Metody produkcji

Aplikacja Metody produkcji umożliwia zdefiniowanie alternatywnych metod produkcji dla danego artykułu. Metody alternatywne są definiowane w aplikacji Artykuły w widoku Produkcja. Do alternatywnej metody produkcji możemy przypisać w artykule zestawienie materiałowe oraz marszrutę. Gdy zdefiniujemy alternatywną metodę produkcji dla artykułu, jej aktywacja odbywa się w aplikacji Zlecenia produkcyjne w zakładce Uruchomienie.

Aplikacja Metody produkcji

Pasek nagłówka aplikacji składa się z następujących przycisków:

 • [Dodaj] – umożliwia dodanie nowej metody produkcji lub zduplikowanie istniejącej metody produkcji.
 • [Usuń] – umożliwia natychmiastowe usunięcie metody produkcji, dodanie znacznika usuwania lub usunięcie znacznika usuwania. W przypadku dodania znacznika usuwania metoda produkcji usunie się po użyciu przycisku [Odśwież] lub [Zapisz]. Nie będzie możliwe usunięcie metody produkcji w przypadku, gdy jest używana w artykule lub zleceniu produkcyjnym.

Pola znajdujące się w nagłówku aplikacji:

 • Metoda produkcji – nazwa definiowanej metody produkcji
 • Oznaczenie – dodatkowy opis definiowanej metody produkcji
 • Znacznik usuwania – okno rozwijane umożliwiające filtrację pozycji w tabeli:
  • (wszystkie) – zaznacza wszystkie dostępne opcje w menu rozwijanym
  • Ze znacznikiem usuwania – pokazuje pozycje ze znacznikiem usuwania
  • Bez znacznika usuwania – pokazuje pozycje bez znacznika usuwania

Tabela zawiera dwie kolumny z nazwami odpowiadającymi nazwom pól roboczych aplikacji czyli Metoda produkcji oraz Oznaczenie.

Czy ten artykuł był pomocny?