Ogólne i Kasa/Bank

image_print

Ogólne

Zmiany

 1. Comarch Deklaracje podatkowe. Na deklaracjach otwieranych w aplikacji Comarch Deklaracje podatkowe ustawiony jest format daty DD.MM.RRRR bez względu na ustawienia formatu daty systemu operacyjnego.
 2. Import kontrahentów. W przypadku importu kontrahentów z innej bazy danych, dla kontrahentów będących osobami fizycznymi zaznaczany jest parametr Nie wysyłaj dokumentu do KSeF jeżeli u kontrahenta w bazie źródłowej również jest on zaznaczony.
 3. Informacje o firmie. W przypadku kiedy nie nastąpiło zalogowanie do modułu Handel lub Handel Plus, w oknie Informacje o firmie na zakładce [Handel] nie są wyświetlane sekcje: Dokumenty do realizacji na dzisiaj, Zamówienia przeterminowane, Rezerwacje przeterminowane oraz Dokumenty WZ bez faktur.
 4. Informacje o firmie. Wyłączono możliwość personalizacji aktywnego okna dla okna Informacje o firmie.
 5. ChatERP. W przypadku kiedy w wyniku zapytania zwracanych jest kilka wartości, są one wyświetlane w osobnych liniach.
 6. Druki IPS. Usunięto funkcje dodatkowe dotyczące druków IPS. Ich producent nie udostępnia już takiej integracji.
 7. Stawki VAT. Usunięta została 10% stawka podatku VAT dla Republiki Czeskiej. Jeżeli Użytkownik we wcześniejszej wersji programu dodał samodzielnie w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Stawki VAT stawkę podatku VAT dla Republiki Czeskiej w wysokości 10%, taka stawka jest usuwana podczas konwersji bazy danych.
 8. Adres e-mail w Konfiguracji. Umożliwiono wpisanie do 126 znaków w adresie e-mail dla przedstawiciela CIT (w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT, ZUS-DRA, IFT-2R) oraz przedstawiciela VAT / AKC-WW / CUK (w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW, CUK).
 9. Przechowywanie skanów dokumentów. Jeżeli w Konfiguracji Programu/ Internetowa Wymiana Dokumentów/ Parametry zaznaczono opcję zapisu na dysku dla przesyłanych skanów dokumentów, skany będą zapisywane w ramach wskazanego folderu w podfolderach o nazwach zgodnych z nazwami firm.
 10. Stawki VAT. Usunięta została 10% stawka podatku VAT dla Republiki Czeskiej. Jeżeli Użytkownik we wcześniejszej wersji programu dodał samodzielnie w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Stawki VAT stawkę podatku VAT dla Republiki Czeskiej w wysokości 10%, taka stawka jest usuwana podczas konwersji bazy danych.
 11. Wybór pliku dla kopii bazy danych. Po kliknięciu ikony Wybór pliku w kreatorze odtwarzania bazy z kopii / wykonywania kopii bezpieczeństwa, jeżeli serwer baz danych znajduje się na innym komputerze oraz procedura xp_cmdshell jest włączona na serwerze, pokazywany jest komunikat: Aby przeglądać foldery na serwerze zdalnym potrzebne jest odblokowanie na serwerze SQL użycia procedury xp_cmdshell. Czy chcesz, aby została teraz odblokowana?
  Po wciśnięciu przycisku Tak, następuje odblokowanie procedury xp_cmdshell i pokazywane jest okno z listą dysków i folderów na serwerze. Po wciśnięciu przycisku Nie następuje powrót do okna kreatora.
 12. Zmiana hasła loginu CDNOperator. Na oknie Zmiana hasła loginu CDNOperator dodany został parametr Zapisz hasło dla wszystkich użytkowników Windows. Jeżeli jest on zaznaczony (domyślne ustawienie) wówczas zmienione hasło jest zapamiętywane dla wszystkich użytkowników Windows. W przypadku niezaznaczenia parametru, hasło jest zapamiętywane jedynie dla obecnie zalogowanego użytkownika i w przypadku uruchomienia programu na innym użytkowniku Windows, nowe hasło będzie musiało zostać wprowadzone.

Poprawiono

 1. Podgląd plików JPK. Podczas próby podglądu w MS Excel zawartości plików JPK o znacznej wielkości mógł pojawiać się komunikat: Brak pamięci operacyjnej do wykonania tego polecenia. Działanie poprawiono.
 2. Domyślny rachunek kontrahenta. Po zaznaczeniu na formularzu rachunku bankowego kontrahenta parametru Domyślny, jeżeli dla tej waluty już jest domyślny rachunek bankowy kontrahenta, po zapisaniu formularza ten rachunek jest oznaczany jako domyślny, a na wcześniejszym rachunku parametr zostaje odznaczony.
 3. Autonumeracja kodów kontrahentów. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry włączona jest autonumeracja kodów kontrahentów przy dodawaniu i dodatkowo w schemacie numeracji jeden z członów to: Grupa, natomiast pole Domyślna grupa nie jest uzupełnione, podczas dodawania nowego kontrahenta pole Grupa pozostaje nieuzupełnione.
 4. Informacje o firmie. Po kliknięciu na oknie Informacje o firmie przycisku Pokaż znajdującego się na zakładce [Handel] w sekcji Dokumenty WZ bez faktur, otwierana jest odpowiednio wyfiltrowana lista Wydań zewnętrznych.
 5. Informacje o firmie. Na oknie Informacje o firmie w sekcji Deklaracje poprawiono wyświetlany status deklaracji.
 6. Import urzędów. Podczas pobierania listy urzędów w kreatorze konfiguracji parametrów firmy, w logu operacji pojawiał się komunikat o błędzie dotyczącym importu Lubelskiego Urzędu Skarbowego, który już jest w nowo zakładanej bazie. Działanie poprawiono.
 7. Nieaktywna baza firmowa. Jeżeli do bazy konfiguracyjnej podłączone były 2 bazy firmowe mające tę samą nazwę, przy czym jedna z nich była nieaktywna i nieskonwertowana do bieżącej wersji, podczas pracy na bazie aktywnej przy otwieraniu okien mogły pojawiać się komunikaty: Invalid column name. Działanie poprawiono.
 8. Raport SMS. Przy próbie otwarcia raportów SMS mógł pojawiać się komunikat: Object reference not set to an instance of an object. Działanie poprawiono.
 9. Kopia bazy danych. Podczas odtwarzania bazy danych lub wykonywania kopii bezpieczeństwa, jeżeli ścieżka do pliku z kopią została uzupełniona ręcznie bądź wklejona oraz zablokowane zostało używanie procedury xp_cmdshell , pojawiał się komunikat: SQL Server blocked access to procedure sys.xp_cmdshell of component xp_cmdshell because this component is turned off as part of the security configuration for this server. A system administrator can enable the use of xp_cmdshell by using sp_configure. For more information about enabling xp_cmdshell, search for xp_cmdshell in SQL Server Books Online. Działanie poprawiono, umożliwiając wykonanie kopii lub odtworzenie bazy bez weryfikacji poprawności ścieżki.

 

Kasa/Bank

Nowości

 1. Automatyczna wymiana danych z bankiem PKO Bank Polski. Wprowadziliśmy bezpośrednią wymianę danych z bankiem PKO Bank Polski. Użytkownicy Comarch ERP Optima korzystający z iPKO biznes (po włączeniu w bankowości elektronicznej usługi Integra ERP) mogą:
  • pobierać aktualny stan środków na swoich rachunkach bankowych,
  • pobierać historię rachunku z banku,
  • wysyłać przelewy krajowe (w tym przelewy MPP/Split Payment, przelewy do ZUS, przelewy podatkowe),
  • wysyłać przelewy zagraniczne (w tym również SEPA),
  • akceptować płatności za pomocą certyfikatu imiennego banku lub podpisu kwalifikowanego,
  • aktualizować stan płatności wysłanych do banku.

  Korzystanie z bezpośredniej wymiany danych z PKO Bankiem Polskim wymaga złożenia wniosku w serwisie iPKO biznes o aktywację usługi Integra ERP oraz samodzielnej konfiguracji uprawnień do usługi Integra przez administratora iPKO biznes. W przypadku chęci korzystania z nowego rozwiązania prosimy o kontakt z doradcą PKO BP.
  Szczegółowe informacje na temat eksportu/importu przelewów w systemie Comarch ERP Optima dostępne są w artykule OPT092 – Szybki import i eksport przelewów przez bankowość internetową iPKO biznes

Zmiany

 1. Konfiguracja. Formy płatności. Dodano nowe formy płatności: karta, bon, mobilna w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Formy płatności w nowych firmach oraz w firmach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu (jeżeli te formy płatności nie były wcześniej dodane przez użytkownika). W nowych firmach wszystkim formom płatności przypisano odpowiednią płatność KSeF. W firmach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu dla form płatności, które już istniały, nie zmieniono przypisania płatności KSeF, dla nowych form płatności przypisano płatność KSeF.

Czy ten artykuł był pomocny?