Księgowania danych produkcyjnych przedsiębiorstwa

W systemie dostępne jest osobna aplikacja umożliwiające połączenie z systemami zewnętrznymi w celu wykonywania księgowań operacji. Połączenie z systemami zewnętrznymi umożliwia zmianę statusów operacji (rozpoczęta, przerwana, zakończone, etc.) oraz pełne raportowanie operacji.

Aplikacja Księgowania danych produkcyjnych przedsiębiorstwa

Aplikacja składa się z nagłówka umożliwiającego wprowadzenie danych do raportu. W nagłówku znajdują się następujące pola oraz przyciski:

 • [Zmień status operacji]umożliwia akceptację wprowadzonych danych dla operacji.
 • Status operacji – umożliwia zdefiniowanie statusu wprowadzanej operacji, dostępne są poniższe statusy:
  • Rozpocznij operację
  • Zakończ operację
  • Przerwij operację
  • Informacja zwrotna o operacji
  • Anuluj rozpoczęcie operacji
 • Pracownik – umożliwia zdefiniowanie pracownika odpowiedzialnego za zmianę statusu.
 • Data – umożliwia zdefiniowanie daty raportowania.
 • Operacja – umożliwia zdefiniowane raportowanej operacji.
 • Numer zlecenia – pole podzielone na trzy części – umożliwia zdefiniowanie rodzaju/numeru/pozycji zlecenia produkcyjnego.
 • Zasoby – umożliwia zdefiniowanie raportowanego zasobu przynależnego do operacji.
 • Zgłoszona ilość – ilość produktu wytworzona przez operację.
 • Typ czasu – umożliwia zdefiniowanie typu raportowanego czasu.
  • Niezdefiniowanyidentyfikowany w systemie jako czas zmienny, dotyczy czasu opracowania.
  • Zmiennyraportuje czas opracowania.
  • Stałyraportuje czas przezbrojenia.
 • Tekst księgowania – umożliwia dodanie komentarza tekstowego do statusu.
 • Informacja z operacji umożliwia dodanie komentarza tekstowego do statusu, który jest również transferowany do systemu zewnętrznego.
 • Kod transakcji – umożliwia zdefiniowanie unikalnego kodu dla każdego raportu.
 • Czas opracowania – należy wprowadzić czas procesowania operacji.
 • Czas przezbrojenia – należy wprowadzić stały czas dla operacji.
 • Znacznik realizacji – parametr, w przypadku jego zaznaczenia operacja przyjmie status Zrealizowana.
Uwaga
Dla statusu Zakończ operację należy wprowadzić dane w jednym z pól: Zgłoszona ilość, Czas Trwania lub Czas przezbrojenia. Jako datę zakończenia operacji – system przyjmie datę utworzenia raportu
Uwaga
W przypadku wyboru statusu rozpoczęcia lub przerwania operacji konieczne jest wprowadzenie daty w celu zmiany status w systemie dla operacji.

 

Czy ten artykuł był pomocny?