Kurier Allegro InPost Paczkomat®

Konfiguracja kuriera Allegro InPost Paczkomat®

W celu aktywacji kuriera Allegro InPost Paczkomat® konieczne jest uzupełnienie jego danych dostępowych do środowiska testowego lub produkcyjnego, które można uzyskać na stronie kuriera: InPost API ShipX.

Oprócz danych do logowania, dostępne jest dodatkowe pole Paczkomat® nadawcy, które pozwala na wskazanie domyślnego urządzenia paczkomat, z którego nadawane będą paczki. Po wybraniu przycisku Wybierz/Zmień wyświetlane jest okno Lista urządzeń Paczkomat®, z poziomu którego można wyszukać wybrany paczkomat.

Uwaga
Tylko jeden paczkomat może zostać oznaczony jako domyślny paczkomat nadawcy.

Szablon spedycji dla kuriera Allegro InPost Paczkomat®

Szablon spedycji

Na szablonie spedycji dostępne są następujące pola:

 • Nazwa szablonu – Szybka paczka Allegro InPost Paczkomat®
 • Sposób nadania – do wyboru jedna z opcji: Nadanie w Paczkomat (domyślnie), Odbiór przez kuriera.
 • Domyślny rodzaj paczki – umożliwia określenie domyślnej wielkości przesyłki dla nowotworzonego ZNP (Gabaryt A, Gabaryt B lub Gabaryt C)
 • Zawartość przesyłki – pole obowiązkowe, pozwala na przekazanie kurierowi opisu zawartości danej paczki. Dostępne są opcje:
  • Numer dokumentu źródłowego – po zaznaczeniu parametru w polu Zawartość przesyłki zostanie uzupełniony numer dokumentu na podstawie którego utworzono zlecenie
  • Numer dokumentów powiązanych – po zaznaczeniu parametru w polu Zawartość przesyłki zostaną uzupełnione numery dokumentów powiązanych z dokumentem na podstawie którego utworzono zlecenie
  • Zadeklarowana zawartość – po zaznaczeniu parametru należy wpisać informację o domyślnej zawartości
 • Zlecenie odbioru – możliwość wyboru stałego odbioru paczki przez kuriera lub opcji: zamówienie kuriera (opcja domyślna)
 • Ubezpieczenie przesyłki – umożliwia wskazanie stałej wartość dla określonej waluty lub pobieranie wartości z dokumentu źródłowego, na podstawie którego utworzone zostało ZNP. Ubezpieczenie może być określone jedynie w walucie PLN.
 • MPK (miejsce powstawania kosztów) – wykorzystywane w niektórych firmach w procesie rozliczania paczek:
  • Wartość z dokumentu źródłowego
  • Stała wartość
 • Wymiary i wagi przesyłek – w przypadku paczek wysyłanych przy pomocy automatu paczkowego, wymiary skrytek paczkomatowych są stałe i nie podlegają modyfikacji. Maksymalna waga paczki to 25 kg, pozostałe wymiary wynikają z wybranego rodzaju przesyłek dostępnych dla kuriera:
  • dla Gabarytu A: szerokość = 8 cm, długość = 38 cm, wysokość= 64
  • dla Gabarytu B: szerokość = 19 cm, długość = 38 cm, wysokość= 64
  • dla Gabarytu C: szerokość = 41 cm, długość = 38 cm, wysokość= 64
 • Usługi dodatkowe: powiadom odbiorcę o nadaniu przesyłki (opcje: SMS i e-mail) – parametr domyślnie zaznaczony bez możliwości edycji.

Zlecenie nadania przesyłki

Wskazówka
W przypadku zmiany kuriera na Allegro InPost Paczkomat® bezpośrednio na zleceniu, dostępny jest wariant z wykupioną usługą Allegro:


Zlecenie nadania przesyłki
 • Dane odbiorcy – dane osobowe oraz adresowe odbiorcy, pola obligatoryjne do zarejestrowania nowego zlecenia. W przypadku tworzenia ZNP na podstawie dokumentu źródłowego, pola te zostają automatycznie uzupełnione danymi ze wskazanego dokumentu.
 • Dane nabywcy – dane osobowe oraz adresowe nadawcy, domyślnie uzupełniane na podstawie informacji podanych z poziomu Ustawienia → Ogólne → Dane nadawcy. W polu kraj ustawiana jest automatycznie Polska bez możliwości zmiany.
Uwaga
W przypadku wysyłania zleceń przy pomocy Allegro InPost Paczkomat® użytkownik musi posiadać konto na portalu Allegro.pl, a w polu e-mail należy wprowadzić maskowany adres pochodzący z serwisu allegro.pl
Uwaga
W danych adresowych jako kraj ustawiona jest Polska, bez możliwości zmiany.

Do zapisu ZNP konieczne jest uzupełnienie:

 • nazwy odbiorcy i nadawcy
 • adresu odbiorcy i nadawcy
 • danych kontaktowych odbiorcy: telefonu oraz e-maila oraz telefonu nadawcy

 

Kolejna część formularza domyślnie uzupełniana jest wartościami zdefiniowanym na szablonie spedycji wybranym na nagłówku zlecenia, z możliwością zmiany przez operatora. Zawiera takie informacje jak:

 • Szczegóły odbioru i nadania –wygląd sekcji różni się w zależności od wybranego sposobu nadania, poszczególne pola zostały opisane w dedykowanych szablonach spedycji.
 • Szczegóły przesyłki – pozwala na określenie szczegółowych informacji dotyczących zlecenia, takich jak zawartość czy ubezpieczanie przesyłki. Pole Typ przesyłki ustawiane jest automatycznie na podstawie kraju nadawcy i odbiorcy bez możliwości zmiany.
 • Paczki – sekcja prezentuje informację o rodzaju paczki, jej wadze oraz wymiarach. Dostępne rodzaje paczek wynikają z obsługiwanych przez aplikację usług spedytora.
Uwaga
W przypadku kuriera Allegro InPost Paczkomat® na jednym zleceniu może znajdować się tylko jedna paczka.

Dla paczki prezentowane są pola:

 • Zawartość – informacje o zawartości przygotowanej paczki. Pole uzupełniane zgodnie z parametrem Zawartość przesyłki ustawionym na szablonie z możliwością modyfikacji na ZNP lub przekazywana z systemu zewnętrznego
 • Uwagi – dodatkowe informacje o przesyłce, które mogą być przenoszone na wydruk etykiety w zależności od specyfiki kuriera (np. informacje dotyczące działanie podczas nieobecności adresata czy dodatkowe wskazówki dotyczące miejsca dostarczenia przesyłki)

 

 • Usługi dodatkowe – dostępne są wyłącznie usługi powiadamiania odbiorcy o nadaniu paczki (domyślnie zaznaczone, bez możliwości edycji)
Zlecenie nadania przesyłki

Realizacja ZNP

Po zapisaniu danego zlecenia, kolejnym krokiem jest jego rejestracja i zamówienie kuriera.

Rejestrację zlecenia u kuriera można wykonać z poziomu:

 • otwartego formularza ZNP
 • listy zleceń – zaznaczając jedno lub wiele ZNP będących w stanie Zapisany i wybierając dedykowany przycisk w menu nad listą
 • wskazaniu na liście ZNP w stanie Zapisany, po wybraniu przycisku trzykropka

Po przejściu walidacji parametrów przesyłki w aplikacji kuriera, zostaje nadany numer listu przewozowego oraz udostępniona możliwość drukowania etykiet.

Rejestracja zostanie przerwana stosownym komunikatem, jeżeli:

 • zlecenie znajduje się w niepoprawnym statusie
 • wystąpi błąd wykonania operacji po stronie aplikacji kuriera
 • niepoprawnie skonfigurowano parametry dostępu do aplikacji kuriera
 • na zleceniu nie ma uzupełnionych wymaganych pól

Po zarejestrowaniu wysyłki u kuriera z poziomu okna ZNP wyświetlone jest okno Potwierdzenie wysyłki, prezentujące takie informacje jak: numer zlecenia, typ i status przesyłki oraz numer listu przewozowego.

Jeżeli kurier umożliwia przekazywanie wartości z pól: Uwagi i Zawartość per paczka, będą one prezentowane na etykiecie zgodnie z ograniczeniem wynikającym z ustawień dla konkretnego kuriera. W przeciwnym wypadku, na etykiecie dostępna będzie suma tych wartości oddzielona przecinkiem, prezentowana zgodnie z kolejnością dodawania paczek.

Potwierdzenie wysyłki dostępne jest również bezpośrednio z listy zleceń (pod przyciskiem trzykropka) dla pojedynczego zlecenia w stanie Potwierdzone, Zlecone lub Wysłane.

Uwaga
Jeżeli na szablonie kuriera Allegro InPost Paczkomat® zaznaczony został parametr Stały odbiór, to wybranie przycisku Zamów kuriera/Zarejestruj i zamów kuriera wyświetlone zostanie dedykowane ostrzeżenie: „Dla kuriera Allegro InPost Paczkomat® stnieje podpisana umowa stałego odbioru. Czy chcesz mimo to zamówić przyjazd kuriera?„:
 • Zarejestruj i zamów kuriera – ze względu na specyfikę usług kuriera InPost, zgodnie z którymi nie ma możliwości zamówienia kuriera na konkretny dzień i godzinę, okno Termin przyjazdu kuriera nie jest prezentowane. W przypadku zamówień utworzonych przed godziną 12, zostaną one odebrane w ten sam dzień roboczy; natomiast zamówienia złożone po tej godzinie- zostaną odebrane następnego dnia.

Uwaga
Przycisk Zamów kuriera oraz Zarejestruj i zamów kuriera nie jest dostępny dla potwierdzonych przesyłek paczkomatowych z opcją nadania w automacie paczkowym.

 

Kolejnymi krokami realizacji ZNP są:

Okno generowania protokołu odbioru
Uwaga
W protokole odbioru nie są uwzględnianie przesyłki dla kuriera Allegro InPost Paczkomat® ze sposobem nadania w automacie paczkowym.

Czy ten artykuł był pomocny?