Zatwierdzanie dyspozycji magazynowych

W aplikacji Comarch WMS Zarządzanie z poziomu listy Dyspozycji w realizacji oraz Raportu dokumentów blokujących inwentaryzację istnieje możliwość zatwierdzania dokumentów (częściowo zrealizowanych lub zrealizowanych i zapisanych przez magazyniera) oraz określenia czy dla pozycji niezrealizowanych, ma zostać utworzona nowa dyspozycję.

Funkcjonalność umożliwia obsługę przykładowych scenariuszy, gdzie:

  • W przedsiębiorstwie występują kluczowe rodzaje dostaw, wymagające potwierdzenia przez osoby zarządzające magazynem,
  • Kierownik magazynu decyduje o zakończeniu realizacji części dyspozycji,
  • Kierownik magazynu decyduje o przyjęciu części dostawy/realizacji wydania (w pozostałej niezrealizowanej części zauważono uszkodzenia),
  • W przypadku dużej ilości zasobów na dyspozycji AWD, przyjmowanych na magazyn na bieżąco z linii produkcyjnych, kierownik pod koniec dnia akceptuje dotychczasową realizację.
  • Zamknięcie dokumentów z brakami w celu przeprowadzenia inwentaryzacji.
Uwaga
Możliwość zatwierdzania dyspozycji zrealizowanej przez magazyniera została oparta o uprawnienie dostępne w Comarch WMS Zarządzanie na profilu operatora „Zatwierdzanie dyspozycji zrealizowanej przez magazyniera” .

Po zaznaczeniu dokumentów i wybraniu przycisku „Zatwierdzanie” PrzekazDoRealizacji następuje kilku stopniowa weryfikacja dokumentów pod kątem braków na towarach oraz niepełnej realizacji. Jeśli, któryś z tych czynników wystąpi, zostanie wyświetlone okno z odpowiednim komunikatem oraz listą dokumentów.

Po wyświetlaniu okna z listą dokumentów możliwe jest odznaczenie wybranych dyspozycji  lub wszystkich dyspozycji na liście. Możliwe jest również wyszukanie konkretnego dokumentu przez wpisanie numeratora dokumentu w polu „Szukaj”. Dodatkowo w tym momencie można anulować proces zatwierdzania przez wybranie przycisku „Anuluj”.

Zatwierdzając dokumenty z brakami, pozycje brakowe zostaną usunięte z dyspozycji. Jeśli dyspozycja prawidłowo przejdzie kolejne etapy weryfikacji zostaną dogenerowane dokumenty na  pozycje brakowe do późniejszej realizacji. Pozycje niezaznaczone zostają pominięte.

W przypadku dyspozycji, które mają niezrealizowane pozycje, a zostały zaznaczone na liście, zostaną dogenerowane do nich dokumenty na pozycje niezrealizowane, natomiast jeśli nie zostanie zaznaczony check box przy numeratorze dokumentu, pozycje zostaną zatwierdzone bez dogenerowania. Dogenerowanie dokumentów na niezrealizowane pozycje będzie możliwe z poziomu Systemu ERP.

Uwaga

Dogenerowanie pozycji jest możliwe tylko w przypadku, gdy jest jest zaznaczony parametr „Częściowa realizacja dokumentu” w Ustawieniach ogólnych w Comarch WMS Zarządzanie.

Po przejściu wymienionych etapów weryfikacji, następuje zatwierdzenie wybranych dokumentów i wyświetlany zostaje komunikat informujący o zatwierdzaniu dokumentów. Możliwe jest wybranie przycisku „OK”, aby zamknąć ten komunikat, wówczas zamykanie dokumentów będzie odbywało się w tle.

Potwierdzenie

Jeśli powyższy komunikat nie zostanie zamknięty, po zatwierdzeniu dokumentów, otrzymamy komunikat o poprawności ich zatwierdzenia.

W przypadku braku możliwości zatwierdzenia zostanie wyświetlany komunikat o niepoprawności zatwierdzenia.

Po wybraniu przycisku „Pokaż szczegóły” zostaje wyświetlony komunikat wskazujący, które dokumenty zostały zatwierdzone lub nie zostały zatwierdzone.

 

Dokumenty nie mogą zostać zatwierdzone w przypadku:

  • Braku zrealizowanych pozycji na dokumencie.
  • Dyspozycja jest w trakcie synchronizacji.
  • Dokument jest otwarty przez operatorów.
  • Pozycje na dokumencie są otwarte przez operatorów.
  • Dokument został już zatwierdzony.

Czy ten artykuł był pomocny?