Karta lojalnościowa (Enterprise, Altum)

image_print
Uwaga
Funkcjonalność karty stałego klienta (nie będącej bonem) nie działa dla współpracy z Comarch ERP Altum.

Karta lojalnościowa może być obsłużona przy pomocy:

 • Karty stałego klienta – karta podzielona jest na dwa typy: Karta fizyczna, Karta wirtualna
 • Bonu z opcją Program lojalnościowy

Stanowisko POS obsługuje numer karty, który jest alfanumerycznym ciągiem znaków bez ograniczonej długości.
Sama karta lojalnościowa nie nalicza żadnych rabatów na dokumencie. Służy ona do identyfikacji kontrahenta. Promocje czy gratisy wynikające z programu lojalnościowego przysługują danemu kontrahentowi powiązanemu z kartą lojalnościową.

Uwaga
Korzyści wynikające z członkostwa w programie lojalnościowym są definiowane w systemie ERP albo w zewnętrznym serwisie lojalnościowym.

Przypisywanie karty lojalnościowej

Operator może przypisać kartę lojalnościową do kontrahenta z poziomu podglądu/dodawania/edycji karty kontrahenta lub z poziomu wystawianego dokumentu.

Możliwość powiązania karty lojalnościowej z poziomu podglądu karty kontrahenta
Możliwość powiązania karty lojalnościowej z poziomu podglądu karty kontrahenta
Możliwość powiązania karty lojalnościowej do kontrahenta przy pomocy przycisku [Dodaj kartę klienta]
Możliwość powiązania karty lojalnościowej do kontrahenta przy pomocy przycisku [Dodaj kartę klienta]
Możliwość powiązania karty lojalnościowej do nabywcy przy pomocy przycisku [Dodaj karta klienta]
Możliwość powiązania karty lojalnościowej do nabywcy przy pomocy przycisku [Dodaj karta klienta]
Uwaga
Kontrahent może być powiązany tylko z jedną, aktywną kartą lojalnościową.
Wydanie karty lojalnościowej wymaga uzupełnienia następujących danych na karcie kontrahenta:

 • Imię – w przypadku kontrahenta detalicznego
 • Nazwisko – w przypadku kontrahenta detalicznego
 • Kod – w przypadku kontrahenta biznesowego
 • Nazwa – w przypadku kontrahenta biznesowego
 • Data urodzenia – w przypadku kontrahenta detalicznego
 • Telefon lub adres e-mail
 • Kod pocztowy

Powiązanie bonu jako karty lojalnościowej z kontrahentem wymaga, aby:

 • bon był wielokrotnego użytku
 • bon nie był powiązany z innym kontrahentem
 • nieaktywny bon posiadał wartość 0,00 (aktywny bon może mieć przypisaną wartość)

Podczas przypisywania karty lojalnościowej wyświetli się okno z wyborem typów karty:

 • Wydaj kartę lojalnościową
 • Wygeneruj kartę wirtualną (opcja niedostępna w przypadku użycia bonu z opcją Program lojalnościowy)
Wybór typu karty lojalnościowej
Wybór typu karty lojalnościowej

Wydaj kartę lojalnościową

Po wybraniu [Wydaj kartę lojalnościową] pojawi się okno wprowadzenia lub wczytania numeru karty.

Okno wprowadzenia lub wczytania numeru karty lojalnościowej
Okno wprowadzenia lub wczytania numeru karty lojalnościowej

Numer karty może być:

 • wcześniej zdefiniowany w systemie ERP
 • dodany do systemu dopiero w momencie jej przypisywania do kontrahenta (opcja niedostępna dla wykorzystania bonu z opcją Program lojalnościowy)
Uwaga
W systemie ERP można określić, czy podczas wydawania kontrahentowi karty stałego klienta (która nie jest bonem) ma nastąpić weryfikacja jej poprawności (aktywność oraz brak przypisania do innego kontrahenta).
Dla pola Numer aplikacja weryfikuje, czy zeskanowany numer karty nie jest już powiązany z innym kontrahentem. Weryfikacja ta odbywa się na podstawie danych dostępnych w lokalnej bazie danych stanowiska POS.
Jeżeli weryfikacja wykaże, że dana karta jest już przypisana do innego kontrahenta, pole zostanie podświetlone na czerwono oraz pojawi się komunikat: „Karta jest już w użyciu”.

Wygeneruj kartę wirtualną

Natomiast w przypadku wybrania opcji [Wygeneruj kartę wirtualną], do systemu ERP zostanie wysłane polecenie wygenerowania i wysłania drogą mailową karty. Po wybraniu karty na stanowisku POS pojawi się komunikat: „Numer karty zostanie wygenerowany i przesłany kontrahentowi.”.
Jeżeli aplikacja pracuje w trybie online, numer karty wirtualnej zostanie od razu zaimportowany na stanowisko. W trybie pracy offline, takie powiązanie powstanie dopiero po odzyskaniu połączenia z systemem ERP.

Prezentacja karty powiązanej

Na podglądzie karty kontrahenta prezentowany jest numer powiązanej karty lojalnościowej oraz ilość zebranych punktów lojalnościowych (prezentowana jest wartość 0 w przypadku bonu).

Szczegóły karty lojalnościowej na podglądzie karty kontrahenta detalicznego
Szczegóły karty lojalnościowej na podglądzie karty kontrahenta detalicznego

Ze względu na możliwość pracy aplikacji w dwóch trybach: online oraz offline, na stanowisku POS nie zawsze jest pełna informacja o aktualnie powiązanych kartach lojalnościowych z kontrahentami. W celu uniknięcia utraty informacji o naliczeniu punktów lojalnościowych, zaczytanie numeru karty lojalnościowej na wystawianym dokumencie zawsze powoduje zapisanie numeru karty na dokumencie.

Informacja o karcie lojalnościowej na dokumencie
Informacja o karcie lojalnościowej na dokumencie

Blokada karty lojalnościowej

Blokada karty lojalnościowej odbywa się po naciśnięciu na pole Szczegóły karty z poziomu podglądu karty kontrahenta.

Pole Szczegóły karty na podglądzie karty kontrahenta
Pole Szczegóły karty na podglądzie karty kontrahenta
Okno blokady karty lojalnościowej
Okno blokady karty lojalnościowej
Uwaga
W trybie pracy offline aplikacji, kartę lojalnościową można zablokować, jeżeli kontrahent powiązany z kartą jest zarejestrowany w lokalnej bazie danych stanowiska POS.
Zatwierdzenie operacji blokady karty wymaga wybrania przyczyny blokady.
Uwaga
Przyczyny blokady karty lojalnościowej są definiowane po stronie systemu ERP.
Dodatkowo przy pomocy parametru Stwórz nową kartę operator blokując jedną kartę lojalnościową może od razu przypisać kolejną.
W przypadku wykorzystania bonu jako karty lojalnościowej, w polu Numer należy wprowadzić numer bonu, który jest:

 • wielokrotnego użycia
 • aktywny, zatwierdzony lub przyjęty na stan
 • nieprzypisany do innego kontrahenta
Przykład
W sklepie jubilerskim XYZ został stworzony trzyetapowy program lojalnościowy:

 1. W etapie pierwszym kontrahent dostaje Czerwoną kartę lojalnościową, która uprawnia do każdorazowego 5% rabatu na zakupy w sklepach stacjonarnych. Warunkiem koniecznym otrzymania Czerwonej karty jest dokonanie zakupów na dowolną kwotę w sklepie stacjonarnym.
 2. W etapie drugim kontrahent dostaje Pomarańczową kartę lojalnościową, która uprawnia do każdorazowego 10% rabatu na zakupy w sklepach stacjonarnych. Warunkami koniecznymi otrzymania Pomarańczowej karty jest posiadanie karty Czerwonej oraz uzbieranie co najmniej 10 000 punktów w ciągu jednego roku kalendarzowego.
 3. W etapie trzecim kontrahent dostaje Złotą kartę lojalnościową, która uprawnia do każdorazowego 15% rabatu na zakupy w sklepach stacjonarnych. Warunkami koniecznymi otrzymania Złotej karty jest posiadanie karty Pomarańczowej oraz uzbieranie co najmniej 25 000 punktów w ciągu jednego roku kalendarzowego.

Dodatkowo każda wydana złotówka na zakupy w sklepach stacjonarnych jest liczona jako jeden punktu: 1 zł = 1 pkt. Na koniec każdego roku kalendarzowego liczba punktów jest kasowana na wszystkich kartach lojalnościowych. W przypadku Złotej karty, nie są naliczane punkty.

Kontrahent Joanna Nowak posiada Czerwoną kartę. W ciągu roku 2018 uzbierała 11 860 punktów. Przy kolejnych zakupach (12.11.2018r.) dopytuje przy kasie, czy może otrzymać Pomarańczową kartę. Użytkownik aplikacji wyszukuje kartę kontrahenta. Przechodzi Kontrahenci -> Joanna Nowak -> Szczegóły karty. W szczegółach karty prezentowana jest liczba 11 860 punktów. W takiej sytuacji karta może zostać wymieniona z Czerwonej na Pomarańczową. W tym celu operator naciska na pole Szczegóły karty oraz wybiera powód blokady karty lojalnościowej: Awans do wyższego poziomu programu. Następnie zaznacza parametr Stwórz nową kartę i zatwierdza. Dla opcji [Wydaj kartę lojalnościową] skanuje nową, Pomarańczową kartę. Po zatwierdzeniu powiązania przekazuje Pomarańczową kartę Joannie Nowak.

Czy ten artykuł był pomocny?