Instrukcje: widok Klienci

Artykuł zawiera instrukcje obsługi widoku Klienci w aplikacji Artykuły, które mogą zostać użyte np. do wprowadzenia danych sprzedaży dla określonego klienta.

Uwaga
Za pomocą aplikacji Artykuły możliwe jest edytowanie danych artykułu w odniesieniu do klienta. Po przejściu do widoku Klienci przyciski na standardowym pasku symboli dotyczą danych artykułu odnoszących się do klienta.

Dodawanie danych artykułu odnoszących się do klienta

Warunki wstępne

Dane można wprowadzić wyłącznie w widoku Klienci, jeżeli artykuł posiada dane sprzedaży. W środowisku wielofirmowym, artykuł musi zawierać informacje o sprzedaży dla wybranej organizacji.

Jeżeli artykuł jest typu Wariant artykułu, to dane dla powiązanego artykułu referencyjnego muszą być już zapisane dla określonego klienta. Organizacje muszą być takie same w środowisku wielofirmowym.

W środowisku wielofirmowym lub jednofirmowym z aktywnymi Uprawnieniami do treści, wybrana organizacja musi być organizacją sprzedaży.

Instrukcja

 1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Artykuły.
 2. Następnie należy otworzyć artykuł, dla którego zostaną wprowadzone dane odnoszące się do klienta.
 3. W celu wprowadzenia zmian, niezbędna jest zmiana widoku na Klienci.
 4. Należy wybrać przycisk [Nowy] na standardowym pasku przycisków.
 5. W polu Klient, użytkownik wprowadza klienta, dla którego zostaną wprowadzone dane artykułu.
 6. W razie potrzeby można wypełnić pozostałe pola danymi sprzedaży.
 7. Na zakończenie należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

Usuwanie danych artykułu odnoszących się do klienta

Dane artykuły odnoszące się do klienta nie są usuwane bezpośrednio, ale są wyposażone w znacznik usuwania. Tylko te wersje danych artykułu odnoszące się do klienta, których okres ważności jest całkowicie w przyszłości można bezpośrednio usunąć, ponieważ nie są jeszcze używane.

Wstawianie znacznika usuwania dla danych artykułu odnoszących się do klienta

Warunki wstępne

Dane artykułu odnoszące się do klienta nie mają znacznika usuwania.

Instrukcja

 1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Artykuły.
 2. Następnie należy otworzyć artykuł, dla którego zostanie wstawiony znacznik usuwania dla danych artykułu odnoszących się do klienta.
 3. W celu wprowadzenia zmian, niezbędna jest zmiana widoku na Klienci.
 4. Należy otworzyć klienta, dla którego zostanie wstawiony znacznik usuwania.
 5. W środowisku wielofirmowym należy wybrać organizację, dla której zostanie wykonane działanie.
 6. Na zakończenie należy wybrać przycisk [Wstaw znacznik usuwania] na standardowym pasku symboli.

Dane artykułu odnoszące się do klienta zostaną zaznaczone do usuwania i zapisane.

Uwaga
Dane artykułu odnoszące się do klienta otrzymują we wszystkich swoich wersjach znacznik usuwania. W środowisku wielofirmowym dane należące do innej organizacji niż aktualnie wybrana nie są uwzględnianie.

Usuwanie znacznika usuwania dla danych artykułu odnoszących się do klienta

Warunki wstępne

Dane artykułu odnoszące się do klienta mają znacznik usuwania.

Instrukcja

 1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Artykuły.
 2. Następnie należy otworzyć artykuł, dla którego zostanie usunięty znacznik usuwania dla danych artykułu odnoszących się do klienta.
 3. W celu wprowadzenia zmian, niezbędna jest zmiana widoku na Klienci.
 4. Należy otworzyć klienta, dla którego zostanie usunięty znacznik usuwania.
 5. W środowisku wielofirmowym należy wybrać organizację, dla której zostanie wykonane działanie.
 6. Na zakończenie należy wybrać przycisk [Usuń znacznik usuwania] na standardowym pasku symboli.

Znacznik usuwania artykułu klienta został usunięty.

Uwaga
W środowisku wielofirmowym jeżeli Mandant zostanie wybrany jako organizacja to działanie [Usuń znacznik usuwania] dotyczy tylko wybranej organizacji.

Usuwanie wersji danych artykułu odnoszących się do klienta

Warunki wstępne

Istnieje wersja danych artykułu odnoszących się do klienta, która będzie ważna tylko w przyszłości.

Instrukcja

 1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Artykuły.
 2. Następnie należy otworzyć artykuł, dla którego zostanie usunięta przyszła wersja danych artykułu odnoszących się do klienta.
 3. W celu wprowadzenia zmian, niezbędna jest zmiana widoku na Klienci.
 4. Należy otworzyć klienta, dla którego zostanie usunięta przyszła wersja danych artykułu odnoszących się do klienta.
 5. W środowisku wielofirmowym należy wybrać organizację, dla której zostanie wykonane działanie.
 6. Za pomocą przycisków [Dalej] i [Wróć], znajdujących się w polu Obowiązuje od, można przejść do przyszłej wersji danych artykułu, które zostaną usunięte.
 7. Na zakończenie należy wybrać przycisk [Usuń] na standardowym pasku symboli.

Wybrana wersja danych artykułu została usunięta.

Uwaga
Usuniecie przyszłej wersji odpowiednio wydłuża okres ważności poprzedniej wersji.

Dodawanie nowej wersji danych artykułu odnoszących się do klienta

Warunki wstępne

Artykuł posiada już dane odnoszące się do klienta.

Instrukcja

 1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Artykuły.
 2. Następnie należy otworzyć artykuł, dla którego zostanie dodana przyszła wersja danych artykułu odnoszących się do klienta.
 3. W celu wprowadzenia zmian, niezbędna jest zmiana widoku na Klienci.
 4. Należy otworzyć klienta, dla którego zostanie dodana przyszła wersja danych artykułu odnoszących się do klienta.
 5. Po wybraniu przycisku [Nowa wersja], znajdującego się na standardowym pasku przycisków, zostanie dodana nowa wersja danych artykułu odnoszących się do klienta.
 6. W polu Obowiązuje od należy wprowadzić datę, od której będą obowiązywać dane pozycji odnoszące się do klienta.
 7. Na zakończenie należy wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

Nowa wersja danych artykułu została zapisana.

Duplikowanie danych artykułu odnoszących się do klienta

Instrukcja

 1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Artykuły.
 2. Następnie należy otworzyć artykuł, którego dane odnoszące się do klienta zostaną zduplikowane.
 3. W celu wprowadzenia zmian, niezbędna jest zmiana widoku na Klienci.
 4. Należy otworzyć klienta, którego dane artykułu odnoszące się do klienta zostaną zduplikowane.
 5. Za pomocą przycisku [Duplikuj] na standardowym pasku przycisków, system tworzy nowy rekord danych.
 6. Nowy rekord danych umożliwia wybranie klienta.
 7. Na zakończenie należy zapisać nowe dane artykułu.

Czy ten artykuł był pomocny?