Wymiana (Enterprise, Altum)

image_print

Funkcjonalność wymiany pozwala na przyspieszenie procesu zwrotu artykułu i wymiany go na inny. Sprzedawca nie musi tworzyć osobno dokumentu korekty oraz nowego dokumentu handlowego, powstaną one automatycznie w procesie wymiany.

Przycisk [Wymiana]
Przycisk [Wymiana]
Proces wymiany można przeprowadzić na dwa sposoby:

 • w przypadku braku w systemie dokumentu handlowego – należy utworzyć korektę ręczną, dodać odpowiednie artykuły podlegające wymianie, a następnie wybrać przycisk [Wymiana]
 • w przypadku istnienia dokumentu handlowego w systemie – należy wyszukać podany dokument, utworzyć do niego korektę, skorygować artykuły podlegające wymianie, a następnie wybrać przycisk [Wymiana]
Uwaga
Przed przejściem do procesu wymiany należy określić przyczynę korekty.

Na wyświetlonym formularzu należy dodać artykuły wydawane klientowi.

Proces wymiany
Proces wymiany

Na liście pozycji artykuły podlegające wymianie są prezentowane w kolorze czerwonym i są przekreślone.
Formularz zawiera następujące przyciski:

 • [Korekta] – pozwala przejść z powrotem na formularz wystawianej korekty
 • [Kupony] – nalicza kupony rabatowe
 • [Nalicz promocje]/[Promocje] – nalicza/usuwa promocje pakietowe
 • [Zatwierdź] – zatwierdza dokument

Po zatwierdzeniu dokumentu zostanie wyświetlone okno płatności, na którym prezentowana jest różnica między wartością zwracanych i wydawanych artykułów. W zależności od różnicy, na oknie płatności zaprezentowana jest kwota do zwrotu lub do zapłaty.

Prezentacja dokumentów powiązanych pochodzących z wymiany
Prezentacja dokumentów powiązanych pochodzących z wymiany

Po zatwierdzeniu okna płatności zostanie wygenerowana korekta oraz dokument handlowy na wydane artykuły. Na liście dokumentów handlowych dla dokumentów utworzonych podczas wymiany zostanie zaprezentowane powiązanie, z ikoną strzałek wyświetloną przed dokumentem powiązanym.

Jeżeli dla stanowiska POS:

 • w systemie ERP odznaczony jest parametr Zezwalaj na wymianę na artykuły o niższej wartości,
 • w procesie wymiany zostanie wybrany artykuł o niższej wartości,

to przy próbie zatwierdzenia dokumentu pojawi się komunikat: „Nie można zatwierdzić wymiany. Wartość zwrotu jest wyższa niż wartość nowych artykułów.”

Przykład
W ramach paragonu PAR/2019/03/00897/POS2 klient zakupił bluzkę sportową w rozmiarze L oraz okulary przeciwsłoneczne. Po tygodniu klient wraca do sklepu, prosząc o wymianę rozmiaru bluzki. Operator odszukuje okazany paragon na liście dokumentów handlowych, a następnie wybiera przycisk [Korekta]. Na tworzonym dokumencie zaznacza zwracany towar i koryguje go przyciskiem [Zwróć całość]. Następnie wybiera [Wymiana] i skanuje na formularz tę samą bluzkę sportową, ale o rozmiarze M. Po zatwierdzeniu dokumentu nie ma potrzeby wydania ani przyjęcia pieniędzy. Wymiana dotyczyła artykułów o tej samej wartości. W efekcie powstają dwa dokumenty:

 • KIPAR/2019/03/00213/POS2 korygujący artykuł Bluzka sportowa w rozmiarze L
 • PAR/2019/03/00927/POS2 na artykuł Bluzka sportowa w rozmiarze M
Uwaga
Funkcjonalność rejestrowania wirtualnych płatności nie jest dostępna we współpracy z Comarch ERP Altum.

Podczas generowania dokumentów w procesie wymiany następuje kompensata pozostałej należności z nowego dokumentu handlowego i pozostałego zobowiązania z korekty (w przypadku wymiany na droższy towar). Istnieje możliwość generowania wirtualnych płatności dla procesu wymiany:

 • W przypadku wymiany towaru na towar o tej samej wartości:
  1. Generowane jest wirtualne KP powiązane z nowym dokumentem handlowym
  2. Generowane jest wirtualne KW powiązane z korektą
  3. Wirtualne KP oraz KW mają tą samą wartość
 • W przypadku wymiany towaru na droższy towar:
  1. Generowane jest wirtualne KP powiązane z nowym dokumentem handlowym oraz wirtualne KW powiązane z korektą. Dla włączonej rejestracji reszty generowane są odpowiednie KP/KW powiązane z dokumentem handlowym.
  2. Wirtualne KP oraz KW mają tą samą wartość
Uwaga
Uruchomienie funkcjonalności rejestrowania wirtualnych płatności dla procesu wymiany odbywa się po stronie systemu ERP.

Operacje wirtualne:

Czy ten artykuł był pomocny?