Raport: Struktury produkcyjne

Za pomocą aplikacji Raport: Struktury produkcyjne można eksportować dane podstawowe przetwarzane w aplikacji Zestawienie materiałowe, Marszruta oraz Technologia. Często struktura produktu oparta jest na kilku poziomach. Opisywana aplikacja pozwala na pokazanie całej struktury produktu lub procesu. Szczegółowy opis widoków struktury znajduje się w artykule Widok struktury. Eksport możliwy jest za pomocą drukarki, e-maila lub faxu.

Pasek nagłówka zawiera następujące przyciski:

 • [Dodaj] – umożliwia utworzenie nowego raportu lub duplikację utworzonego raportu.
 • [Usuń] – pozwala na usunięcie raportu.
 • [Drukuj dokument raportu w tle] – umożliwia wyeksportowanie raportu w kolejce.
 • [Drukuj raport natychmiast i pokaż w pliku] – eksportuje dane natychmiast do wskazanego medium.
 • [Cofnij ustawienia raportu] – resetuje wypełnione pola w zakładce Ustawienia.
Aplikacja Raport: Struktury produkcyjne

Sekcja Parametry:

 • Tytuł raportu– ​​ pole umożliwia wpisanie nazwy raportu, domyślna nazwa to Tree views.
 • Widok struktury – składa się z dwóch pól:
  • Rozwijane menu wyboru – umożliwia wybór struktury do publikacji. Do wyboru:
   • Zestawienie materiałowe
   • Marszruta
   • Technologia
  • Nazwa struktury – nazwa zdefiniowanej struktury, którą ma zostać wydana.
 • Obowiązujący od – przedział czasowy dla generowanego raportu.
 • Maksymalny poziom – umożliwia określenie, do którego poziomu struktura zostanie opublikowana.
 • Produkowana ilość – zdefiniowanie ilości produkcyjnej dla artykułu. Program dla eksportu na podstawie podanej ilości przeliczy wartości dla zestawienia materiałowego lub czasy operacji dla marszruty.
 • Artykuł produkcyjny – umożliwia zdefiniowanie artykułu, dla którego dane są eksportowane.
 • Metoda produkcji – wymaga zastosowania w celu wyeksportowania danych, które dotyczą zdefiniowanej alternatywnej metody produkcji.
 • Zastosowanie – określa zastosowanie eksportowanych danych. Umożliwia wybór:
  • Harmonogramowanie
  • Planowanie
  • Rachunek kosztów
  • Usługa
 • Opcje do zaznaczenia:
  • Ukryj pseudopoziomy funkcja ukrywa pseudo-aktywności w produkcji
  • Wyświetl jako przegląd ilości upraszcza raport, w którym zawarte są tylko ilości przypisane do każdego z poziomów

Sekcja Ustawienia:

 • Język – pole umożliwiające wybór języka raportu.
 • Zabarwienie tła – (dotyczy tabel) określa, czy wiersze raportu maja mieć naprzemiennie kolorowane tło. Używany kolor tła jest określany na podstawie bieżącego motywu wybranego w ustawieniach użytkownika.
 • Medium raportu – umożliwia wybranie narzędzia eksportu raportu:
  • Drukarka – wygenerowanie raportu i wydruk
  • Faks – wygenerowanie raportu i przesłanie protokołem faks
  • E-mail – wygenerowanie raportu i przesłanie pocztą e-mail

Pola poniżej zmieniają się w zależności od wyboru typu medium wysyłania. Znajdują się w nich konkretne dane adresowe zależne od typu wybranego medium.

Czy ten artykuł był pomocny?