Księgowania odpadów produkcyjnych

Wprowadzenie

Aplikacja Księgowania odpadów produkcyjnych umożliwia zgłoszenie ilości odpadu artykułu produkcyjnego dla wybranego zlecenia produkcyjnego.

Aplikacja Księgowania odpadów produkcyjnych składa się nagłówka i obszaru roboczego.

W nagłówku aplikacji oprócz standardowych przycisków znajdują się następujące przyciski oraz pola:

  • [Nowy] – umożliwia dodanie nowego zgłoszenia odpadów produkcyjnych
  • [Zaksięguj odpady] – umożliwia zaakceptowanie wprowadzonych danych oraz przesłanie ich do zlecenia produkcyjnego. Przycisk uaktywnia się po wprowadzeniu zlecenia produkcyjnego oraz zgłaszanej ilości.
  • Zlecenie – pole podzielone na dwie części, umożliwia wprowadzenie rodzaju oraz numeru zlecenia produkcyjnego
  • Oznaczenie – opis zlecenia produkcyjnego

W obszarze roboczym znajduje się pole Ilość odpadu, które umożliwia zdefiniowanie ilość odrzutu dla wybranego zlecenia produkcyjnego.

Aplikacja Zgłaszanie odpadów produkcyjnych

Instrukcja: Księgowania odpadów produkcyjnych

W celu zaraportowania odpadów produkcyjnych należy:

  • Otwórz aplikację Księgowania odpadów produkcyjnych.
  • Przy użyciu przycisku [Nowy] utwórz nowe zgłoszenie odpadów.
  • Wprowadź rodzaj oraz numer zlecenia produkcyjnego w polu Zlecenie.
  • W polu Ilość odpadu wpisz ilość sztuk artykułu produkcyjnego, które zostały odrzucone dla wybranego zlecenia produkcyjnego.
  • Zaakceptuj dane przyciskiem [Zaksięguj odpady].
  • Zaakceptuj przyciskiem [Tak] komunikat w oknie dialogowym Księguj.

 

Czy ten artykuł był pomocny?