Filtrowanie dokumentów

Na każdym z widoków dla dyspozycji istnieje wiele możliwości filtrowania dokumentów. Można filtrować po nagłówkach dokumentów, pozycjach oraz jednostkach logistycznych, a także wg operatorów. Podstawowe możliwości filtrowania są dostępne do wyboru po naciśnięciu w ikonę filtra, znajdującą się w prawym górnym rogu aplikacji obap_iko16.

Do wyboru dostępne są cztery listy opcji:

 • filtrowanie wg statusu,
 • filtrowanie wg czasu,
 • sortowanie,
 • wyszukiwanie.

Na pierwszej liście (wg statusu) istnieje dostęp do następujących opcji (Rys. powyżej):

 • Status dyspozycji:
  • Zrealizowane – dokumenty zatwierdzone, już zrealizowane (wraz z zaznaczeniem tej opcji następuje automatyczne zaznaczenie opcji: Przypisane),
  • Niezrealizowane – dyspozycje niezrealizowane, przypisane i nieprzypisane do operatorów,
  • W realizacji – aktualnie realizowane dokumenty, zrealizowane częściowo,
  • W przygotowaniu – dokumenty MP wystawione z poziomu Comarch WMS Zarządzanie, zapisane; nieprzekazane do realizacji,
  • Do wygenerowania – dokumenty handlowe, z których nie wygenerowano jeszcze dokumentów magazynowych,
  • Anulowane – dokumenty, które zostały anulowane z poziomu systemu ERP.
 • Rodzaj dyspozycji:
  • Automatyczne po anulowaniu – dokumenty, które powstały jako dokumenty przeciwstawne po anulowaniu dokumentów magazynowych.
 • Typ dyspozycji:
  • Przyjęcia – dokumenty magazynowe przyjęć, faktury zakupu, zamówienia zakupu,
  • Wydania – dokumenty magazynowe wydań, faktury sprzedaży, zamówienia wewnętrzne, zamówienia sprzedaży,
  • Przesunięcia – przesunięcia magazynowe, przesunięcia międzymagazynowe.
 • Stan:
  • Przypisane – dyspozycje przypisane do jednego lub więcej operatorów,
  • Nieprzypisane – dyspozycje nieprzypisane do żadnego operatora,
 • Priorytet:
  • Wszystkie – wybiera wszystkie priorytety dla dyspozycji,
  • Inny, Wysoki, Standardowy, itp. (lista wyboru według skonfigurowanych priorytetów).
 • Sposób dostawy:
  • Zdefiniowany przypisany sposób dostawy,
  • Brak przypisanego sposobu dostawy.
 • Magazyn – filtrowanie dyspozycji po magazynie.
 • Etap dyspozycji – filtrowanie dyspozycji na podstawie etapu procesu przypisanego do dyspozycji.

Użytkownik ma oczywiście możliwość wyboru dowolnej konfiguracji wszystkich powyższych opcji.
Druga lista (wg czasu) wygląda następująco (Rys. poniżej):

Użytkownik ma tutaj możliwość określenia czy dyspozycje mają być filtrowane według daty wystawienia, czy daty realizacji dyspozycji.

Zawiera ona następujące opcje zakresu czasu:

 • Dzisiaj,
 • Wczoraj,
 • Bieżący tydzień,
 • Bieżący miesiąc,
 • Ostatnie 7 dni,
 • Ostatnie 30 dni,
 • Ostatnie X dni,
 • Zakres czasu od do.

Trzecia lista (sortuj według) wygląda następująco (Rys. poniżej):

Filtr ten umożliwia posortowanie dyspozycji według:

  • Priorytetu:
   • Od najwyższego,
   • Od najniższego,
  • Daty wystawienia:
   • Od najwcześniejszej,
   • Od najpóźniejszej.
  • Daty realizacji:
   • Od najwcześniejszej,
   • Od najpóźniejszej.

  Czwarta lista umożliwia filtrowanie dyspozycji na podstawie wartości wprowadzanych do osobnych pól wyszukiwania.

  Użytkownik ma możliwość wyszukania dyspozycji po:

  • Dyspozycje WMS – wyszukuje dyspozycję na podstawie numeratora Comarch WMS, istnieje możliwość wyszukania kilku dyspozycji przez wpisanie ich numeratorów oddzielonych średnikiem,
  • Powiązane dokumenty – wyszukuje dyspozycje powiązane z dokumentami pochodzącymi z systemu ERP:
   • dokumenty magazynowe,
   • dokumenty handlowe,
   • dokumenty zamówień,
   • dokumenty zleceń.
  • Kontrahent – wyszukuje dyspozycje dla wybranego kontrahenta,
  • Priorytet – wyszukuje dyspozycje po wartościach i nazwach zdefiniowanych priorytetów w Comarch WMS Zarządzanie,
  • Numer przesyłki – wyszukuje dyspozycje, do której został przypisany dany numer przesyłki,
  • Kolumny użytkownika – jeśli w Zaawansowanej edycji kolumn w Comarch WMS Zarządzanie zdefiniowane zostały kolumny statyczne dla listy to istnieje możliwość wyszukiwania dyspozycji po wartościach w tych kolumnach.

  Na widoku pozycji użytkownik ma możliwość wyszukania po:

  • Dyspozycje WMS – wyszukuje pozycje dokumentów na podstawie numeratora Comarch WMS, istnieje możliwość wyszukania kilku przez wpisanie ich numeratorów oddzielonych średnikiem,
  • Powiązane dokumenty – wyszukuje pozycje dokumentów powiązanych z dokumentami pochodzącymi z systemu ERP:
   • dokumenty magazynowe,
   • dokumenty handlowe,
   • dokumenty zamówień,
   • dokumenty zleceń.
  • KOD lub Nazwa towaru – wyszukuje pozycje dokumentów na podstawie kodu lub nazwy towaru,
  • EAN – wyszukuje pozycje dokumentów na podstawie kodu EAN,
  • Położenie – wyszukuje pozycje dokumentów na podstawie położenia towaru,
  • Jednostka logistyczna – wyszukuje pozycje dokumentów na podstawie kodu wykorzystanej jednostki logistycznej,
  • Wartość cechy – wyszukuje pozycje dokumentów na podstawie wartości cechy towaru,
  • Data ważności – wyszukuje pozycje dokumentów na podstawie daty ważności towaru.

  Na widoku jednostek logistycznych użytkownik ma możliwość wyszukania po:

  • Dyspozycje WMS – wyszukuje jednostki logistyczne na podstawie numeratora Comarch WMS, istnieje możliwość wyszukania kilku przez wpisanie ich numeratorów oddzielonych średnikiem,
  • Powiązane dokumenty – wyszukuje jednostki logistyczne na podstawie powiązanych dokumentów pochodzących z systemu ERP:
   • dokumenty magazynowe,
   • dokumenty handlowe,
   • dokumenty zamówień,
   • dokumenty zleceń.
  • Położenie – wyszukuje jednostki logistyczne podstawie ich położenia,
  • Jednostka logistyczna – wyszukuje jednostki logistyczne na podstawie kodu wykorzystanej jednostki logistycznej,

  Na górze dostępny jest przycisk Wyczyść wszystkie filtry, który usuwa wprowadzone poniżej wartości i odświeża listę.

 • Do każdego z pól istnieje również możliwość określenia sposobu wyszukiwania danych. Przez ikonę po lewej stronie pola dostępne są opcje:
  • Rozpoczyna się od ,
  • Kończy się na ,
  • Zawiera ,
  • Nie zawiera ,
  • Jest równe ,
  • Nie jest równe ,
  • Jest większe niż ,
  • Jest większe lub równe ,
  • Jest mniejsze niż ,
  • Jest mniejsze lub równe .

  Dodatkowo lista dyspozycji została podzielona na osobne podzakładki odpowiadające statusom dokumentów :

  • W realizacji,
  • Zrealizowane.

  Taki podział umożliwia sprawniejszą weryfikację statusu realizacji dyspozycji.

Czy ten artykuł był pomocny?