Numery modyfikacji

Aplikacja Numery modyfikacji ułatwia wprowadzanie oraz śledzenie procesów związanych z implementacją ECRów (ang. Enginering Change Request), czyli zmian inżynieryjnych. Zdefiniowany w opisywanej aplikacji numer modyfikacji jest możliwy do wprowadzenia w aplikacjach związanych z procesem produkcyjnym, takich jak:

 • Zestawienie materiałowe
 • Operacje
 • Marszruty
Aplikacja Numery modyfikacji

Pasek nagłówka aplikacji składa się z następujących przycisków:

 • [Dodaj] – umożliwia dodanie numeru modyfikacji lub zduplikowanie istniejącego.
 • [Usuń] – umożliwia natychmiastowe usunięcie numeru modyfikacji, dodanie znacznika usuwania lub usunięcie znacznika usuwania. W przypadku dodania znacznika usuwania metoda produkcji usunie się po użyciu przycisku [Odśwież] lub [Zapisz]. Nie będzie możliwe usunięcie numeru modyfikacji w przypadku, gdy jest używana w aplikacji powiązanej ze zdefiniowanym procesem produkcyjnym.

Pola znajdujące się w nagłówku aplikacji:

 • Numer modyfikacji – nazwa wprowadzanego numeru modyfikacji
 • Oznaczenie – dodatkowy opis wprowadzanego numeru modyfikacji
 • Obowiązuje od – data początku obowiązywania wprowadzanego numeru modyfikacji. Jeśli w aplikacjach powiązanych z procesem produkcyjnym zostanie użyty numer modyfikacji – data obowiązywania jest pobierana z numeru modyfikacji.
 • Znacznik usuwana – okno rozwijane umożliwiające filtrację pozycji w tabeli:
  • (wszystkie) – zaznacza wszystkie dostępne opcje w menu rozwijanym
  • Ze znacznikiem usuwania – pokazuje pozycje ze znacznikiem usuwania
  • Bez znacznika usuwania – pokazuje pozycje bez znacznika usuwania

Tabela zawiera trzy kolumny z nazwami odpowiadającymi nazwom pól roboczych aplikacji czyli Numer modyfikacji, Oznaczenie oraz Obowiązuje od.

 

Czy ten artykuł był pomocny?