Comarch Shipping a RODO

Historia zmian

Ze względu na przechowywane w aplikacji wrażliwe dane w menu Historia zmian zapisywane są wszystkie operacje dotyczące:

  • Zlecenia nadania przesyłki (zapisano/usunięto/potwierdzono/anulowano/zamówiono kuriera)
  • Szablonu (zapisano)
  • Użytkownika (zapisano)

Informacje o operacji wykonanej na danym obiekcie przechowywane są wraz z datą dokonania modyfikacji oraz loginem użytkownika, który jej dokonał.

Historia zmian

Dodatkowo, z poziomu szczegółów zlecenia nadania przesyłki możliwy jest podgląd historii zmian danego zlecenia.

Podgląd Historii zmian w zleceniu nadania przesyłki
Uwaga
Wszystkie informacje dotyczące historii zmian dostępne są wyłącznie dla użytkownika pełniącego rolę administratora.

Eksport danych osobowych

W przypadku otrzymania żądania od Klienta o udostępnienie informacji o wykorzystywaniu jego danych, z poziomu menu Historia zmian za pomocą przycisku [Eksport danych osobowych] istnieje możliwość ich eksportu do formatu .xls.

Przycisk [Eksportuj dane osobowe]
Po wybraniu przycisku pojawi się okno Eksportuj dane osobowe z polem tekstowym, w którym należy wpisać adresata lub osobę kontaktową, a następnie wybrać [Eksportuj].

Okno Eksportuj dane osobowe

Dla zleceń o wyżej wskazanym adresacie lub osobie kontaktowej zostaną wyeksportowane do pliku następujące informacje:

  • Data utworzenia zlecenia
  • Nazwa adresata
  • Adres e-mail
  • Adres
  • Osoba kontaktowa
  • Telefon

Usuwanie zrealizowanych zleceń

W przypadku, gdy Klient zażąda usunięcia swoich danych po wykonaniu umowy, administrator ma uprawnienie do ich ręcznego usunięcia z aplikacji – niezależnie od stanu realizacji. Przed wykonaniem operacji zostanie poproszony o potwierdzenie jej realizacji.

Dodatkowo, z poziomu menu Ustawienia -> Ogólne -> sekcja Usuwanie archiwalnych przesyłek istnieje możliwość zdefiniowania okresu po jakim dane dotyczące zleceń będą automatycznie usuwane z bazy danych aplikacji. Po upływie określonego czasu (domyślnie jest to okres sześciu miesięcy), dane zleceń określonego zakresu będą automatycznie usunięte.

Parametr Automatycznie usuwaj przesyłki starsze niż
Przycisk [Usuń] dostępny pod symbolem wielokropka

Czy ten artykuł był pomocny?