Praca z listą

Uwaga
W poniższym artykule opisana została praca z listą w aplikacji Comarch Shipping na przykładzie listy zleceń.

Lista zawiera informacje przedstawione w formie tabeli, w której pierwszy wiersz stanowią nagłówki opisujące nazwy kolumn, a kolejne to elementy listy. Na listach, na których możliwe jest prezentowanie wielu danych możliwe jest zarządzanie jej wyglądem poprzez ukrywanie/odkrywanie kolumn oraz sterowanie ich kolejnością.

Lista zleceń

Kolumny widoczne na liście są możliwe do wyboru po kliknięciu w przycisk , który dostępny jest na końcu wiersza prezentującego nagłówki kolumn.

Po jego wybraniu pojawi się okno Ustawienia tabeli pozwalające na:

 • Zarządzanie widocznością kolumn na liście – przez zmianę stanu ikony przy nazwie kolumny:
  • – kolumna widoczna na liście
  • – kolumna ukryta (niewidoczna na liście)
 • Zarządzanie kolejnością kolumn na liście – możliwe jest metodą drag&drop, kafel z nazwą wybranej kolumny należy zaznaczyć i przeciągnąć w wybrane miejsce
 • Przywrócenie domyślnej dla aplikacji kolejności kolumn – po wybraniu przycisku [Przywróć domyślne]
Ustawienia tabeli

Wprowadzone w ustawieniach zmiany Użytkownik może:

 • Anulować poprzez zamkniecie okna [X] lub wybranie przycisku [Anuluj]
 • Zatwierdzić na liście za pomocą przycisku [Zatwierdź]
Uwaga
Możliwość zarządzania kolumnami dostępna jest jedynie na liście zleceń.

Nad listą dostępny jest panel filtra – wyszukiwarka oraz zestaw filtrów.

Wyszukiwarka oraz zestaw filtrów

W celu szybkiego usunięcia kryteriów wyszukiwania należy użyć przycisku [Wyczyść filtry], który automatycznie odfiltruje listę zleceń.

W podpowiedzi pola Wyszukaj dostępne są opcje:

 • Numer zlecenia/dokumentu/listu przewozowego
 • Numer dokumentu źródłowego/dokumentów powiązanych
 • System
 • Nazwa adresata
 • Osoba kontaktowa.

Dla list w aplikacji zastosowano stronicowanie. Pod listą dostępne są parametry pozwalające na zarządzanie ilością prezentowanych na stronie elementów oraz informacja o sumie wszystkich dostępnych elementów.

Opcje zarządzania listą zleceń

Dla zleceń wielopaczkowych, po ich zarejestrowaniu w serwisie kuriera, informacje nt. poszczególnych paczek dostępne są po rozwinięciu szczegółów listy. W szczegółach, poza numerem listu przewozowego dla każdej paczki prezentowany jest również Status przesyłki.

Uwaga
Jeżeli na danym zleceniu występują paczki o różnych statusach, to w kolumnie Status przesyłki wyświetlona zostaje wartość Niejednoznaczny, a jako Numer listu przewozowego prezentowany jest numer listu z pierwszej paczki.

W przypadku zleceń wielopaczkowych, Jeżeli wyszukiwaną wartością będzie numer listu przewozowego paczki będącej elementem wielopaku, jako wynik na liście zostanie zaprezentowane zlecenie zawierające tę paczkę. Informacje o paczce zostaną zaprezentowane po rozwinięciu szczegółów.

Akcje

Aby istniała możliwość modyfikacji obiektów na wybranej liście należy dokonać zaznaczenia w pierwszej kolumnie, dzięki czemu w zależności od wybranej listy pojawią się do wyboru odpowiednie do wykonania akcje, takie jak:

 • Usuń – umożliwia usuwanie z aplikacji zleceń, które nie zostały zatwierdzone/zarejestrowane oraz w przypadku użytkownika z uprawnieniami administratora – zleceń w dowolnym stanie
 • Podgląd/Edycja (w zależności od stanu zlecenia, edytować można jedynie zlecenia w stanie Zapisane)
 • Zaznacz wszystkie
 • Eksportuj listę zaznaczonych
 • Odznacz
 • Zarejestruj u kuriera
 • Zamów kuriera
 • Odśwież status przesyłki

Zaznaczenie wybranego zlecenia/zleceń powoduje automatycznie ukrycie filtrów nad listą i pojawianie się dedykowanych przycisków do dalszej obsługi ZNP. W zależności od statusu danego zlecenia, możliwe operacje będą się różnić. Etapy realizacji zleceń nadania przesyłek zostały opisane w artykule Zlecenie nadania przesyłki.

Czy ten artykuł był pomocny?