Dyspozycje oczekujące

Dla menu Dyspozycje istnieje również podzakładka (status) Oczekujące, który umożliwia dyspozytorowi większą kontrolę nad spływającymi z systemu ERP dokumentami do realizacji.

Dla wybranego typu dyspozycji z systemu ERP (np. dla wydań z systemu), można w Comarch WMS-> Ustawienia ->Procesy zdefiniować parametr (Rys. poniżej), odpowiadający za ustawianie statusu: Oczekujące dla wszystkich dokumentów wydań przekazanych do realizacji w WMS z systemu.

obap_rys76

Po ustawieniu parametru, na liście dyspozycji dostępna jest dodatkowa podzakładka: Oczekujące, z wszystkimi zleceniami wymagającymi zweryfikowania i potwierdzenia przez dyspozytora/kierownika – Rys. poniżej . Dopóki dyspozycja oczekująca nie zostanie potwierdzona przez dyspozytora, nie będzie ona widoczna do realizacji na kolektorze.

Dyspozycja może zostać przekazana do dalszej realizacji poprzez jej zaznaczenie na liście i wybranie ikony  lub poprzez przypisanie operatora do jej nagłówka.

Na zakładce Oczekujące istnieje również możliwość grupowania dyspozycji z poziomu aplikacji WMS Zarządzanie (funkcjonalność została opisana w artykule Grupowanie dyspozycji).

Czy ten artykuł był pomocny?