Priorytety realizacji dyspozycji

Priorytety realizacji dyspozycji definiowane są w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie. Możliwe jest utworzenie priorytetu:

  • na podstawie priorytetu z systemu ERP współpracującego z aplikacją Comarch WMS,
  • wewnętrznych priorytetów w aplikacji WMS (niepowiązanych z systemem ERP).

Konfigurowanie priorytetów dyspozycji będzie możliwe po uprzednim zaznaczeniu opcji „Obsługa priorytetów dyspozycji” w menu Ustawienia, kafel Ogólne (Rys. poniżej).

obap_rys89

Po zaznaczeniu tej opcji w menu Ustawienia pojawi się dodatkowy kafel – „Konfiguracja priorytetów dyspozycji”, z poziomu którego istnieje możliwość dodawania oraz zmiany konfiguracji priorytetów dyspozycji.

Aby skonfigurować nowy priorytet należy wybrać ikonę plusa obap_iko20. Na dostępnej formatce (Rys. poniżej) należy obowiązkowo wprowadzić nazwę priorytetu, jego wartość.

Można również określić czy dany priorytet powiązany jest z priorytetem systemu ERP, wybrać odpowiedni dla priorytetu kolor, zaznaczyć priorytet jako domyślny (standardowo przypisywany do dyspozycji pochodzących z systemu ERP) oraz aktywować/dezaktywować priorytet.

obap_rys90

obap_rys91
Nadawanie lub zmiana priorytetu dyspozycji możliwa jest z poziomu aplikacji Comarch WMS Zarządzanie, na liście dyspozycji przełączonej w tryb przypisywania priorytetu opcją: obap_iko21. Przypisanie priorytetu do dyspozycji odbywa się analogicznie, jak przypisanie operatora: poprzez przeciąganie kafli odpowiednich dyspozycji i priorytetu. Priorytety realizacji dyspozycji zostały dodatkowo uwzględnione w filtrach i opcjach sortowania listy dyspozycji – zarówno w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie, jak i w Comarch WMS Magazynier: tak aby magazynier realizujący kolejne dyspozycje na górze listy miał dyspozycje, które są najbardziej pilne.

obap_rys93

Priorytety mogą być nadawane dyspozycjom już na poziomie systemu ERP, na nagłówku tworzonej dyspozycji (Rys. poniżej). Jeżeli zajdzie taka potrzeba, taki priorytet można potem zmienić w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie. Priorytety można zmieniać również dla dyspozycji będącej w trakcie realizacji – przykładowo zwiększyć priorytet, gdy część jej pozycji nie została jeszcze zrealizowana, a zbliża się jej ostateczny termin realizacji.

obapalt_rys6

Czy ten artykuł był pomocny?