Weryfikacja czeków

W aplikacji możliwe jest wprowadzanie numeru czeku oraz weryfikacja jego poprawności.

Uwaga
Uruchomienie funkcjonalności wprowadzania numeru czeku oraz walidacji jego poprawności odbywa się po stronie systemu ERP.

Przy włączonej funkcjonalności, po wybraniu czeku w oknie płatności wyświetla się okno umożliwiające wprowadzenie jego numeru.

Walidacja czeku
Walidacja czeku

Okno składa się z pól:

  • Numer – dla ułatwienia wprowadzania wartości podzielony jest na trzy człony
  • Data realizacji

Po wprowadzeniu numeru czeku aplikacja wylicza liczbę RLMC i na jej podstawie weryfikuje jego poprawność. Jeżeli zostanie wykryta nieprawidłowość numeru, operator może zadecydować, czy wycofuje przyjęcie takiej płatności. W przypadku przyjęcia takiej płatności, zostanie ona oznaczona jako Wymuszona.
Przy uruchomionej integracji z Ingenico oraz komponentem C3 driver, po wstępnej weryfikacji prawidłowości numeru czeku następuje kolejna weryfikacja umożliwiająca sprawdzenie czy dany czek nie został już użyty. Dodatkowo w oknie Walidacja czeku prezentowane jest dodatkowe pole RLMC.

Czy ten artykuł był pomocny?