Zwroty formalne w korespondencji

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące aplikacji Zwroty formalne w korespondencji, która umożliwia obsługę seryjnej korespondencji wykorzystywanej w zarządzaniu dokumentami.

Opis aplikacji

W aplikacji Zwroty formalne w korespondencji można wprowadzać nowe formuły powitania oraz zakończenia korespondencji. Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Rysunek 1 Zwroty formalne w korespondencji

Nagłówek

W nagłówku można wprowadzić kryteria wyszukiwania, a następnie wybrać przycisk [Odśwież], dzięki czemu można odnaleźć odpowiedni zwrot formalny. Wyniki wyszukiwania dostępne są w obszarze roboczym.

Istnieje możliwość wyszukiwania wg poniższych kryteriów:

 • Forma grzecznościowa – rozwijana lista z wartościami zdefiniowanymi w aplikacji Formy grzecznościowe
 • Tytuł – rozwijana lista z wartościami zdefiniowanymi w aplikacji Tytuły
 • Kontekst – dodatkowy opis
 • Formuła powitania – zwrot zdefiniowany jako przywitanie
 • Formuła pożegnania – zwrot zdefiniowany jako zakończenie korespondencji

 

Obszar roboczy

W obszarze roboczym znajduje się tabela z dostępnymi zwrotami formalnymi oraz edytor pozycji.

Rysunek 2 Aplikacja Zwroty formalne w korespondencji z zaznaczonym obszarem roboczym

Obszar roboczy – tabela

W tabeli wyświetlane są jedynie pozycje spełniające kryteria wprowadzone w obszarze wyszukiwania. Tabela składa się z kolumn:

 • Forma grzecznościowa – rozwijana lista rozwijalna z wartościami zdefiniowanymi w aplikacji Formy grzecznościowe
 • Tytuł – rozwijana lista rozwijalna z wartościami zdefiniowanymi w aplikacji Tytuły
 • Kontekst – dodatkowy opis
 • Formuła powitania – zwrot zdefiniowany jako przywitanie
 • Formuła pożegnania – zwrot zdefiniowany jako zakończenie korespondencji

 

Obszar roboczy – edytor pozycji

Z poziomu edytora pozycji istnieje możliwość dodawania nowych formuł za pomocą opcji:

 • [Dodaj] – pozwala na utworzenie nowej formuły
 • [Duplikuj] – pozwala na powielenie istniejącego wiersza z możliwością edycji

Pola dostępne z poziomu edytora pozycji:

 • Forma grzecznościowa – (pole obowiązkowe) rozwijana lista z wartościami zdefiniowanymi w aplikacji Formy grzecznościowe
 • Tytuł – (pole obowiązkowe) rozwijana lista z wartościami zdefiniowanymi w aplikacji Tytuły
 • Kontekst – pole pozwala na wprowadzenie kombinacji 32 znaków (cyfr, liter lub liter i cyfr)
 • Formuła powitania – zwrot zdefiniowany jako przywitanie
 • Formuła pożegnania – zwrot zdefiniowany jako zakończenie korespondencji

 

Uwaga
Nie ma możliwości dodania dwóch takich samych wpisów dla pól: Formy grzecznościowe, Tytuł oraz Kontekst. Przynajmniej jedna wartość z powyższych pól powinna być niepowtarzalna w ramach aplikacji, celem zachowania unikalności kombinacji.

Uprawnienia

Uprawnienia można nadawać za pomocą ról autoryzacji, a także poprzez przypisanie organizacji.

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?