Procesy

W nowej wersji systemu Comarch ERP XL udostępniono funkcjonalność procesów dla wybranych operacji wykonywanych w module Produkcja.

Dla grupy obiektów: Produkcja, dla istniejących już obiektów: Zlecenie produkcyjne i Harmonogram projektu dodane zostały nowe predefiniowane akcje kluczowe:

Nowe akcje kluczowe dla obiektu: Zlecenie produkcyjne
Nowe akcje kluczowe dla obiektu: Zlecenie produkcyjne
 • Dodanie zlecenia produkcyjnego – Akcja odpowiada dodaniu, z poziomu interfejsu systemu, dokumentu ZP
 • Planowanie zlecenia produkcyjnego– Akcja odpowiada planowaniu ZP z poziomu interfejsu systemu. Wymaga ona dodatkowej parametryzacji. Na zakładce: Parametry, należy podać odpowiedni numer, oznaczający wybrany sposób planowania zleceń:
Przykładowa parametryzacja, dla akcji: Planowanie zlecenia produkcyjnego
Przykładowa parametryzacja, dla akcji: Planowanie zlecenia produkcyjnego
 • 1024 – Planowanie zgrubne
 • 1280 – Planowanie uproszczone
 • 1536 – Planowanie szczegółowe
 • 1792 – Planowanie wszystkie zasoby
 • 2048 – Planowanie całościowe zgrubne
 • 2304 – Planowanie całościowe uproszczone
 • 2560 – Planowanie całościowe szczegółowe
 • 2816 – Planowanie całościowe wszystkie zasoby
 • Przeplanowanie zlecenia produkcyjnego– Akcja odpowiada przeplanowaniu ZP z poziomu interfejsu systemu. Akcja ta wymaga dodatkowej parametryzacji. Na zakładce: Parametry, na definicji tej akcji, należy podać odpowiedni numer, oznaczający wybrany sposób przeplanowania zleceń:
 • 4096 – Przeplanowywanie zgrubne
 • 4352 – Przeplanowywanie uproszczone
 • 4608 – Przeplanowywanie szczegółowe
 • 4864 – Przeplanowywanie wszystkie zasoby
 • 8192 – Przeplanowywanie konfliktów zgrubne
 • 8448 – Przeplanowywanie konfliktów uproszczone
 • 8704 – Przeplanowywanie konfliktów szczegółowe
 • 8960 – Przeplanowywanie konfliktów wszystkie zasoby
 • 16896 – Dobierz zasoby szczegółowo
 • 17152 – Dobierz zasoby wszystkie
 • Aktualizacja rezerwacji– Akcja odpowiada dostępnej z poziomu interfejsu systemu, funkcji: Aktualizacja rezerwacji
 • Realizacja zlecenia produkcyjnego – Akcja odpowiada wykonaniu realizacji całego dokumentu ZP.
 • Generowanie dokumentów ze zlecenia produkcyjnego – za pomocą akcji możliwe będzie automatyczne wygenerowanie z ZP dokumentów RW lub PW. Akcja wymaga dodatkowej parametryzacji. Na zakładce: Parametry, na definicji tej akcji, należy podać, jaki rodzaj dokumentu ma być generowany za pomocą akcji:
 • RW 1 – parametr będzie oznaczał generowanie RW z planu
 • RW – parametr będzie oznaczał generowanie RW
 • PW – parametr będzie oznaczał generowanie PW
 • Rozliczanie zlecenia produkcyjnego – Akcja odpowiada funkcji: Rozliczanie zleceń, dostępnej z poziomu interfejsu systemu
 • Zamykanie zlecenia produkcyjnego – Akcja odpowiada zamknięciu ZP z poziomu interfejsu systemu. Akcja ta wymaga dodatkowej parametryzacji. Na zakładce: Parametry, na definicji tej akcji należy podać odpowiedni numer, oznaczający wybrany sposób zamykania zleceń:
 • 7 – Zamknięcie zlecenia
 • 8 – Zamknięcie niezrealizowanego zlecenia
 • 9 – Zamknięcie bez rozliczenia
 • 10 – Zamknięcie niezrealizowanego zlecenia bez rozliczenia
Uwaga
Uwaga: Dla obiektu: Harmonogram operacji, wprowadzono analogiczne, jak ww. akcje kluczowe

Dodatkowo udostępniono w systemie predefiniowane definicje procesów, które mogą stanowić wzór do budowania nowych procesów w Produkcji:

Predefiniowane definicje procesów z wykorzystaniem nowych akcji kluczowych, udostępnionych do budowania procesów w Produkcji
Predefiniowane definicje procesów z wykorzystaniem nowych akcji kluczowych, udostępnionych do budowania procesów w Produkcji

Wprowadzono w systemie nową akcję kluczową do budowania procesu, polegającego na generowaniu rekomendacji na podstawie wzorca i Planu produkcji.

W definicji procesów, do obiektu: Plan produkcji, dodano nową akcję kluczową: Generowanie rekomendacji na podstawie wzorca:

Definicja procesu (Plan produkcji) - nowa akcja kluczowa: Generowanie rekomendacji na podstawie wzorca
Definicja procesu (Plan produkcji) – nowa akcja kluczowa: Generowanie rekomendacji na podstawie wzorca

Akcja jest parametryzowana. Na zakładce: Parametry, należy podać Id wzorca, na podstawie którego mają być generowane rekomendacje. Jeśli nie zostanie wskazany nr Id wzorca, wówczas rekomendacje będą generowane na podstawie wzorców domyślnych.

Definicja akcji: Generowanie rekomendacji na podstawie wzorca, zakładka: Parametry
Definicja akcji: Generowanie rekomendacji na podstawie wzorca, zakładka: Parametry

Dodatkowo wprowadzono nowe obiekty: Rekomendacja do produkcji i Rekomendacja do zakupu:

Definicje procesów- nowe obiekty: Rekomendacja do produkcji i Rekomendacja do zakupu
Definicje procesów- nowe obiekty: Rekomendacja do produkcji i Rekomendacja do zakupu

Dodano dla nich standardowe akcje:

 • Uruchomienie innego procesu
 • Uruchomienie programu zewnętrznego
 • Wykonanie skryptu SQL
 • Wysłanie wiadomości e-mail
 • Zakończenie całego procesu
Uwaga
Uwaga: W przypadku wykonywania automatycznego akcji w procesie: Generowaniu dokumentu z Zamówienia sprzedaż i gdy generowany jest dokument Zlecenia kompletacji, nie zostanie wyświetlone okno optymalizacji generowania zleceń kompletacji, Wartości przyjmowane sa domyślne Uwzględniaj pozycje- Wszystkie oraz Uwzględniaj pozycje już wygenerowanych zleceń- parametr odznaczony

Czy ten artykuł był pomocny?