Przyciski szybkiej sprzedaży (Altum, Enterprise, XL)

Przyciski szybkiej sprzedaży

Przyciski szybkiej sprzedaży umożliwiają użytkownikowi dodanie na dokument handlowy towarów, które nie posiadają kodu kreskowego lub kod ten jest nieczytelny i nie ma możliwości zeskanowania go. Funkcjonalność ta jest alternatywnym sposobem prowadzenia sprzedaży i jest kierowana głównie do sklepów posiadających ograniczony asortyment towarów, takich jak punkty gastronomiczne i usługowe.

Widok paragonu w trybie szybkiej sprzedaży

Użycie trybu szybkiej sprzedaży umożliwia wybranie konkretnej pozycji bezpośrednio na dokument, bez konieczności skanowania lub wyszukiwania artykułu i dotyczy:

 • artykułów znajdujących się pod odpowiednią grupą zdefiniowaną w systemie ERP
 • pozycji z grupy ulubionych artykułów (jeżeli taka grupa została zdefiniowana w systemie ERP)

Konfiguracja w systemach Comarch ERP Altum i Comarch ERP XL

W systemie należy wybrać jeden z dwóch trybów sprzedaży

 • Standardowy – tryb, w którym dostępny jest dotychczasowy widok dokumentu handlowego
 • Szybka sprzedaż – tryb, w którym dostępny jest uproszczony widok dokumentu handlowego, zawierający przyciski szybkiej sprzedaży

Wybór trybu szybkiej sprzedaży wpływa na sposób prezentacji interfejsu dla dokumentów paragonu oraz faktury sprzedaży. Główną sekcję widoku sprzedaży stanowi panel przycisków szybkiej sprzedaży; panel ten pozwala użytkownikowi w szybki sposób wybrać elementy, które należy dodać do dokumentu bez użycia skanera kodów kreskowych lub wyszukania artykułów po kodzie.

Pozycje dodane na paragon w widoku szybkiej sprzedaży

Konfiguracja w systemie Comarch ERP Enterprise

W systemie Comarch ERP Enterprise konfiguracja szybkiej sprzedaży odbywa się w aplikacji Kategorie artykułów kanału sprzedaży poprzez przyporządkowanie danych kategorii do odpowiedniego kanału i określenie kolejności ich wyświetlania.

Okno dokumentu w trybie szybkiej sprzedaży

Formularz nowo wystawianego paragonu w trybie szybkiej sprzedaży

Na formularzu dodawanego dokumentu PAR/FS w trybie szybkiej sprzedaży znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają miejscom zaznaczonym na zrzucie ekranu).

1.Ilość – umożliwia wybranie ilości towaru przed dodaniem go do dokumentu

2. Lista pozycji – zawierająca kolumny:

 • Nazwa
 • Wartość

Domyślnie ukryte:

 • Cena
 • Ilość
 • Cena bazowa
 • Cena początkowa
 • Kod
 • Stawka VAT
 • Cena brutto
 • Cena netto

Dodatkowo na liście pozycji znajdują się następujące informacje:

 • Ilość x Cena – wiersz przedstawia cenę pojedynczego artykułu i jego ilość w uproszczonej formie
 • Rabat/marża

 

3. Przyciski pozycji –dostępne są takie same przyciski jak w trybie standardowym:

 • [Usuń]
 • [Ilość]
 • [Zmień rabat]
 • [Właściwości]

4. Pole Wyszukaj artykuł – umożliwia wyszukiwanie oraz dodawanie artykułów na dokument

5. Kategorie artykułów – grupy artykułów zdefiniowane w systemie ERP. Istnieje również możliwość zdefiniowania grupy artykułów ulubionych, która będzie zbiorem artykułów najczęściej kupowanych. Jeżeli przynajmniej jeden artykuł zostanie dodany do grupy ulubionych, będzie on wyświetlany jako pierwsza kategoria artykułów.

6. Przyciski artykułów – przyciski umożliwiające dodanie artykułu na dokument

Uwaga
W odróżnieniu od trybu standardowego, tryb szybkiej sprzedaży nie prezentuje artykułów z podziałem na partię. Jeżeli na przykład artykuł Coca-cola posiada 4 cechy pojemności: 1 litr, 500 ml, 300 ml i 250 ml, w standardowym trybie lista pozycji wyświetla 5 wierszy: z domyślną partią, 1 litr, 500 m, 300 ml i 250 ml. W przypadku trybu szybkiej sprzedaży wyświetlony zostanie jeden przycisk [Coca-cola]. Po wybraniu tego przycisku, a przed dodaniem artykułu na listę, użytkownik musi również określić cechę tego artykułu – w tym przypadku pojemność.

Okno z wyborem cechy

7. [Do zapłaty] – kafel prezentujący podsumowanie wartości dokumentu. Po jego wybraniu otwiera się okno płatności.

8. Przyciski dokumentu – w podstawowym widoku prezentowane są przyciski:

 • [Zamknij] – zamknięcie dokumentu bez zapisania
 • [Więcej] – po wybraniu przycisku dostępne są przyciski domyślnie ukryte
Przyciski znajdujące się pod kaflem [Więcej]
Domyślnie ukryte przyciski:

 • [Zmień na fakturę]
 • [Nalicz promocję]
 • [Parking]
 • [Podsumowanie rabatów]
 • [Przelicz rabaty]
 • [Drukuj]
 • [Rabat nagłówka]

9. Panel z przyciskami [Poprzednia strona]/[Następna strona] – umożliwia poruszanie się pomiędzy stronami artykułów w obrębie danej grupy

10. Szczegóły dokumentu – po rozwinięciu panelu wyświetlane są:

 • Dane kontrahenta
 • Odwrotne obciążenie
 • Atrybuty

Podzielona płatność

Sekcja Szczegóły dokumentu

11. Przyciski [Dalej]/[Wstecz] – umożliwiają poruszanie się pomiędzy stronami kategorii grup artykułów

Możliwość przełączenia pomiędzy trybami sprzedaży

Z poziomu Comarch POS istnieje również możliwość przełączania się bezpośrednio pomiędzy trybami sprzedaży, jeżeli przycisk z trybem zostanie udostępniony w modyfikacji widoku.

Przycisk [Tryb standardowy] w oknie paragonu
 

Czy ten artykuł był pomocny?