Kurier UPS

Konfiguracja kuriera UPS

W celu aktywacji przewoźnika UPS konieczne jest uzupełnienie jego danych dostępowych do środowiska testowego lub produkcyjnego, które można uzyskać na stronie kuriera: WebService API UPS.

Oprócz wprowadzenia danych do logowania, kurier UPS wymaga uzupełnienia dodatkowych pól:

 • Numer klienta – numer zleceniodawcy w systemie UPS
 • Numer licencji

Szablon spedycji dla kuriera UPS

Szablon spedycji

Na szablonie spedycji dostępne są następujące pola:

 • Nazwa szablonuSzybka paczka UPS
 • Domyślny rodzaj usługi – możliwość wyboru jednej z opcji:
  • UPS Express – Doręczenie następnego dnia do godziny 12:00 do większości obszarów biznesowych na terenie kraju. Możliwość śledzenia przesyłki.
  • UPS Express Saver – Gwarancja doręczenia do końca następnego dnia roboczego, pod każdy adres na terenie kraju (doręczenie do godziny 12:00 na wybrane kody pocztowe). Możliwość śledzenia przesyłki
  • UPS Standard – Zaplanowane doręczenie określonego dnia, pod każdy adres i z każdego adresu w kraju w zależności od miejsca pochodzenia i przeznaczenia. Możliwość śledzenia przesyłki.
  • UPS Express Plus – Doręczenie następnego dnia do godziny 9:00 do większości obszarów biznesowych na terenie kraju. Możliwość śledzenia przesyłki.
 • Domyślny rodzaj paczki – możliwość wyboru jednej z opcji:
  • UPS Express Envelope
  • UPS Tube
  • UPS Pak
  • UPS Express box
  • Paleta
  • Moje opakowanie
 • Zawartość przesyłki – pozwala na przekazanie kurierowi opisu zawartości danej paczki. Dostępne są opcje:
  • Numer dokumentu źródłowego – po zaznaczeniu parametru w polu Zawartość przesyłki zostanie uzupełniony numer dokumentu na podstawie którego utworzono zlecenie
  • Numer dokumentów powiązanych – po zaznaczeniu parametru w polu Zawartość przesyłki zostaną uzupełnione numery dokumentów powiązanych z dokumentem na podstawie którego utworzono zlecenie
  • Zdeklarowana zawartość – po zaznaczeniu parametru należy wpisać informację o domyślnej zawartości
 • Ubezpieczenie przesyłki – należy wskazać stałą wartość dla określonej waluty lub zaznaczyć, aby wartość była pobierana z dokumentu źródłowego, na podstawie którego utworzone zostało ZNP. Jeżeli wybrana została stała wartość, zostanie ona przeniesiona na zlecenie niezależnie od sposobu jego utworzenia. W przypadku, gdy parametr zostanie odznaczony, to na ZNP tworzonych:
  • na podstawie dokumentów z zewnętrznych systemów, jako wartość ubezpieczenia zostanie uzupełniona wartość brutto dokumentu lub w przypadku braku jej przekazania – wartość uzupełniona w parametrze Ubezpieczenie przesyłki,
  • ręcznie w aplikacji, jako wartość ubezpieczenia podpowiadana jest wartość określona w parametrze niezależnie od wskazania Stała wartość/Wartość z dokumentu źródłowego.
 • MPK (miejsce powstawania kosztów) – wykorzystywane w niektórych firmach w procesie rozliczania paczek:
  • Wartość z dokumentu źródłowego
  • Stała wartość
 • Wymiary i wagi przesyłek – sekcja składa się z tabeli zawierającej informacje o rodzaju paczki, jej wadze [kg] oraz wymiarach [cm]. Po zaznaczeniu parametru Domyślne wymiary, system uzupełnia pola domyślnymi wartościami dostępnymi dla danego nośnika, z możliwością ich dalszej edycji przez użytkownika.
 • Usługi dodatkowe – dostępne są następujące opcje:
  • Powiadomienie SMS i E-mail
  • Direct delivery only
  • Dokument zwrotny (TAK/NIE)

Zlecenie nadania przesyłki

Zlecenie nadania przesyłki
 • Dane odbiorcy – dane osobowe oraz adresowe odbiorcy, pola obligatoryjne do zarejestrowania nowego zlecenia. W przypadku tworzenia ZNP na podstawie dokumentu źródłowego, pola te zostają automatycznie uzupełnione danymi ze wskazanego dokumentu.
 • Dane nabywcy – dane osobowe oraz adresowe nadawcy, domyślnie uzupełniane na podstawie informacji podanych z poziomu Ustawienia → Ogólne → Dane nadawcy. W polu kraj ustawiana jest automatycznie Polska bez możliwości zmiany.

Do zapisu ZNP konieczne jest uzupełnienie:

 • Nazwy, danych adresowych oraz numeru telefonu i e-maila nabywcy i odbiorcy
 • Osoby kontaktowej odbiorcy i nadawcy

Kolejna część formularza domyślnie uzupełniana jest wartościami zdefiniowanym na szablonie spedycji wybranym na nagłówku zlecenia, z możliwością zmiany przez operatora. Zawiera takie informacje jak:

 • Szczegóły przesyłki – pozwala na określenie szczegółowych informacji dotyczących zlecenia, takich jak typ przesyłki, rodzaj usługi, data nadania czy COD
Uwaga
Aktualnie w aplikacji Comarch Shipping można realizować zlecenia nadań przesyłki na terenie kraju oraz Unii Europejskiej.
 • Paczki – prezentuje dane o całkowitej wadze i wymiarach przesyłki.

Uwaga
W ramach jednego zlecenia możliwa jest wysyłka paczek wyłącznie tego samego rodzaju.

Dla każdej z paczek prezentowane są pola:

 • Zawartość – informacje o zawartości przygotowanej paczki. Pole uzupełniane zgodnie z parametrem Zawartość przesyłki ustawionym na szablonie z możliwością modyfikacji na ZNP lub przekazywana z systemu zewnętrznego
 • Uwagi – dodatkowe informacje o przesyłce, które mogą być przenoszone na wydruk etykiety w zależności od specyfiki kuriera (np. informacje dotyczące działanie podczas nieobecności adresata czy dodatkowe wskazówki dotyczące miejsca dostarczenia przesyłki)
 • MPK – wykorzystywane w niektórych firmach w procesie rozliczania paczek

 

 • Usługi dodatkowe – pozwalają na określenie dodatkowych informacji dotyczących odbioru przesyłki:
  • Powiadomienie SMS i E-mail
  • Direct delivery only
  • Dokument zwrotny (TAK/NIE)

Realizacja ZNP

Po zapisaniu danego zlecenia, kolejnym krokiem jest jego rejestracja.

Rejestrację zlecenia u kuriera można wykonać z poziomu:

 • otwartego formularza ZNP
 • listy zleceń – zaznaczając jedno lub wiele ZNP będących w stanie zapisany i wybierając dedykowany przycisk w menu nad listą
 • wskazaniu na liście ZNP w stanie zapisany, po wybraniu przycisku trzykropka

Rejestracja zostanie przerwana stosownym komunikatem, jeżeli:

 • zlecenie znajduje się w niepoprawnym statusie
 • wystąpi błąd wykonania operacji po stronie aplikacji kuriera
 • niepoprawnie skonfigurowano parametry dostępu do aplikacji kuriera
 • na zleceniu nie ma uzupełnionych wymaganych pól

Po zarejestrowaniu wysyłki u kuriera z poziomu okna ZNP wyświetlone jest okno Potwierdzenie wysyłki, prezentujące takie informacje jak: numer zlecenia, typ przesyłki, rodzaj usługi i paczki czy numer listu przewozowego.

Dane wyświetlane w potwierdzeniu mogą różnić się w zależności od informacji zwracanych z serwisu kuriera. Dla zleceń wielopaczkowych, w polu Nr listu przewozowego prezentowany jest zawsze numer listu pierwszej paczki.

W przypadku, gdy na potwierdzeniu wysyłki dostępnych jest kilka etykiet, wybranie przycisku Drukuj wszystkie uruchamia wydruk wszystkich etykiet w wybranym przez użytkownika formacie.

Potwierdzenie wysyłki dostępne jest również bezpośrednio z listy zleceń (pod przyciskiem trzykropka) dla pojedynczego zlecenia w stanie Potwierdzone, Zlecone lub Wysłane.

Koszty przesyłki są zwracane po rejestracji zlecenia w kolumnie koszt przesyłki, a cena jest dostępna na liście, jak i na potwierdzeniu wysyłki.

Kolejnymi krokami realizacji ZNP są:

 • wydrukowanie etykiety
 • wygenerowanie protokołu odbioru, który umożliwia wygenerowanie potwierdzenia nadania dla przesyłek, dla których wydrukowane zostały już etykiety PDF. Protokół odbioru generowany jest na podstawie określonej przez użytkownika Daty nadania.

Czy ten artykuł był pomocny?