Automatyczna kompensacja braków w procesie przesunięć wewnętrznych i korekt zasobów (Enterprise)

Automatyczna kompensacja braków w procesie przesunięć wewnętrznych i korekt zasobów (Enterprise)

Jeżeli tworzony jest dokument przesunięcia wewnętrznego lub korekta zasobów, to aplikacja Comarch POS weryfikuje, czy w systemie nie ma braków dla tego samego artykułu, identyfikującego się inną partią. Jeżeli takie braki istnieją to system kompensuje braki, tworząc automatycznie odpowiednie dokumenty RW i PW.

Przykład
Kompensacja braków w procesie przesunięcia wewnętrznego:

1.Dostępne są dwa magazyny W1 i W2

2.Istnieje brak zasobów na magazynie W2 dla określonych partii artykułu P1

3.Użytkownik tworzy dokument PW na artykuł P1 z magazynu docelowego W1 na magazyn źródłowy W2.

4.Przesunięcie dotyczy artykułu P1 o partii, która nie ma braków w magazynie B_004 z datą 1.05.2022 i ilością 8 sztuk.

5.W przypadku przesunięcia wewnętrznego Comarch POS tworzy dokument MM- co powoduje zmniejszenie stanów magazynowych artykułu P1 z partią B_004 na magazynie W1.

6.W tym samym czasie Comarch POS tworzy dokument MM+ i PRP w celu zwiększenia ilości stanów artykułu P1 o partii B_004 na magazynie W2.

7.W przypadku włączonej kompensacji, Comarch POS wygeneruje automatycznie, w celu kompensacji braków, dokumenty:

  • RW na 8 sztuk artykułu P1 o partii B_004
  • PW na 6 sztuk artykułu P1 o partii B_001 i 2 sztuk artykułu P1 o partii B_002

 

Czy ten artykuł był pomocny?