Nowości i zmiany Comarch POS i Comarch mPOS w wersji 2022.5 – QF2022500.20221007.05

Uwaga
Do prawidłowego działania poprawki do Comarch POS QF2022500.20221007.05 i Comarch mPOS QF2022500.20221007.07 z programem Comarch ERP Altum wymagana jest instalacja poprawki QF2022500.20221007.03 dla Comarch ERP Altum i poprawki QF2022500.20221007.06 dla Comarch POS Agent.

Comarch POS

 

Proces przyjęcia zamówienia zakupu (ERP: Altum)

W związku z rozwojem funkcjonalności tworzenia dokumentu przyjęcia towarów na podstawie zamówienia zakupu z poziomu stanowiska POS, dodano obsługę parametrów dostępnych w systemie Comarch ERP Altum.  Na formularzu centrum -> zakładka Stanowisko POS:

  • Wyświetlanie przycisku Przyjmij Wszystko na PZ (domyślnie odznaczony) – parametr włącza dostępność przycisku [Przyjmij wszystkie] na stanowisku POS. Po wybraniu przycisku [Przyjmij wszystkie] operator jest w stanie przyjąć wszystkie pozycje znajdujące się na zamówieniu zakupu.
Przycisk [Przyjmij wszystkie] na dokumencie przyjęcia zewnętrznego
  • Dodawanie nowych elementów na PZ generowanych z ZZ (domyślnie zaznaczony) – parametr umożliwia dodanie nowych elementów, które nie znajdowały się na dokumencie zamówienia zakupu, z którego generowane jest przyjęcie
Artykuł dodatkowy dodany na dokument przyjęcia towaru generowanego z zamówienia zakupu

Na formularzu dokumentu przyjęcia zewnętrznego oraz zamówienia zakupu dodane zostały kolumny:

  • Cena netto
  • Cena brutto
  • Wartość netto (jako ilość artykułu x cena netto)
  • Wartość brutto (jako ilość artykułu x cena brutto)

Dostępność kolumn netto/brutto jest uzależniona od:

  • wartości parametru kierunek VAT dla dokumentów PZ wygenerowanych na podstawie ZZ
Uwaga
Kolumny są domyślnie ukryte, w modyfikacji widoku można włączyć widoczność tych kolumn.
Kolumny Cena netto i Wartość netto na dokumencie przyjęcia zewnętrznego

Dodano również możliwość realizacji jednego zamówienia zakupu na kilku stanowiskach. Na przykład jeżeli na jednym stanowisku POS/mPOS zamówienie zakupu nie zostało w pełni zrealizowane, to istnieje możliwość kontynuowania realizacji na drugim powiązanym stanowisku.

Comarch mPOS

Proces przyjęcia zamówienia zakupu (ERP: Altum)

W związku z rozwojem funkcjonalności tworzenia dokumentu przyjęcia towarów na podstawie zamówienia zakupu z poziomu stanowiska mPOS, w systemie Comarch ERP Altum wprowadzone zostały dedykowane parametry. Na formularzu centrum -> zakładka Stanowisko POS -> edycja stanowiska mPOS -> sekcja Dokumenty dodano parametry:

  • Wyświetlanie ceny zakupu na PZ (domyślnie odznaczony) – aktywacja parametru umożliwia prezentację cen zakupu na dokumencie PZ.
Cena zakupu w oknie przyjęcia zamówienia
  • Wyświetlanie przycisku Przyjmij Wszystko na PZ (domyślnie odznaczony) – parametr włącza dostępność przycisku [Przyjmij wszystko] na stanowisku mPOS. Dzięki temu przycisku operator jest w stanie przyjąć wszystkie pozycje z zamówienia zakupu.

Czy ten artykuł był pomocny?