Dodawanie wymiaru

image_print

W celu zdefiniowania nowego wymiaru należy wypełnić formularz, który otwiera się po naciśnięciu przycisku [Dodaj wymiar] z menu Lista.

Formularz dodawania nowego wymiaru

Na formularzu znajduje się jedno obligatoryjne pole Nazwa oraz pola dodatkowe: Opis, Okres obowiązywania oraz Nazwy poziomów.

Nazwy poziomów – pozwalają określić nazwy dla poziomów w hierarchii wymiaru. Poziomy określane są od najwyższego do najniższego. Zdefiniowane nazwy są następnie wyświetlane na formularzach podwymiarów i elementów w polu Poziom, co ułatwia użytkownikowi uzupełnianie informacji w ramach wymiaru.

Czy ten artykuł był pomocny?