Handel z magazynem

image_print

Informacja
Zgodnie z zapowiedziami usunęliśmy integrację Comarch ERP Optima Offline (stanowisko handlowe dla Comarch ERP XL).

Nowości

 1. Krajowy System e-Faktur. 
  • Udostępniono import korekty zbiorczej/rabat z Krajowego Systemu e-Faktur.
  • Import i eksport Faktury Sprzedaży do Krajowego Systemu e-Faktur odbywa się wraz z informacją o Odbiorcy i Płatniku, jeżeli podmioty te są inne niż Nabywca.

Zmiany

 1. Krajowy System e-Faktur.
  • Umożliwiono wysyłkę do KSeF faktury rozliczającej zaliczki w przypadku, gdy faktury zaliczkowe nie zostały wysłane do KSeF oraz umożliwiono wysyłkę do KSeF faktury korygującej do dokumentów, które wcześniej nie zostały przesłane do KSeF.
  • Jeżeli na formularzu dokumentu, w polu Telefon wprowadzono więcej znaków niż dopuszcza KSeF, to podczas wysyłki nadmiarowe znaki są usuwane, a dokument jest poprawnie przekazywany do KSeF.
  • Wybór statusu Osoba fizyczna na karcie kontrahenta powoduje automatyczne zaznaczenie parametru Nie wysyłaj dokumentu do KSeF znajdującego się w zakładce [Handlowe].
  • Na formularzu Faktury Sprzedaży pierwotnej udostępniono zakładkę [KSeF], domyślnie zaznaczony jest parametr Poza systemem.
 2. Faktura rozliczająca zaliczki. W przypadku rozliczania zaliczek otrzymanych w miesiącu daty sprzedaży wskazanej na dokumencie, umożliwiono jednoczesne prezentowanie na wydruku Faktura VAT (sPrint) informacji o tych wpłatach oraz o Fakturach Zaliczkowych powiązanych z tym dokumentem sprzedaży.
 3. sPrint. Dodano nowy wydruk Spis z natury (sPrint).

Poprawiono

 1. Krajowy System e-Faktur. Podczas wysyłki dokumentów sprzedażowych do KSeF, gdzie podatnik jest osobą fizyczną, dane sprzedawcy są pobierane z Start/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy.
 2. Waga dla przesyłki kurierskiej DPD. Poprawiono przesyłanie wagi paczki z wartościami dziesiętnymi podczas rejestracji przesyłki u kuriera DPD.
 3. Filtrowanie. Poprawiono filtrowanie list według kodu EAN.

 

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości w Comarch e-Sklep

 1. Jednostka miary. Poprawiono przesyłanie jednostki miary, dla której w nazwie występował znak specjalny.

Czy ten artykuł był pomocny?