Comarch Loyalty Cloud (Enterprise)

Comarch Loyalty Cloud (Enterprise)

Systemy lojalnościowe pozwalają na tworzenie pozytywnych relacji z klientem, jak również wpływają na zwiększenie sprzedaży artykułów. Ich celem jest utrzymanie dobrych relacji ze stałymi klientami i utworzenie lojalnej grupy odbiorców, a także pozyskiwanie nowych klientów.

W integracji z Comarch POS dodana została możliwość budowania i utrzymywania relacji pomiędzy sieciami handlowymi a klientami. Integracja polega na powiązaniu procesu sprzedażowego w Comarch POS z mechanizmem systemu lojalnościowego Comarch Loyalty Cloud (CLC).

Uwaga
Funkcjonalność Comarch Loyalty Cloud należy aktywować w systemie ERP.

Obsłużona została:

 • weryfikacja klienta lojalnościowego poprzez zeskanowanie/podanie numeru karty
 • obsługa transakcji z CLC (włącznie z obsługą zwrotów, wiążącą się z pomniejszeniem ilości punktów lojalnościowych)
 • możliwość wydruku salda punktów lojalnościowych po zatwierdzonej transakcji
 • obsługa kuponów wygenerowanych przez CLC i powiązanych z właściwą definicją rabatu utworzonego w systemie ERP
 • synchronizacja produktów
 • synchronizacja punktów lojalnościowych
 • synchronizacja grup klientów lojalnościowych
 • synchronizacja zgód lojalnościowych zdefiniowanych w CLC i przesłanych w synchronizacji z sytemu ERP
 • możliwość dodania klienta lojalnościowego na stanowisku POS
 • możliwość modyfikacji danych klienta lojalnościowego (imię, nazwisko, e-mail, kraj)
 • możliwość ręcznego zablokowania katy lojalnościowej (z podaniem przyczyny na podstawie opcji predefiniowanych w systemie Comarch ERP Enterprise)
 • możliwość wycofania wymaganych zgód członka programu lojalnościowego

Klient w systemie lojalnościowym jest identyfikowany na podstawie numeru karty lojalnościowej, którą okazuje kasjerowi przed dokonaniem płatności za artykuły. Comarch POS nie musi posiadać takiego kontrahenta w systemie, numer karty lojalnościowej może być jedynie zeskanowany i zapisany dla klienta nieokreślonego na dokumencie lub transakcji.

Numer karty lojalnościowej jest przesyłany z systemu ERP poprzez standardową synchronizację. Z poziomu Comarch POS operator jest w stanie sprawdzić ilość punktów lojalnościowych danego kontrahenta, na przykład po dodaniu go na dokument, lub bezpośrednio po weryfikacji jego szczegółowych danych.  Na podstawie reguł biznesowych zdefiniowanych w Comarch Loyalty Cloud, klient lojalności ma możliwość otrzymania punktów lub kuponów promocyjnych za dokonane transakcje w sklepie.

 

Ilość punktów lojalnościowych na kaflu kontrahenta w widoku paragonu

Czy ten artykuł był pomocny?