Pominięcie wydruku (Enterprise)

Pominięcie wydruku paragonu (Enterprise)

Istnieje możliwość pominięcia wydruku paragonów, o wartości niższej niż kwota, która jest określona w ustawach dotyczących ochrony środowiska w danym kraju. Ustawa ma na celu ograniczenie wykorzystania papieru.

Uwaga
Klienci nadal mogą poprosić o wydruk paragonu.

W systemie ERP należy określić maksymalną wartość dokumentu, do której można pominąć wydruk paragonu. Jeżeli wartość dokumentu nie jest większa niż określona kwota to:

  • wydruk paragonu będzie automatycznie pomijany
  • potwierdzenie zapłaty będzie drukowane tylko w przypadku, gdy dokument sprzedaży jest drukowany samodzielnie
  • jeżeli parametr Automatyczne zamknięcie okna płatności w systemie ERP jest nieaktywny to w oknie płatności na POS będzie dostępny przycisk [Drukuj]

Jeżeli w procesie generowany jest więcej niż jeden dokument (paragon i korekta paragonu):

  • dla obu dokumentów jest jeden wspólny wydruk – dokument musi być wydrukowany, jeżeli przynajmniej jeden dokument (paragon lub jego korekta) przekracza zdefiniowaną wartość
  • generowane są dwa osobne wydruki dla paragonu i jego korekty – poszczególne wydruki muszą być wykonane tylko wtedy, gdy dany dokument przekroczy zdefiniowany limit wartości
Przykład
Limit ustawiony na 10,00 PLN

Paragon zawiera:

Artykuł A: 9,00 PLN

Artykuł B: 10,00 PLN

Paragon został wydrukowany, ponieważ wartość dokumentu wynosi 19,00 PLN

Klient zwraca artykuł A (9,00 PLN). Użytkownik tworzy korektę, która nie jest drukowana, ponieważ jej wartość jest mniejsza niż 10,00 PLN.

Czy ten artykuł był pomocny?