Główne okno aplikacji

Po zalogowaniu się do aplikacji użytkownik widzi menu boczne, oraz ikonę dane konta/moje dane.

W menu bocznym dostępne są karty:

 • Zlecenia – prezentuje listę zleceń.
 • Użytkownicy – możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników oraz dostępem do aplikacji.
 • Ustawienia – w ramach, których definiowane są parametry:
  • Ogólne – definiowanie ustawień konfiguracyjnych aplikacji oraz domyślnych wartości parametrów dla tworzonych zleceń;
  • Kurierzy – definiowanie parametrów wymaganych we współpracy z kurierami oraz tworzenie szablonów automatyzujących procesy związane z nadawaniem przesyłek;
 • Historia zmian – prezentuje informacje związane z operacjami wykonywanymi w aplikacji (rejestrowane są zmiany dokonywane dla wszystkich obiektów: zleceń, szablonów oraz użytkowników).
Główne okno
Wskazówka
Menu boczne można ukryć za pomocą przycisku  .
Uwaga
Menu Użytkownicy, Ustawienia i Historia zmian dostępne są wyłącznie dla użytkownika pełniącego rolę administratora.

W prawym górnym rogu okna aplikacji dostępne są opcje Dane konta, po wybraniu przycisku dostępne są:

 • [Moje dane] – możliwość wyświetlenia informacji o użytkowniku:
  • Login,
  • Imię i nazwisko,
  • Rola;
 • [Zmień hasło] – przekierowuje użytkownika na stronę zmiany hasła;
 • [Pomoc] – przekierowuje użytkownika do bazy wiedzy Comarch Shipping;
 • [Wyloguj się] – wylogowuje użytkownika z aplikacji i przenosi na stronę logowania.

 

Menu użytkownika

Czy ten artykuł był pomocny?