Raport: Operacje

Za pomocą aplikacji Raport: Operacje można eksportować dane podstawowe przetwarzane w aplikacji Operacje. Eksport możliwy do drukarki, e-maila lub faxu.

Pasek nagłówka zawiera następujące przyciski:

 • [Dodaj] – umożliwia utworzenie nowego raportu lub duplikację utworzonego raportu.
 • [Usuń] – pozwala na usunięcie raportu.
 • [Drukuj dokument raportu w tle] – umożliwia wyeksportowanie raportu w kolejce.
 • [Drukuj raport natychmiast i pokaż w pliku] – eksportuje dane natychmiast do wskazanego medium.
 • [Cofnij ustawienia raportu] – resetuje wypełnione pola w zakładce Ustawienia.
Aplikacja Raport: Operacje

Sekcja Parametry:

 • Tytuł raportu – ​​ pole umożliwia wpisanie nazwy raportu, domyślna nazwa to Operacja.
 • Operacja – pole umożliwia wpisanie nazwy jednej lub więcej operacji uwzględnionych w raporcie.
 • Okres obowiązywania – przedział czasowy dla generowanego raportu.
 • Klasyfikacje – służą do ograniczenia zestawów wyników, określając klasyfikację zawężamy listę operacji generowanych w raporcie. Jest możliwe zawężenie raportowanych obiektów do pięciu klas. Klasyfikacje należy ustawić w aplikacji Klasyfikacje dla Klasyfikacji planów produkcji.
 • Pole wyboru:
  • Tekst nagłówkauwzględnia w raporcie tekst nagłówka
  • Parametry nagłówkauwzględnia w raporcie parametry przypisane do operacji
  • Tekst pozycjiuwzględnia w raporcie tekst przypisany do pozycji
  • Formuły i warunki – uwzględnia w raporcie formuły i warunki zdefiniowane w pozycjach operacji
  • Zależności – uwzględnia w raporcie zależności zdefiniowane w pozycjach operacji
  • Parametry pozycji – uwzględnia w raporcie parametry przypisane do pozycji

Sekcja Ustawienia:

 • Język – pole umożliwiające wybór języka raportu.
 • Zabarwienie tła – (dotyczy tabel) określa, czy wiersze raportu maja mieć naprzemiennie kolorowane tło. Używany kolor tła jest określany na podstawie bieżącego motywu wybranego w ustawieniach użytkownika.
 • Medium raportu – umożliwia wybranie narzędzia eksportu raportu:
  • Drukarka – wygenerowanie raportu i wydruk
  • Faks – wygenerowanie raportu i przesłanie protokołem faks
  • E-mail – wygenerowanie raportu i przesłanie pocztą e-mail

Pola poniżej zmieniają się w zależności od wyboru typu medium. Znajdują się w nich konkretne dane adresowe zależne od typu wybranego medium.

 

Czy ten artykuł był pomocny?