Lista: Artykuły produkcyjne

Aplikacja Lista: Artykuły produkcyjne umożliwia przegląd artykułów produkcyjnych czyli, z utworzonym i zdefiniowanym widokiem Produkcja w aplikacji Artykuły. Aplikacja skała się z:

 • Nagłówka – zawiera przyciski oraz pola umożliwiające filtrację danych wyświetlanych w tabeli.
 • Tabeli – wyświetlającej dane zgodnie z kryteriami wyszukiwania wprowadzonymi w nagłówku.
Aplikacja Lista: Artykuły produkcyjne

Nagłówek

W nagłówku dostępne są następujące przyciski:

 • [Dodaj] – otwiera pusty arkusz listy.
 • [Aktualizuj] – odświeża/otwiera dane w tabeli.
 • [Aktualizuj] → [Aktualizuj (w tle)] – odświeża w tle dane w tabeli.
 • [Aktualizuj] → [Zatrzymaj] – w przypadku dużej ilości aktualizowanych danych, umożliwia zatrzymanie procesu aktualizacji.
 • [Aktualizuj] → [Przelicz obiekty] – system przelicza ilość pozycji tabeli odpowiadających zadanym kryteriom. Informacja wyświetlana jest w postaci komunikatu informacyjnego.
 • [Oblicz i wyświetl sumy] → [Wszystkie obiekty] – sumuje wszystkie wyświetlone w tabeli rekordy. Suma prezentowana jest w oddzielnym wierszu na dole tabeli. Sumowana jest wartość Wielkość partii.
 • [Oblicz i wyświetl sumy] → [Sumy grupowe] – sumuje wszystkie grupy rekordów wyświetlone w tabeli. Suma wyświetlana jest w dodatkowym wierszu pod każdą grupą. Sumowana jest wartość Wielkość partii.
 • [Oblicz i wyświetl sumy] → [Wybrane obiekty] – rekordy zaznaczone parametrem w pierwszej kolumnie tabeli są sumowane. Suma wyświetlana jest w dodatkowym wierszu.
 • [Oblicz i wyświetl sumy] → [Ukryj sumy] – ukrywa wszystkie wiersze z wartościami sum dla rekordów.
 • [Eksportuj] – umożliwia eksport danych do pliku. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale Eksport danych.
  • [Eksportuj] → [Eksportuj wyświetlone obiekty]
  • [Eksportuj] → [Eksportuj obiekty zgodnie z kryteriami wyszukiwania]
  • [Eksportuj] → [Kopiuj link z kryteriami wyszukiwania]

Aplikacja umożliwia filtrowanie danych według poniższych danych:

 • Artykuł – wyświetla konkretny artykuł lub kilka artykułów. Wybór wielokrotny możliwy jest do zdefiniowania za pomocą przycisku [Pomoc do wartości].
 • Oznaczenie artykułu – wyświetla artykuły zawierające zdefiniowany opis.
 • Podstawowa jednostka artykułu – wyświetla dane tylko ze zdefiniowaną podstawową jednostką.
 • Status – umożliwia filtrowanie danych zgodnie ze zdefiniowanych dla nim statusem. Do wyboru są poniższe opcje:
  • (wszystkie) – wyświetla artykuły niezależnie od statusu
  • Niezastąpiony – wyświetla artykuły tylko ze statusem Niezastąpiony
  • Zastąpiony – wyświetla artykuły tylko ze statusem Zastąpiony
  • Zastąpiony, gdy dostępność wynosi 0 – wyświetla artykuły, które zostały zastąpione z uwagi na ich brak dostępności
  • Wycofany – wyświetla artykuły tylko ze statusem Wycofany
  • Wycofany, gdy dostępność wynosi 0 – wyświetla artykuły, które zostały wycofane z uwagi na ich brak dostępności
 • Wielkość partii – wyświetla artykuły tylko o określonej wielkości partii.
 • Znacznik usuwania – umożliwia określenie, jakie artykuły mają zostać wyświetlone zgodnie z definicją parametru znacznika usuwania, do wyboru są:
  • (wszystkie) – wyświetla artykuły oznaczone i nieoznaczone do usunięcia.
  • Ze znacznikiem usuwania – wyświetla tylko artykuły przeznaczone do usunięcia.
  • Bez znacznika usuwania – wyświetla artykuły nieoznaczone do usunięcia.
 • Metoda produkcji – wyświetla artykuły, do których przypisana jest alternatywna metoda produkcji.
 • Technologia produkcji – wyświetla artykuły, do których przypisana jest konkretna technologia produkcji.
 • Zestawienie materiałowe – wyświetla artykuły, do których przypisane jest konkretne zestawienie materiałowe.
 • Marszruta – wyświetla artykuły, do których przypisana jest konkretna marszruta.
 • Klasyfikacja 1 – wyświetla artykuły z przypisaną klasyfikacją 1.
 • Klasyfikacja 2 – wyświetla artykuły z przypisaną klasyfikacją 2.
 • Klasyfikacja 3 – wyświetla artykuły z przypisaną klasyfikacją 3.
 • Klasyfikacja 4 – wyświetla artykuły z przypisaną klasyfikacją 4.
 • Klasyfikacja 5 – wyświetla artykuły z przypisaną klasyfikacją 5.

Eksport danych

Akcja [Eksportuj] → [Eksportuj wyświetlone obiekty]

Umożliwia eksport aktualnie wyświetlonych w tabeli danych. Wyświetla okno dialogowe Eksport obiektów.

Okno dialogowe Eksport obiektów

Okno dialogowe składa się z następujących zakładek, obszarów oraz pól:

 • Zakładka Format i opcje – umożliwia zdefiniowanie szczegółowych ustawień eksportu.
  • Sekcja Format wydruku – umożliwia zdefiniowanie podstawowych ustawień formatu oraz orientacji dokumentu. Składa się z pól:
   • Format – umożliwia wybór formatu pliku, do którego zostaną wyeksportowane dane. Umożliwia wybór formatu XLS lub PDF.
   • Format strony – umożliwia wybór rozmiaru arkusza. Dostępne są wartości: A4 oraz A3.
   • Wyrównanie – umożliwia wybór orientacji eksportowanego dokumentu. Do wyboru są Format pionowy oraz Format poziomy.
  • Sekcja Zakres – umożliwia szczegółowy wybór zakresu eksportowanych danych. Składa się z pól:
   • Wszystkie obiekty – umożliwia eksport wszystkich rekordów z tabeli.
   • Wybrane obiekty – umożliwia wyeksportowanie tylko wybranych obiektów z tabeli.
   • Następujące rekordy danych – umożliwia w polach Od/do zdefiniowanie numerów pozycji z tabeli, które zostaną wyeksportowane.
   • Niewidoczne obiekty – umożliwia wyeksportowanie tylko danych, które są niewidoczne w tabeli.
  • Sekcja Opcje – umożliwia zdefiniowanie dodatkowych opcji eksportu:
   • Eksportuj wiersze sumujące – eksportuje dane wraz z wierszami wyświetlającymi sumy.
   • Wyświetl obrazki – eksportuje dane wraz ze zdefiniowanymi zdjęciami.
   • Wyświetl kolory – eksportuje dane w kolorze.
   • Zawijaj do szerokości komórki – eksportuje dane w tabeli, zawijając zawartość tekstową zgodnie ze zdefiniowaną szerokością kolumny.
   • Użyj czcionki ekranu – eksportuje dane w zdefiniowanej czcionce używanej w systemie.
   • Skalowanie – umożliwia skalowanie widoku eksportowanych danych. Skalowanie automatyczne dobiera wartość samodzielnie, brak skalowania ustawia wartość na 100%. Skalowanie niestandardowe umożliwia edycję wartości procentowej skalowania widoku.
  • Zakładka Marginesy i nagłówki/stopki – umożliwia zdefiniowanie rozmiaru marginesu oraz rodzaju danych, które mają być wyświetlane w nagłówku oraz w stopce.
Akcja [Eksportuj] → [Eksportuj obiekty zgodnie z kryteriami wyszukiwania]

Umożliwia eksport danych zgodnie z przyjętymi kryteriami filtrowania danych. Wyświetla okno dialogowe Eksportuj obiekty zgodnie z kryteriami wyszukiwania.

Okno dialogowe Eksportuj obiekty zgodnie z kryteriami wyszukiwania

Okno dialogowe, które składa się z następujących zakładek, sekcji oraz pól:

 • Zakładka Aplikacja – umożliwia zdefiniowanie szczegółowych ustawień eksportu.
  • Aplikacja działająca w tle – definiuje aplikację, która zostanie uruchomiona w tle w celu wyeksportowania danych.
  • Obiekt deweloperski – techniczna nazwa aplikacji odpowiadającej za eksport danych.
  • Sekcja Akcja – zawiera pole Nazwa pliku, w którym należy podać ścieżkę folderu docelowego oraz nazwę pliku z wyeksportowanymi danymi.
  • Sekcja Ogólne – umożliwia zdefiniowanie formatu eksportowanych danych.
   • Format wydruku – umożliwia zdefiniowanie formatu pliku, w którym dane zostaną wyeksportowane. Dostępne formaty: XLS, XLSX, CSV, XML, HTML.
   • Wydanie jednostek umożliwia zdefiniowanie sposobu publikacji jednostek na dokumencie eksportu. Możliwe jest wyeksportowanie ilości i jednostki w jednej kolumnie lub w dwóch osobnych kolumnach.
   • Eksportuj nagłówki kolumn (parametr) – jeśli parametr jest zaznaczony dane są eksportowane z tytułami kolumn tabeli.
   • Odbiorca danych umożliwia dodanie odbiorcy danych w logach operacji.
   • Cel umożliwia dodanie w logach operacji celu eksportu danych.
  • Sekcja Kolejność kolumn – umożliwia zdefiniowanie kolejności kolumn w pliku eksportu.
 • Zakładka Ustawienia przetwarzania – umożliwia zdefiniowanie ustawień przetwarzania zlecenia w tle.

Akcja umożliwia wygenerowanie linku, który po wklejeniu w przeglądarce umożliwi pobranie zdefiniowanego pliku z danymi. Po wybraniu akcji wyświetli się okno dialogowe Kopiuj link z kryteriami wyszukiwania.

Okno dialogowe Kopiuj link z kryteriami wyszukiwania

Okno dialogowe, które składa się z następujących zakładek:

 • Zakładka Ogólne – umożliwia zdefiniowanie formatu eksportowanych danych.
  • Format wydruku – umożliwia zdefiniowanie formatu pliku, w którym zostaną wyeksportowane dane. Dostępne formaty: XLS, XLSX, CSV, XML, HTML.
  • Wydanie jednostek – umożliwia zdefiniowanie sposobu publikacji jednostek na dokumencie eksportu. Możliwe jest wyeksportowanie ilości i jednostki w jednej kolumnie lub w dwóch osobnych kolumnach.
  • Eksportuj nagłówki kolumn – jeśli parametr jest zaznaczony dane są eksportowane z tytułami kolumn tabeli.
  • Krótki URI dla MS Office – umożliwia wygenerowanie skróconego adresu URI.
  • URI usługi REST – adres linku, który po skopiowaniu umożliwi pobranie pliku z danymi.
  • Odbiorca danych – umożliwia dodanie w logach operacji odbiorcy danych.
  • Cel – umożliwia dodanie w logach operacji celu eksportu danych.
 • Zakładka Kolejność kolumn – umożliwia zdefiniowanie kolejności kolumn w pliku eksportu.

Tabela

Tabela aplikacji wyświetla dane w nagłówku aplikacji zgodnie ze zdefiniowanym filtrem.
W tabeli dostępne są następujące przyciski:

 • Alternatywne metody produkcji – dla artykułu zostanie wyświetlony dodatkowy wiersz, zawierający zdefiniowaną alternatywną metodę produkcji.
 • Ustal właściwości zapytań i wyników – umożliwia zdefiniowanie widoku, dodanie/usunięcie kolumn z tabeli oraz modyfikację ustawień sortowania.
 • Wyświetl/Ukryj obszary – umożliwia modyfikację wyświetlania tabeli, do wyboru są poniższe funkcje:
  • Ukryj/Wyświetl nagłówek listy – ukrywa/wyświetla opis kolumn tabeli.
  • Ukryj/Pokaż status wiersza – ukrywa/wyświetla kolumnę ze statusem wiersza.
  • Wyświetl obszar grupowania i sortowania – umożliwia przeciągnięcie nazwy kolumny na wyświetlony obszar i grupowanie danych wg wybranego atrybutu.
  • Wyświetl obszar grupowania i sortowania – umożliwia ukrycie obszaru grupowania.
  • Rozszerz wszystkie grupy – rozwija zgrupowane pozycje w tabeli.
  • Redukuj wszystkie grupy – zwija wszystkie zgrupowane pozycje w tabeli.
  • Pokaż wszystkie obszary – wyświetla wszystkie kolumny oraz opisy.
  • Ukryj wszystkie obszary – ukrywa wszystkie kolumny oraz opisy.

Kolumny w tabeli odpowiadają opisom pól dostępnych w nagłówku aplikacji.

Czy ten artykuł był pomocny?