Odwrotne obciążenie

Odwrotne obciążenie to procedura przeniesienia odpowiedzialności za rozliczenie podatku od zawartej transakcji ze sprzedawcy na nabywcę.

Uwaga
W Polsce od 01.11.2019r. odwrotne obciążenie zastąpione jest mechanizmem podzielonej płatności.

Konfiguracja i uruchomienie obsługi odwrotnego obciążenia odbywa się w systemie ERP.

Na stanowisku POS parametr Odwrotne obciążenie jest dostępny na:

  • Karcie artykułu – nie podlega edycji. Ustawienie parametru jest przenoszone z systemu ERP
Wartość parametru Odwrotne obciążenie na podglądzie karty artykułu
Wartość parametru Odwrotne obciążenie na podglądzie karty artykułu
Parametr Odwrotne obciążenie w oknie Edycja kontrahenta biznesowego
Parametr Odwrotne obciążenie w oknie Edycja kontrahenta biznesowego
  • Dokumencie (OS, ZS, FSL, FS, KFSL i KIFS) – dla transakcji krajowych, parametr podlega edycji tylko na niezatwierdzonych dokumentach lub otwartych zamówieniach sprzedaży. Wartość parametru jest przenoszona z karty kontrahenta.
  • Pozycji dokumentu – podlega edycji, o ile na wystawianym dokumencie jest zaznaczony parametr Odwrotne obciążenie. Domyślna wartość parametru jest przenoszona z karty artykułu. Zaznaczenie parametru na pozycji dokumentu powoduje automatyczną zmianę stawki VAT.
Parametr Odwrotne obciążenie na dokumencie FS oraz dla pozycji dokumentu
Parametr Odwrotne obciążenie na dokumencie FS oraz dla pozycji dokumentu

Podczas generowania:

  • dokumentu PAR z dokumentu ZS, na którym zastosowano odwrotne obciążenie pojawi się komunikat blokujący: „Nie można wystawić paragonu, na zamówieniu zastosowano odwrotne obciążenie. Czy chcesz wystawić fakturę sprzedaży?”.
  • OS -> ZS lub ZS -> FS wartość parametru Odwrotne obciążenie jest przenoszona z dokumentu źródłowego z możliwością modyfikacji
  • FSL oraz korekt FS/FSL wartość parametru Odwrotne obciążenie jest przenoszona z dokumentu źródłowego bez możliwości zmiany
  • FS generowanej z PAR nie ma możliwości zaznaczenia parametru Odwrotne obciążenie

Na dokumencie WZ wygenerowanym w systemie ERP do faktury sprzedaży wystawionej na stanowisku POS wartość parametru Odwrotne obciążenie jest przenoszona z dokumentu źródłowego bez możliwości zmiany.
W przypadku zmiany kontrahenta na dokumencie niezależnie od odpowiedzi na pytanie „Czy przeliczyć dokument zgodnie z ustawieniami kontrahenta?” wartość parametru Odwrotne obciążenie jest zawsze aktualizowana. Aktualizacja przebiega zgodnie z ustawieniami na karcie wybranego kontrahenta.

Czy ten artykuł był pomocny?