Kurier InPost Allegro paczkomaty

Konfiguracja kuriera InPost Allegro paczkomaty

W celu aktywacji kuriera InPost Allegro paczkomaty konieczne jest uzupełnienie jego danych dostępowych do środowiska testowego lub produkcyjnego, które można uzyskać na stronie kuriera: InPost API ShipX.

Okno edycji danych logowania

Oprócz danych do logowania, dostępne jest dodatkowe pole Paczkomat nadawcy, które pozwala na wskazanie domyślnego paczkomatu, z którego nadawane będą paczki. Po wybraniu przycisku Wybierz/Zmień wyświetlane jest okno Lista paczkomatów, z poziomu którego można wyszukać wybrany paczkomat.

Uwaga
Tylko jeden paczkomat może zostać oznaczony jako domyślny paczkomat nadawcy.

Szablon spedycji dla kuriera Allegro InPost Paczkomaty

Szablon spedycji

Na szablonie spedycji dostępne są następujące pola:

 • Nazwa szablonuSzybka Paczka Allegro InPost Paczkomaty
 • Sposób nadania – do wyboru jedna z opcji: Nadanie w Paczkomacie (domyślnie), Odbiór przez kuriera.
 • Domyślny rodzaj paczki – umożliwia określenie domyślnej wielkości przesyłki dla nowotworzonego ZNP (Gabaryt A, Gabaryt B lub Gabaryt C)
 • Zawartość przesyłki – pole obowiązkowe, pozwala na przekazanie kurierowi opisu zawartości danej paczki. Dostępne są opcje:
  • Numer dokumentu źródłowego – po zaznaczeniu parametru w polu Zawartość przesyłki zostanie uzupełniony numer dokumentu na podstawie którego utworzono zlecenie
  • Numer dokumentów powiązanych – po zaznaczeniu parametru w polu Zawartość przesyłki zostaną uzupełnione numery dokumentów powiązanych z dokumentem na podstawie którego utworzono zlecenie
  • Zadeklarowana zawartość – po zaznaczeniu parametru należy wpisać informację o domyślnej zawartości
 • Zlecenie odbioru – możliwość wyboru stałego odbioru paczki przez kuriera lub opcji: zamówienie kuriera (opcja domyślna)
 • Ubezpieczenie przesyłki – umożliwia wskazanie stałej wartość dla określonej waluty lub pobieranie wartości z dokumentu źródłowego, na podstawie którego utworzone zostało ZNP. Ubezpieczenie może być określone jedynie w walucie PLN.
 • MPK (miejsce powstawania kosztów) – wykorzystywane w niektórych firmach w procesie rozliczania paczek:
  • Wartość z dokumentu źródłowego
  • Stała wartość
 • Wymiary i wagi przesyłek – w przypadku paczek wysyłanych przy pomocy paczkomatu, wymiary skrytek paczkomatowych są stałe i nie podlegają modyfikacji. Maksymalna waga paczki to 25 kg, pozostałe wymiary wynikają z wybranego rodzaju przesyłek dostępnych dla kuriera:
  • dla Gabarytu A: szerokość = 8 cm, długość = 38 cm, wysokość= 64
  • dla Gabarytu B: szerokość = 19 cm, długość = 38 cm, wysokość= 64
  • dla Gabarytu C: szerokość = 41 cm, długość = 38 cm, wysokość= 64
 • Usługi dodatkowe: powiadom odbiorcę o nadaniu przesyłki (opcje: SMS i e-mail) – parametr domyślnie zaznaczony bez możliwości edycji.

Zlecenie nadania przesyłki

Wskazówka
W przypadku zmiany kuriera na Allegro InPost Paczkomaty bezpośrednio na zleceniu, dostępny jest wariant z wykupioną usługą Allegro:


Zlecenie nadania przesyłki
 • Dane odbiorcy – dane osobowe oraz adresowe odbiorcy, pola obligatoryjne do zarejestrowania nowego zlecenia. W przypadku tworzenia ZNP na podstawie dokumentu źródłowego, pola te zostają automatycznie uzupełnione danymi ze wskazanego dokumentu.
 • Dane nabywcy – dane osobowe oraz adresowe nadawcy, domyślnie uzupełniane na podstawie informacji podanych z poziomu Ustawienia → Ogólne → Dane nadawcy. W polu kraj ustawiana jest automatycznie Polska bez możliwości zmiany.
Uwaga
W przypadku wysyłania zleceń przy pomocy Allegro InPost Paczkomaty, użytkownik musi posiadać konto na portalu Allegro.pl, a w polu e-mail należy wprowadzić maskowany adres pochodzący z serwisu allegro.pl
Uwaga
W danych adresowych jako kraj ustawiona jest Polska, bez możliwości zmiany.

Do zapisu ZNP konieczne jest uzupełnienie:

 • nazwy odbiorcy i nadawcy
 • adresu odbiorcy i nadawcy
 • danych kontaktowych odbiorcy: telefonu oraz e-maila oraz telefonu nadawcy

 

Kolejna część formularza domyślnie uzupełniana jest wartościami zdefiniowanym na szablonie spedycji wybranym na nagłówku zlecenia, z możliwością zmiany przez operatora. Zawiera takie informacje jak:

 • Szczegóły odbioru i nadania –wygląd sekcji różni się w zależności od wybranego sposobu nadania, poszczególne pola zostały opisane w dedykowanych szablonach spedycji.
 • Szczegóły przesyłki – pozwala na określenie szczegółowych informacji dotyczących zlecenia, takich jak zawartość czy ubezpieczanie przesyłki. Pole Typ przesyłki ustawiane jest automatycznie na podstawie kraju nadawcy i odbiorcy bez możliwości zmiany.
 • Paczki – sekcja prezentuje informację o rodzaju paczki, jej wadze oraz wymiarach. Dostępne rodzaje paczek wynikają z obsługiwanych przez aplikację usług spedytora.
Uwaga
W przypadku kuriera Allegro InPost Paczkomaty na jednym zleceniu może znajdować się tylko jedna paczka.

Dla paczki prezentowane są pola:

 • Zawartość – informacje o zawartości przygotowanej paczki. Pole uzupełniane zgodnie z parametrem Zawartość przesyłki ustawionym na szablonie z możliwością modyfikacji na ZNP lub przekazywana z systemu zewnętrznego
 • Uwagi – dodatkowe informacje o przesyłce, które mogą być przenoszone na wydruk etykiety w zależności od specyfiki kuriera (np. informacje dotyczące działanie podczas nieobecności adresata czy dodatkowe wskazówki dotyczące miejsca dostarczenia przesyłki)

 

 • Usługi dodatkowe – dostępne są wyłącznie usługi powiadamiania odbiorcy o nadaniu paczki (domyślnie zaznaczone, bez możliwości edycji)
Zlecenie nadania przesyłki

Realizacja ZNP

Po zapisaniu danego zlecenia, kolejnym krokiem jest jego rejestracja i zamówienie kuriera.

Rejestrację zlecenia u kuriera można wykonać z poziomu:

 • otwartego formularza ZNP
 • listy zleceń – zaznaczając jedno lub wiele ZNP będących w stanie Zapisany i wybierając dedykowany przycisk w menu nad listą
 • wskazaniu na liście ZNP w stanie Zapisany, po wybraniu przycisku trzykropka

Po przejściu walidacji parametrów przesyłki w aplikacji kuriera, zostaje nadany numer listu przewozowego oraz udostępniona możliwość drukowania etykiet.

Rejestracja zostanie przerwana stosownym komunikatem, jeżeli:

 • zlecenie znajduje się w niepoprawnym statusie
 • wystąpi błąd wykonania operacji po stronie aplikacji kuriera
 • niepoprawnie skonfigurowano parametry dostępu do aplikacji kuriera
 • na zleceniu nie ma uzupełnionych wymaganych pól

Po zarejestrowaniu wysyłki u kuriera z poziomu okna ZNP wyświetlone jest okno Potwierdzenie wysyłki, prezentujące takie informacje jak: numer zlecenia, typ i status przesyłki oraz numer listu przewozowego.

Jeżeli kurier umożliwia przekazywanie wartości z pól: Uwagi i Zawartość per paczka, będą one prezentowane na etykiecie zgodnie z ograniczeniem wynikającym z ustawień dla konkretnego kuriera. W przeciwnym wypadku, na etykiecie dostępna będzie suma tych wartości oddzielona przecinkiem, prezentowana zgodnie z kolejnością dodawania paczek.

Potwierdzenie wysyłki dostępne jest również bezpośrednio z listy zleceń (pod przyciskiem trzykropka) dla pojedynczego zlecenia w stanie Potwierdzone, Zlecone lub Wysłane.

Uwaga
Jeżeli na szablonie kuriera Allegro InPost Paczkomaty zaznaczony został parametr Stały odbiór, to wybranie przycisku Zamów kuriera/Zarejestruj i zamów kuriera wyświetlone zostanie dedykowane ostrzeżenie: „Dla kuriera Allegro InPost Paczkomaty istnieje podpisana umowa stałego odbioru. Czy chcesz mimo to zamówić przyjazd kuriera?„:
 • Zarejestruj i zamów kuriera – ze względu na specyfikę usług kuriera InPost, zgodnie z którymi nie ma możliwości zamówienia kuriera na konkretny dzień i godzinę, okno Termin przyjazdu kuriera nie jest prezentowane. W przypadku zamówień utworzonych przed godziną 12, zostaną one odebrane w ten sam dzień roboczy; natomiast zamówienia złożone po tej godzinie- zostaną odebrane następnego dnia.

Uwaga
Przycisk Zamów kuriera oraz Zarejestruj i zamów kuriera nie jest dostępny dla potwierdzonych przesyłek paczkomatowych z opcją nadania w paczkomacie.

 

Kolejnymi krokami realizacji ZNP są:

Okno generowania protokołu odbioru
Uwaga
W protokole odbioru nie są uwzględnianie przesyłki dla kuriera Allegro InPost paczkomaty ze sposobem nadania w paczkomacie.

Czy ten artykuł był pomocny?