Lista dokumentów handlowych

image_print
Kafel [Dokumenty handlowe]
Kafel [Dokumenty handlowe]
W celu przejścia na listę wszystkich dokumentów handlowych wystawionych na danym stanowisku sprzedaży POS, należy z poziomu głównego menu wybrać kafel [Dokumenty handlowe]. Bezpośrednio z poziomu menu głównego operator może również wystawić PAR/FS przy pomocy kafla: [Nowy dokument].

Lista dokumentów handlowych
Lista dokumentów handlowych

Na liście prezentowane są kolumny:

 • Numer
 • Stan – przyjmuje wartości: Zatwierdzony, Zafiskalizowany, Niezatwierdzony (dotyczy parkingu), Anulowany, Rozliczony
 • Kontrahent
 • Brutto
 • Data utworzenia
 • Dokumenty powiązane – numery dokumentów skojarzonych z danym dokumentem. Przykładowo dla danego paragonu w kolumnie tej wyświetlony będzie numer korekty tego dokumentu.

Domyślnie ukryte:

 • Obsługa transakcji
 • Odbiorca
 • Forma płatności – forma płatności użyta do rozliczenia dokumentu
 • Kolumny odpowiadające atrybutom przypisanym do danego typu dokumentu handlowego

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy dokumentów handlowych na podstawie:

 • numeru systemowego dokumentu poprzez wprowadzenie dowolnej części numeru. W przypadku dokumentów wystawionych na innych stanowiskach, należy wpisać pełny numer dokumentu.
 • fragmentu nazwy kontrahenta, poprzedzając go symbolem %
 • kodu EAN
Uwaga
W zależności od parametru Sposób wyszukiwania dokumentów dostępnego w ustawieniach stanowiska POS, w systemie ERP, dokumenty mogą być wyszukiwane:

 • lokalnie w bazie danych stanowiska POS
 • lokalnie oraz w systemie ERP

Wyszukiwanie można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

 • Wartość
 • Data wystawienia
 • Typ – przyjmuje wartości: Paragon, Faktura, Faktura zaliczkowa, Korekta paragonu, Korekta faktury, Korekta faktury zaliczkowej, Nota debetowa, TAX FREE
 • Stan

Lista dokumentów handlowych zawiera również następujące przyciski:

 • [Drukuj] – drukuje dokument
 • [Podgląd] – wyświetla dokument do podglądu
 • [Ponowna fiskalizacja] – umożliwia wykonanie ponownej fiskalizacji dokumentu handlowego, dzięki czemu w przypadku awarii drukarki fiskalnej istnieje możliwość powtórnego zafiskalizowania dokumentu
 • [Korekta] – generuje korektę ilościową do zaznaczonego dokumentu PAR, FS lub FSL
 • [Korekta ręczna] – dodaje korektę ilościową ręczną, czyli korektę dokumentów, do których nie ma dostępu z poziomu danego stanowiska POS
 • [TAX FREE] – generuje TAX FREE do zafiskalizowanego paragonu
 • [Faktura] – generuje fakturę do paragonu. Faktura sprzedaży generowana jest całościowo. W przypadku, gdy paragon posiada zatwierdzone korekty, faktura zostanie wygenerowana na wszystkie pozycje oryginalnego paragonu, natomiast dla korygowanych pozycji zostanie automatycznie wygenerowany dokument korekty ilościowej faktury (KIFS).
 • [Potwierdź wywóz] – potwierdza wywóz na dokumencie TAX FREE

Ponowna fiskalizacja
Po zaznaczeniu dokumentu oraz wybraniu przycisku [Ponowna fiskalizacja] zostanie wyświetlone okno z wyborem jednej z dwóch opcji:
Oznacz jako zafiskalizowany – dokument zostanie wyłącznie oznaczony w systemie jako Zafiskalizowany, nie zostanie wydrukowany na drukarce fiskalnej
Fiskalizuj i drukuj – dokument zostanie oznaczony w systemie jako Zafiskalizowany oraz zostanie wydrukowany na drukarce fiskalnej

Ponowna fiskalizacja
Ponowna fiskalizacja
Uwaga
Wykonanie ponownej fiskalizacji wymaga od użytkownika posiadania odpowiedniego uprawnienia: Oznaczenie dokumentów jako zafiskalizowane. Uprawnienia nadawane są w systemie ERP.

Podgląd dokumentu
Po zaznaczeniu na liście dokumentu oraz wybraniu przycisku [Podgląd] użytkownik ma możliwość (nie na wszystkich typach dokumentów):

 • wydrukować dokumentu
 • wygenerować korektę
 • wygenerować fakturę
 • wygenerować reklamację
 • przejść na listę szczegółów płatności (przycisk [Szczegóły płatności] jest domyślnie ukryty)
 • wyświetlić, które kupony zostały naliczone na dokumencie
 • potwierdzić wywóz dokumentu TF
 • wyświetlić podpis cyfrowy dokumentu
Podgląd paragonu
Podgląd paragonu

Lista szczegółów płatności
Na liście płatności znajdują się szczegółowe dane dotyczące wszystkich form płatności, którymi dokonano zapłaty za dokument. Lista prezentuje następujące kolumny:

 • Id
 • Numer
 • Forma płatności
 • Wartość
 • Kwota płatności
 • Kurs
 • Data utworzenia
 • Typ (domyślnie ukryta)
Lista szczegółów płatności
Lista szczegółów płatności

Na liście istnieje możliwość sortowania po kolumnach: Id, Forma płatności, Kurs.

Czy ten artykuł był pomocny?