Przewoźnik ROHLIG SUUS

Konfiguracja przewoźnika ROHLIG SUUS

W celu aktywacji przewoźnika ROHLIG SUUS konieczne jest uzupełnienie jego danych dostępowych do środowiska testowego lub produkcyjnego, które można uzyskać na stronie kuriera: WebService API ROHLIG SUUS.

Okno logowania

Szablon spedycji dla przewoźnika ROHLIG SUUS

Szablon spedycji

Na szablonie spedycji dostępne są następujące pola:

 • Nazwa szablonuSzybka paczka ROHLIG SUUS
 • Rodzaj jednostki transportowej – możliwość wyboru jednej z opcji:
  • Paleta EUR
  • Paleta Chep
  • Paleta Inna
  • Worek
  • BIG BAG
  • Karton
 • Rodzaj odbiorcy – możliwość wyboru jednej z opcji: Firma lub Osoba prywatna
 • Zawartość przesyłki – pozwala na przekazanie kurierowi opisu zawartości danej paczki. Dostępne są opcje:
  • Numer dokumentu źródłowego – po zaznaczeniu parametru w polu Zawartość przesyłki zostanie uzupełniony numer dokumentu na podstawie którego utworzono zlecenie
  • Numer dokumentów powiązanych – po zaznaczeniu parametru w polu Zawartość przesyłki zostaną uzupełnione numery dokumentów powiązanych z dokumentem na podstawie którego utworzono zlecenie
  • Zdeklarowana zawartość – po zaznaczeniu parametru należy wpisać informację o domyślnej zawartości
 • Opis – pole pozwalające do wprowadzenia opisu towaru (max. 50 znaków)
Uwaga
Opisy towarów nie są synchronizowane z systemu Comarch ERP XL
 • MPK (miejsce powstawania kosztów) – wykorzystywane w niektórych firmach w procesie rozliczania paczek:
  • Wartość z dokumentu źródłowego
  • Stała wartość
 • Ubezpieczenie przesyłki – należy wskazać stałą wartość dla określonej waluty lub zaznaczyć, aby wartość była pobierana z dokumentu źródłowego, na podstawie którego utworzone zostało ZNP. Jeżeli wybrana została stała wartość, zostanie ona przeniesiona na zlecenie niezależnie od sposobu jego utworzenia. W przypadku, gdy parametr zostanie odznaczony, to na ZNP tworzonych:
  • na podstawie dokumentów z zewnętrznych systemów, jako wartość ubezpieczenia zostanie uzupełniona wartość brutto dokumentu lub w przypadku braku jej przekazania – wartość uzupełniona w parametrze Ubezpieczenie przesyłki,
  • ręcznie w aplikacji, jako wartość ubezpieczenia podpowiadana jest wartość określona w parametrze niezależnie od wskazania Stała wartość/Wartość z dokumentu źródłowego.
 • Wymiary i wagi przesyłek – sekcja składa się z tabeli zawierającej informacje o rodzaju jednostki transportowej, jej wadze [kg] oraz wymiarach [cm] i informacji, czy towar jest piętrowalny. Po zaznaczeniu parametru Domyślne wymiary, system uzupełnia pola domyślnymi wartościami dostępnymi dla danego nośnika, z możliwością ich dalszej edycji przez użytkownika.

 • Usługi dodatkowe – dostępność usług dodatkowych uzależniona jest od wybranego rodzaju odbiorcy. Udostępnione zostały następujące opcje:
Rodzaj odbiorcyDostępne usługi dodatkowe
Firma- Preawizacja e-mail (z opcjami:
Odbiorca/Nabywca)
- Winda (udźwig do 750kg)
- Paleciak
- Załadunek boczny
- Rozładunek boczny
- Rozładunek na godzinę
- Dokument zwrotny - po wybraniu opcji Tak,
prezentowane jest dodatkowe pola
umożliwiające wybór typu dokumentu
(Faktura, WZ, Zlecenie spedycyjne,
Specyfikacja zamówienia) oraz dodanie
dodatkowych informacji odnośnie zwracanych dokumentów
Osoba prywatna- Preawizacja e-mail (z opcjami:
Odbiorca/Nabywca)
- Awizacja SMS do odbiorcy
- Wniesienie
- Dostawa w dni robocze w niestandardowych
godzinach

Zlecenie nadania przesyłki

Zlecenie nadania przesyłki
 • Dane odbiorcy – dane osobowe oraz adresowe odbiorcy (osoby prywatnej lub firmy), pola obligatoryjne do zarejestrowania nowego zlecenia. W przypadku tworzenia ZNP na podstawie dokumentu źródłowego, pola te zostają automatycznie uzupełnione danymi ze wskazanego dokumentu.
 • Dane nabywcy – dane osobowe oraz adresowe nadawcy, domyślnie uzupełniane na podstawie informacji podanych z poziomu UstawieniaOgólneDane nadawcy. W polu kraj ustawiana jest automatycznie Polska bez możliwości zmiany.

Do zapisu ZNP konieczne jest uzupełnienie:

 • Nazwy, danych adresowych oraz numeru telefonu nabywcy i odbiorcy
 • Adresu e-mail – wyłącznie, gdy zaznaczona usługa dodatkowa „preawizacja e-mail”
 • Osoby kontaktowej odbiorcy

Kolejna część formularza domyślnie uzupełniana jest wartościami zdefiniowanym na szablonie spedycji wybranym na nagłówku zlecenia, z możliwością zmiany przez operatora. Zawiera takie informacje jak:

 • Szczegóły przesyłki – pozwala na określenie szczegółowych informacji dotyczących zlecenia, takich jak rodzaj usługi, data nadania, opisu czy COD – jako waluta Pobrania COD ustawiana jest waluta PLN bez możliwości zmiany.
Uwaga
Aktualnie w aplikacji Comarch Shipping można realizować zlecenia nadań przesyłki tylko na terenie kraju i wyłącznie transportem drogowym.
 • Podsumowanie zlecenia – prezentuje dane o całkowitej wadze i objętości przesyłki, ilości miejsc paletowych oraz ilości jednostek transportowych. Informacje są wyliczane automatycznie na podstawie jednostek transportowych bez możliwości edycji.
 • Jednostki transportowe – sekcja umożlwiająca określenie takich informacji jak rodzaj oraz jednostki paczek, ich waga oraz wymiary
Uwaga
W ramach jednego zlecenia możliwa jest wysyłka paczek wyłącznie tego samego rodzaju.

Dla każdej z paczek prezentowane są pola:

 • Zawartość – informacje o zawartości przygotowanej paczki. Pole uzupełniane zgodnie z parametrem Zawartość przesyłki ustawionym na szablonie z możliwością modyfikacji na ZNP lub przekazywana z systemu zewnętrznego
 • Uwagi – dodatkowe informacje o przesyłce, które mogą być przenoszone na wydruk etykiety w zależności od specyfiki kuriera (np. informacje dotyczące działanie podczas nieobecności adresata czy dodatkowe wskazówki dotyczące miejsca dostarczenia przesyłki)
 • MPK – wykorzystywane w niektórych firmach w procesie rozliczania paczek
 • Usługi dodatkowe – pozwalają na określenie dodatkowych informacji dotyczących odbioru przesyłki, ich dostępność zależy od wybranego rodzaju odbiorcy.

Realizacja ZNP

Po zapisaniu danego zlecenia, kolejnym krokiem jest jego zapis lub rejestracja u kuriera.

Rejestrację zlecenia u kuriera można wykonać z poziomu:

 • otwartego formularza ZNP
 • listy zleceń – zaznaczając jedno lub wiele ZNP będących w stanie zapisany i wybierając dedykowany przycisk w menu nad listą
 • wskazaniu na liście ZNP w stanie zapisany, po wybraniu przycisku trzykropka

Rejestracja zostanie przerwana stosownym komunikatem, jeżeli:

 • zlecenie znajduje się w niepoprawnym statusie
 • wystąpi błąd wykonania operacji po stronie aplikacji kuriera
 • niepoprawnie skonfigurowano parametry dostępu do aplikacji kuriera
 • na zleceniu nie ma uzupełnionych wymaganych pól

Po zarejestrowaniu wysyłki u kuriera z poziomu okna ZNP wyświetlone jest okno Potwierdzenie wysyłki, prezentujące takie informacje jak: numer zlecenia, typ przesyłki, rodzaj usługi i paczki czy numer listu przewozowego.

Wyświetlane mogą różnić się w zależności od informacji zwracanych z serwisu kuriera. Dla zleceń wielopaczkowych, w polu Nr listu przewozowego wyświetlane będą numery listów przewozowych.

W przypadku, gdy na potwierdzeniu wysyłki dostępnych jest kilka etykiet, wybranie przycisku Drukuj wszystkie uruchamia wydruk wszystkich etykiet w wybranym przez użytkownika formacie.

Potwierdzenie wysyłki dostępne jest również bezpośrednio z listy zleceń (pod przyciskiem trzykropka) dla pojedynczego zlecenia w stanie Potwierdzone, Zlecone lub Wysłane.

 

Kolejnymi krokami realizacji ZNP są:

 • wydrukowanie etykiety
 • wygenerowanie protokołu odbioru, który umożliwia wygenerowanie potwierdzenia nadania dla przesyłek, dla których wydrukowane zostały już etykiety PDF. Protokół odbioru generowany jest na podstawie określonej przez użytkownika Daty nadania.

Czy ten artykuł był pomocny?