Wycofywanie dyspozycji

Funkcjonalność wycofania dyspozycji w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie ma zastosowanie w dwóch miejscach:

 • liście dyspozycji
 • w raporcie inwentaryzacji.

Aby operator miał dostęp do wycofania dyspozycji powinien posiadać uprawnienie „Anulowanie dokumentów” dostępne w ustawieniach w uprawnieniach operatorów.

W oknie „Dyspozycje” istnieje możliwość wycofania dyspozycji z realizacji. Po zaznaczeniu dyspozycji w menu kontekstowym pojawi się ikona iko_anul1.

Możliwe jest wycofanie wielu dyspozycji jednocześnie, przy czym mogą być one różnego rodzaju (wydania, przyjęcia, przesunięcia).

Po zaznaczeniu dyspozycji i wybraniu przycisku wycofania pojawi się okno w którym możliwe jest potwierdzanie wycofania dyspozycji lub anulowanie procesu wycofania.

KomunikatW przypadku wycofania dyspozycji, które posiadają zrealizowane pozycje wyświetli się lista z takimi dyspozycjami. Na liście możliwe jest odznaczenie dyspozycji- takie dyspozycje nie zostaną wycofane. Istnieje również możliwość wyszukiwania konkretnych dokumentów w polu „Szukaj”.

Po potwierdzeniu wyboru zostanie wyświetlony komunikat informujący o poprawnym wycofaniu lub o niepowodzeniu wycofania.

Wyświetlanie szczegółów umożliwia przycisk „Pokaż szczegóły”

Gdy wycofanie dyspozycji nie było możliwe, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat wskazujący który dokument nie został wycofany.

 

 

W przypadku wycofania dyspozycji z systemu ERP zostanie odznaczony parametr „Realizuj w WMS” na dokumencie magazynowym po stronie systemu ERP.

Do dyspozycji ZWM i MP z zrealizowanymi lub częściowo zrealizowanymi pozycjami zostają wygenerowane dokumenty MP na zrealizowane pozycje. W przypadku dyspozycji wygenerowanych z dokumentu MP wskazywany jest konkretny zasób który został przesunięty tym MP natomiast w przypadku ZWM położenie źródłowe zawsze jest Nieokreślone.

Konieczność realizacji dokumentu MP uzależniona jest od parametru „Realizuj automatycznie wycofaną dyspozycje” na procesach wydania:

rys_anul17

Po zaznaczeniu powyższego parametru, dokument MP zostanie zrealizowany automatycznie, a zasób towaru wróci na położenia, z których został pobrany.

Dyspozycji nie można wycofać w przypadku gdy:

 • dokument jest realizowany przez innego operatora np. w WMS Magazynier,
 • dokument jest w trakcie synchronizacji do ERP lub jest już zsynchronizowany,
 • jest to zatwierdzone przyjęcie i istnieją już przyjęte zasoby,
 • istnieje nowszy etap realizacji (nie można anulować pierwsze etapu dokumentu, jeśli istnieje już drugi etap),
 • jest to ZWM/AWD wygenerowane do inwentaryzacji (niewidoczne w WMS Zarządzanie),
 • jest to zatwierdzona grupa dokumentów,
 • została do niego wysłana wysyłka,
 • jest to dyspozycja wygenerowana po wycofaniu dyspozycji
 • dyspozycja MP powstała automatycznie w celu spełnienia normatywu.
Przykład
Dokument ZWM-2 został zrealizowany w 50%, a magazynier kliknął, aby został dogenerowany dokument na niezrealizowane pozycje.

rys_anul11

Dogenerowany dokument można anulować z poziomu WMS Zarządzanie:

anulowanieDyspozycji2

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?