Wydania na produkcję

Aplikacja Wydania na produkcję umożliwia wprowadzenie danych dotyczących wykorzystania materiałów do realizacji zleceń produkcyjnych. Na podstawie danych wprowadzonych w aplikacji Wydanie na produkcję księgowane jest zużycie materiału dla zlecenia produkcyjnego i wynikające z niego przesunięcia magazynowe.

Aplikacja Wydania na produkcję składa się z nagłówka i obszaru roboczego prezentującego poszczególne rezerwacje materiałowe.

Uwaga

Rezerwacje materiałów ze wskaźnikiem Automatyczne raportowanie nie są wyświetlane.
Aplikacja Wydania na produkcję

 

Nagłówek

Nagłówek aplikacji oprócz standardowych przycisków składa się z następujących przycisków oraz pól:

 • [Nowy] – umożliwia dodanie nowego wydania materiałowego
 • [Zapisz] – umożliwia zapis danych wprowadzonych w aplikacji
 • [Zatwierdź wydanie na produkcję] – umożliwia zaakceptowanie wprowadzonych danych oraz przesłanie ich do zlecenia produkcyjnego
 • Zlecenie – pole podzielone na dwie części. Umożliwia wprowadzenie rodzaju oraz numeru zlecenia produkcyjnego, dla którego zostanie zaksięgowane nowe wydanie materiału. Gdy dane dla zdefiniowanego zlecenia zostaną załadowane, zostanie również wyświetlony status zlecenia.
 • Oznaczenie – opis zlecenia produkcyjnego
 • [Pokaż/Ukryj] – rozwija/zwija dodatkowe pola zawierające szczegółowe dane dotyczące wybranego zlecenia produkcyjnego

Obszar roboczy – tabela

Tabela aplikacji Wydanie na produkcję wyświetla materiały niezbędne do wykonania wybranego zlecenia produkcyjnego. Pasek nawigacyjny tabeli składa się z następujących pól, przycisków:

 • Pozycja zlecenia – umożliwia wyszukanie pozycji zlecenia w tabeli
 • Artykuł – umożliwia wyszukanie konkretnego artykułu w tabeli
 • Usuń linię identyfikatora – pozwala na usunięcie linii identyfikatora, który nie będzie używany w zleceniu produkcyjnym. Umożliwia edycję identyfikatorów dla materiałów wydanych na produkcję.
 • Dodaj linię identyfikatora – pozwala na dodanie linii identyfikatora, który będzie używany w zleceniu produkcyjnym. Umożliwia edycję identyfikatorów dla materiałów wydanych na produkcję.
 • [Eksport do pliku danych] – eksportuje do pliku dane z tabeli. Plik jest eksportowany w formacie XLS

W tabeli znajdują się następujące kolumny:

 • Pozycja – numer pozycji materiału pobrany ze zlecenia produkcyjnego
 • Artykuł – artykuł, który ma zostać wydany do konkretnego zlecenia produkcyjnego
 • Magazyn – magazyn przypisany do artykułu, z którego ma zostać wydany materiał. nastąpić rezerwacja materiałowa. Jeśli nie są aktywne rezerwacje, magazyn źródłowy jest możliwy do edycji w trakcie wydania materiałów na produkcję.
 • Całkowita ilość – ilość artykułu niezbędna do realizacji zlecenia produkcyjnego
 • Zarezerwowana ilość – zarezerwowana ilość artykułu dla wybranego zlecenia produkcyjnego
 • Pobrany – ilość pobranego artykułu dla wybranego zlecenia produkcyjnego
 • Otwarte – wciąż otwarta ilość materiału, która oczekuje na pobranie
 • Księguj (pole edytowalne) – umożliwia zdefiniowanie ilości artykułu, która zostanie pobrana dla wybranego zlecenia produkcyjnego. Jednostka księgowania musi być zgodna z jednostką artykułu. Wydanie materiału można anulować wprowadzając wartość ujemna. Jeśli rezerwacje materiału są aktywne, ilość wydania pozycji nie może być większa niż ilość rezerwacji.
 • Zrealizowane (parametr) – zaznaczenie spowoduje zrealizowanie danej pozycji i zablokuje możliwość przyszłej edycji.
 • Status – wyświetla za pomocą symboli kropkowych status etapów dla danej pozycji zlecenia produkcyjnego.
  • Status zaraportowania – informuje o zaraportowaniu czynności związanych z daną rezerwacją materiałową
  • Status kompletacji – informuje o statusie pobrania materiału z innego magazynu niż produkcyjny
  • Status dostępności – informuje o statusie procesu sprawdzania dostępności materiałów dla procesu produkcyjnego
  • Status wydania dokumentów – informuje o statusie wydania wymaganych dokumentów do danej rezerwacji materiałowej

Instrukcja: Wydania na produkcję

W celu zaraportowania wydania materiałów do produkcji należy:

 • Otwórz aplikację Wydania na produkcję.
 • Przy użyciu przycisku [Nowy] utwórz nowe wydanie na produkcję.
 • Wprowadź rodzaj oraz numer zlecenia produkcyjnego w polu Zlecenie.
  • W tabeli wyświetlą się rezerwacje materiałowe dostępne dla danego zlecenia produkcyjnego.
 • W kolumnie Księguj wpisz ilość materiału, jaka ma zostać wydana na produkcję.
 • W przypadku gdy pozycja zostanie w pełni wykorzystana, zaznacz parametr Zrealizowane.
 • Zaakceptuj dane przyciskiem [Zatwierdź wydanie na produkcję].
 • Zaakceptuj przyciskiem [Tak] komunikat w oknie dialogowym Księguj.

 

Czy ten artykuł był pomocny?