Księgowania operacji

Aplikacja Księgowania operacji umożliwia wprowadzenie danych dotyczących przebiegu operacji produkcyjnych. Pozwala zaraportować rzeczywiste czasy trwania oraz ilości wytworzone przez operację. Aplikacja składa się z:

 • Nagłówka – który umożliwia zdefiniowanie konkretnych operacji do zatwierdzenia
 • Obszaru roboczego – który pozwala na wprowadzenie danych rzeczywistego przebiegu operacji
Aplikacja Księgowania operacji

Nagłówek

Nagłówek aplikacji Księgowania operacji oprócz standardowych przycisków składa się z następujących przycisków oraz pól:

 • [Nowy] – umożliwia dodanie nowego księgowania operacji
 • [Zaksięguj operację] – umożliwia zaakceptowanie wprowadzonych danych oraz przesłanie ich do zlecenia produkcyjnego
 • Zlecenie – pole podzielone na dwie części. Umożliwia wprowadzenie rodzaju oraz numeru zlecenia produkcyjnego, dla którego zostaną zaksięgowane operacje. Gdy dane dla zdefiniowanego zlecenia zostaną załadowane, zostanie również wyświetlony symbol kropkowy statusu zlecenia.
 • Zasoby – umożliwia zdefiniowanie zasobów, dla których operacje zostaną wyświetlone w obszarze roboczym
 • Operacja – umożliwia zdefiniowanie operacji, które mają zostać zaksięgowane
 • Planowany termin rezerwacji – umożliwia zdefiniowanie daty, dla której zostaną wyświetlone operacje w obszarze roboczym.
 • Status pozycji – umożliwia odfiltrowanie danych w obszarze roboczym po danym statusie:
  • (wszystkie) – wyświetla wszystkie operacje, niezależnie od statusu.
  • Niezaraportowane – wyświetla operacje, które nie zostały zaraportowane.
  • Częściowo zaraportowane – wyświetla operacje, które zostały częściowo zaraportowane.
  • W pełni zaraportowane – wyświetla operację, które zostały zaraportowane w całości.
Wskazówka
W celu wyświetlenia danych w tabeli aplikacja wymaga od użytkownika zdefiniowania zlecenia produkcyjnego lub operacji lub zasobu.
Uwaga
Operacje ze oznaczeniem Automatyczne raportowanie nie są wyświetlane.

Obszar roboczy

Obszar roboczy zawiera tabelę, która posiada następujące przyciski oraz kolumny:

 • [Wartości oczekiwane] – przycisk umożliwiający wyświetlenie dodatkowych wierszy w tabeli
 • [Eksport do pliku danych] – eksportuje do pliku dane z tabeli. Plik jest eksportowany w formacie XLS
 • Pozycja – wyświetla w tabeli rodzaj zlecenia produkcyjnego/numer zlecenia produkcyjnego/pozycję/subpozycję operacji
 • Operacja – wyświetla nazwę operacji
 • Zasoby – wyświetla nazwę zasobu przypisanego do operacji
 • Data raportowania (pole edytowalne) – umożliwia wprowadzenie daty raportowania operacji
 • Pracownik (pole edytowalne) – umożliwia wprowadzenie pracownika odpowiedzialnego za zaraportowanie operacji
 • Zgłoszona ilość (pole edytowalne) – umożliwia wprowadzenie rzeczywistej ilości sztuk wytworzonych przez operacje
 • Otwarta ilość – informuje o ilości, która pozostała do zakończenia operacji
 • Całkowita ilość – pole dodatkowe wyświetlające się po użyciu przycisku [Wartości oczekiwane], pokazuje ilość sugerowaną przez system na podstawie technologii produkcji zastosowanej w danym zleceniu produkcyjnym.
 • Zgłoszony czas przezbrojenia (pole edytowalne) – umożliwia wprowadzenie rzeczywistego czasu przezbrojenia dla operacji
 • Otwarty czas przezbrojenia – informuje o czasie przezbrojenia, który pozostał w zleceniu produkcyjnym dla danej operacji
 • Czas przezbrojenia ogółem – pole dodatkowe wyświetlające się po użyciu przycisku [Wartości oczekiwane], pokazuje ilość sugerowaną przez system na podstawie technologii produkcji zastosowanej w danym zleceniu produkcyjnym.
 • Zgłoszony czas realizacji (pole edytowalne) – umożliwia wprowadzenie rzeczywistego czasu trwania operacji.
 • Otwarty czas realizacji – informuje o czasie trwania, który pozostał do zakończenia danej operacji (jeśli został zdefiniowany w technologii produkcji).
 • Całkowity czas realizacji – pole dodatkowe wyświetlające się po użyciu przycisku [Wartości oczekiwane], pokazuje ilość sugerowaną przez system na podstawie technologii produkcji zastosowanej w danym zleceniu produkcyjnym.
 • Zrealizowane (parametr) – zaznaczenie parametru zrealizuje daną pozycje i zablokuje możliwość przyszłej edycji
 • Status – wyświetla aktualny status operacji pobrany ze zlecenia produkcyjnego
  • Status Zaraportowania – czy zostały już zaraportowane czynności związane z daną operacją
  • Status aktywności – czy dana operacją została rozpoczęta
  • Status wydania dokumentów dotyczących danej operacji zlecenia produkcyjnego

Instrukcja: Księgowania operacji

W celu zaraportowania operacji należy:

 • Otwórz aplikację Księgowania operacji
 • Przy użyciu przycisku [Nowy] utwórz nowy arkusz księgowania operacji
 • Wprowadź:
  • w polu Zlecenie rodzaj oraz numer zlecenia produkcyjnego,

lub

 • w polu Zasoby nazwę zasobu,

lub

 • w polu Operacja nazwę operacji.
  • w tabeli wyświetlą się operacje możliwie do zaraportowania zgodnie z wybranym filtrowaniem
 • Wypełnij kolumny możliwe do edycji:
  • Data raportowania
  • Pracownik
  • Zgłoszona ilość
  • Zgłoszony czas przezbrojenia
  • Zgłoszony czas realizacji
 • W przypadku gdy pozycja zostanie w pełni wykorzystana, zaznacz parametr Zrealizowane
 • Zaakceptować dane przyciskiem [Zaksięguj operację]
 • Zaakceptować przyciskiem [Tak] komunikat w oknie dialogowym Księguj

Czy ten artykuł był pomocny?