Wykaz zastosowania

Aplikacja Wykaz zastosowania umożliwia wyświetlenie miejsca zastosowania wybranych cech produkcyjnych takich jak:

 • Operacja
 • Marszruta
 • Artykuł
 • Zasoby
 • Lista zasobów
 • Zestawienie materiałowe
 • Technologia
 • Artykuł produkcji obcej

Dodatkowo aplikacja umożliwia grupową podmianę cech na inną.

Przykład
Firma produkuje 30 produktów, dla których jest zdefiniowane jedno zestawienie materiałowe. Z uwagi na rosnące ceny firma postanowiła zmienić skład produktu, a co za tym idzie powstało nowe zestawienie materiałowe. Zamiast zmieniać ustawienia w każdym z 30 artykułów, możliwa jest jednoczesna podmiana zestawienia materiałowego we wszystkich produktach z użyciem aplikacji Wykaz zastosowania.

Aplikacja składa się z:

 • Nagłówek – który pozwala sprecyzować podstawowe ustawienia wejściowych dla aplikacji
 • Obszar roboczy tabela – umożliwia podgląd wybranych danych sprecyzowanych w nagłówku aplikacji
Aplikacja Wykaz zastosowania

Nagłówek

W pasku aplikacji znajdują się następujące przyciski:

 • [Nowy] – otwiera czysty arkusz wykazu zastosowania
 • Wybór elementu produkcji – umożliwia wybranie cechy produkcji dla jakiej aplikacja ma wyszukać zastosowania. Dostępne są:
  • Operacja
  • Marszruta
  • Artykuł
  • Zasoby
  • Lista zasobów
  • Zestawienie materiałowe
  • Technologia produkcji
  • Artykuł produkcji obcej

W nagłówku możliwe są do uzupełnienia następujące pola:

 • Element produkcji – w zależności od wybranej danej w Pasku wyboru elementu produkcji dostosowywana jest nazwa pola. Pole wymaga zdefiniowania nazwy wyszukiwanego zastosowania cechy produkcyjnej.
 • Obowiązuje w dniu – data jako kryterium wyszukiwania
 • Maksymalny poziom – umożliwia zdefiniowanie maksymalnego poziomu wyświetlania dla wybranych cech produkcji
 • Wiele organizacji – umożliwia wyszukiwanie we wszystkich organizacjach należących do firmy

Obszar roboczy – tabela

Obszar roboczy – tabela aplikacji Wykaz zastosowania

Tabela wyświetla dane zdefiniowane w nagłówku aplikacji. Kolumny w tabeli:

 • Oznaczenia – określa ikoną typ obiektu znajdującego się w tabeli:
  • dla artykułu produkcyjnego
  • dla operacji
  • dla marszruty
  • dla zestawienia materiałowego
 • Poziom – określa poziom rozbicia wyświetlanej struktury
 • Technologia/Artykuł – nazwa technologii lub artykułu, w którym ma zastosowanie szukana cecha
 • Wersja – wyświetlana jest wykorzystywana wersja materiału/zasobu
 • Organizacja – oddział, w którym jest zdefiniowana pozycja z tabeli
 • Ilość – zdefiniowana ilość dla pozycji w tabeli
 • Opracowała organizacja – organizacja, odpowiedzialna za stworzenie pozycji
 • Pozycja – numer pozycji wyszukiwanej cechy w wyszukanych zestawieniach, w których występuje
 • Odpad – wyrażony w procencie współczynnik ilości odrzutu generowany przez cechę
 • Stopień wydajności – wyrażony w procencie współczynnik wydajności cechy
 • Zmienne ilości – ilość zależna od zadanej w zleceniu produkcyjnym ilości do produkcji danego produktu
 • Stałe ilości – w tym przypadku ilość nie będzie przeliczana, gdy zostanie zadana ilość w zleceniu produkcyjnym – ilości stała zawsze będzie przyjmować tą samą wartość
 • Obowiązuje od/Obowiązuje do – zakres czasu użycia dla pozycji w tabeli

Na pasku obszaru roboczego tabeli znajdują się następujące przyciski:

 • [Zastąp pozycje szczegółowe] – umożliwia podmianę wybranych cech. Otwiera dodatkowe okno dialogowe.
 • [Eksportuj dane do pliku] – umożliwia wyeksportowanie danych.

Okno dialogowe – zastąp pozycje szczegółowe

Okno dialogowe jest wywołane przez przycisk  [Zastąp pozycje szczegółowe].

Okno dialogowe przycisku Zastąp pozycje szczegółoweOkno dialogowe składa się z:

 • Pola wyboru – umożliwia wybór zastępowanych danych
  • Plan produkcji – umożliwia podmianę następujących elementów związanych z produkcją
  • Zasoby – umożliwia podmianę zasobów
  • Artykuł – umożliwia podmianę artykułów
  • Artykuł produkcji obcej – umożliwia podmianę artykułów produkcji obcej
 • Obecny element – zakładka przyjmuje nazwę zgodnie z wybranym elementem w polu wyboru. Umożliwia zdefiniowanie obecnego elementu, który jest wykorzystywany w procesach produkcyjnych. Dla wybranego elementu – nazwy definiowane są odpowiednio:
  • Technologia – w przypadku wyboru opcji technologia produkcji przy polu nazwy pojawia się rozwijane menu kontekstowe zawierające następujące możliwości:
   • Zestawienie materiałowe – nazwa zestawienia materiałowego, obecnie używanego w procesie produkcji
   • Lista zasobów – nazwa listy zasobów, obecnie używanego w procesie produkcji
   • Operacja – nazwa operacji, obecnie używanego w procesie produkcji
   • Marszruta – nazwa marszruty, obecnie używanego w procesie produkcji
   • Technologia – nazwa technologii, obecnie używanego w procesie produkcji
   • Szablon operacji – nazwa szablonu operacji, obecnie używanego w procesie produkcji
  • Zasoby – nazwa zasobu, obecnie używanego w procesie produkcji
  • Artykuł – nazwa artykułu, obecnie używanego w procesie produkcji
  • Artykuł produkcji obcej – nazwa artykułu produkcji obcej, obecnie używanego w procesie produkcji
 • Nowy element produkcji – pole umożliwia zdefiniowanie elementu, która ma zastąpić obecnie zdefiniowany element w procesie produkcyjnym. Budowa pola jest identyczna do opisanego powyżej pola Obecny element.
 • Obowiązuje od – data początku obowiązywania wyszukiwanego elementu do zastąpienia
 • Obowiązuje do – data końca obowiązywania wyszukiwanego elementu do zastąpienia

Tabela okna dialogowego składa się z następujących kolumn:

 • Oznaczenia – określa ikoną typ obiektu znajdującego się w tabeli:
  • dla artykułu produkcyjnego
  • dla operacji
  • dla marszruty
  • dla zestawienia materiałowego
 • Poziom – określa poziom rozbicia wyświetlanej struktury
 • Pozycja – numer pozycji wyszukiwanej cechy w wyszukanych zestawieniach, w których występuje
 • Technologia/Artykuł – nazwa technologii lub artykułu, w którym ma zastosowanie szukana cecha
 • Obsługująca organizacja – organizacja, odpowiedzialna za stworzenie pozycji
 • Ilość – zdefiniowana ilość dla pozycji w tabeli
 • Odpad – wyrażony w procencie współczynnik ilości odrzutu generowany przez cechę
 • Stopień wydajności – wyrażony w procencie współczynnik wydajności cechy
 • Zmienne ilości – ilość zależna od zadanej w zleceniu produkcyjnym ilości do produkcji danego produktu
 • Stała ilość – w tym przypadku ilość nie będzie przeliczana, gdy zostanie zadana ilość w zleceniu produkcyjnym – ilości stała zawsze będzie przyjmować tą samą wartość
 • Obowiązuje od/Obowiązuje do – zakres czasu użycia dla pozycji w tabeli.
 • Parametr – umożliwia wybór pozycji, w których cechy mają zostać podmienione
Uwaga
Aplikacja umożliwia podmianę elementów tylko dla aktualnie wyszukiwanych elementów w głównej tabeli aplikacji. Nie jest możliwe zamienienie np. zestawień materiałowych w momencie, w którym, w głównym oknie aplikacji mamy otwarty artykuł.

 

Czy ten artykuł był pomocny?