Filtrowanie dokumentów

Na każdym z widoków dla dyspozycji istnieje wiele możliwości filtrowania dokumentów. Można filtrować po nagłówkach dokumentów, pozycjach oraz jednostkach logistycznych, a także wg operatorów. Podstawowe możliwości filtrowania są dostępne do wyboru po naciśnięciu w ikonę filtra, znajdującą się w prawym górnym rogu aplikacji obap_iko16.

Do wyboru dostępne są cztery listy opcji:

 • filtrowanie wg statusu,
 • filtrowanie wg czasu,
 • sortowanie,
 • wyszukiwanie.

Na pierwszej liście (wg statusu) istnieje dostęp do następujących opcji (Rys. powyżej):

 • Status dyspozycji:
  • Zrealizowane – dokumenty zatwierdzone, już zrealizowane (wraz z zaznaczeniem tej opcji następuje automatyczne zaznaczenie opcji: Przypisane),
  • Niezrealizowane – dyspozycje niezrealizowane, przypisane i nieprzypisane do operatorów,
  • W realizacji – aktualnie realizowane dokumenty, zrealizowane częściowo,
  • W przygotowaniu – dokumenty MP wystawione z poziomu Comarch WMS Zarządzanie, zapisane; nieprzekazane do realizacji,
  • Do wygenerowania – dokumenty handlowe, z których nie wygenerowano jeszcze dokumentów magazynowych,
  • Anulowane – dokumenty, które zostały anulowane z poziomu systemu ERP,
  • Automatyczne po anulowaniu – dokumenty, które powstały jako dokumenty przeciwstawne po anulowaniu dokumentów magazynowych
 • Typ dyspozycji:
  • Przyjęcia – dokumenty magazynowe przyjęć, faktury zakupu, zamówienia zakupu,
  • Wydania – dokumenty magazynowe wydań, faktury sprzedaży, zamówienia wewnętrzne, zamówienia sprzedaży,
  • Przesunięcia – przesunięcia magazynowe, przesunięcia międzymagazynowe.
 • Stan:
  • Przypisane – dyspozycje przypisane do jednego lub więcej operatorów,
  • Nieprzypisane – dyspozycje nieprzypisane do żadnego operatora,
 • Priorytet:
  • Wszystkie – wybiera wszystkie priorytety dla dyspozycji,
  • Inny, Wysoki, Normalny itp. (lista wyboru według skonfigurowanych priorytetów).
 • Sposób dostawy:
  • Zdefiniowany przypisany sposób dostawy,
  • Brak przypisanego sposobu dostawy.
 • Magazyn – filtrowanie dyspozycji po magazynie.
 • Etap dyspozycji – filtrowanie dyspozycji na podstawie etapu procesu przypisanego do dyspozycji.

Użytkownik ma oczywiście możliwość wyboru dowolnej konfiguracji wszystkich powyższych opcji.
Druga lista (wg czasu) wygląda następująco (Rys. poniżej):

Użytkownik ma tutaj możliwość określenia czy dyspozycje mają być filtrowane według daty wystawienia, czy daty realizacji dyspozycji.

Zawiera ona następujące opcje zakresu czasu:

 • Dzisiaj,
 • Wczoraj,
 • Bieżący tydzień,
 • Bieżący miesiąc,
 • Ostatnie 7 dni,
 • Ostatnie 30 dni,
 • Ostatnie X dni,
 • Zakres czasu od do.

Trzecia lista (sortuj według) wygląda następująco (Rys. poniżej):
obap_rys73

Filtr ten umożliwia posortowanie dyspozycji według:

 • Priorytetu:
  • Od najwyższego,
  • Od najniższego,
 • Daty wystawienia:
  • Od najwcześniejszej,
  • Od najpóźniejszej.

Czwarta lista umożliwia filtrowanie dyspozycji na podstawie wartości wprowadzanych do osobnych pól wyszukiwania.

Użytkownik ma możliwość wyszukania dyspozycji po:

 • Dyspozycje WMS – wyszukuje dyspozycję na podstawie numeratora Comarch WMS, istnieje możliwość wyszukania kilku dyspozycji przez wpisanie ich numeratorów oddzielonych średnikiem,
 • Powiązane dokumenty – wyszukuje dyspozycje powiązane z dokumentami pochodzącymi z systemu ERP:
  • dokumenty magazynowe,
  • dokumenty handlowe,
  • dokumenty zamówień,
  • dokumenty zleceń.
 • Kontrahent – wyszukuje dyspozycje dla wybranego kontrahenta,
 • Priorytet – wyszukuje dyspozycje po wartościach i nazwach zdefiniowanych priorytetów w Comarch WMS Zarządzanie,
 • Numer przesyłki – wyszukuje dyspozycje, do której został przypisany dany numer przesyłki,
 • Kolumny użytkownika – jeśli w Zaawansowanej edycji kolumn w Comarch WMS Zarządzanie zdefiniowane zostały kolumny statyczne dla listy to istnieje możliwość wyszukiwania dyspozycji po wartościach w tych kolumnach.

Na widoku pozycji użytkownik ma możliwość wyszukania po:

 • Dyspozycje WMS – wyszukuje pozycje dokumentów na podstawie numeratora Comarch WMS, istnieje możliwość wyszukania kilku przez wpisanie ich numeratorów oddzielonych średnikiem,
 • Powiązane dokumenty – wyszukuje pozycje dokumentów powiązanych z dokumentami pochodzącymi z systemu ERP:
  • dokumenty magazynowe,
  • dokumenty handlowe,
  • dokumenty zamówień,
  • dokumenty zleceń.
 • KOD lub Nazwa towaru – wyszukuje pozycje dokumentów na podstawie kodu lub nazwy towaru,
 • EAN – wyszukuje pozycje dokumentów na podstawie kodu EAN,
 • Położenie – wyszukuje pozycje dokumentów na podstawie położenia towaru,
 • Jednostka logistyczna – wyszukuje pozycje dokumentów na podstawie kodu wykorzystanej jednostki logistycznej,
 • Wartość cechy – wyszukuje pozycje dokumentów na podstawie wartości cechy towaru,
 • Data ważności – wyszukuje pozycje dokumentów na podstawie daty ważności towaru.

Na widoku jednostek logistycznych użytkownik ma możliwość wyszukania po:

 • Dyspozycje WMS – wyszukuje jednostki logistyczne na podstawie numeratora Comarch WMS, istnieje możliwość wyszukania kilku przez wpisanie ich numeratorów oddzielonych średnikiem,
 • Powiązane dokumenty – wyszukuje jednostki logistyczne na podstawie powiązanych dokumentów pochodzących z systemu ERP:
  • dokumenty magazynowe,
  • dokumenty handlowe,
  • dokumenty zamówień,
  • dokumenty zleceń.
 • Położenie – wyszukuje jednostki logistyczne podstawie ich położenia,
 • Jednostka logistyczna – wyszukuje jednostki logistyczne na podstawie kodu wykorzystanej jednostki logistycznej,

Na górze dostępny jest przycisk Wyczyść wszystkie filtry, który usuwa wprowadzone poniżej wartości i odświeża listę.

Do każdego z pól istnieje również możliwość określenia sposobu wyszukiwania danych. Przez ikonę po lewej stronie pola dostępne są opcje:

 • Rozpoczyna się od ,
 • Kończy się na ,
 • Zawiera ,
 • Nie zawiera ,
 • Jest równe ,
 • Nie jest równe ,
 • Jest większe niż ,
 • Jest większe lub równe ,
 • Jest mniejsze niż ,
 • Jest mniejsze lub równe .

Dodatkowo lista dyspozycji została podzielona na osobne podzakładki odpowiadające statusom dokumentów – Rys. poniżej :

 • W realizacji,
 • realizowane.

Taki podział umożliwia sprawniejszą weryfikację statusu realizacji dyspozycji.

Czy ten artykuł był pomocny?