Kurier ORLEN Paczka

Konfiguracja kuriera ORLEN Paczka

W celu aktywacji kuriera ORLEN Paczka konieczne jest uzupełnienie jego danych dostępowych do środowiska testowego lub produkcyjnego, które można uzyskać na stronie kuriera: WebAPI dla ORLEN Paczki.

Okno edycji danych logowania

Szablon spedycji

Szablon spedycji

Na szablonie spedycji dostępne są następujące pola:

 • Nazwa szablonuSzybka paczka ORLEN Paczka
 • Domyślny rodzaj paczki – umożliwia wybór z listy rozwijanej typu przesyłki dostępnego dla danego kuriera (standardowa paczka, mini paczka, itd.). Wybrany rodzaj paczki będzie domyślnie podpowiadany na nowo tworzonym zleceniu.
 • Ubezpieczenie przesyłki – należy wskazać stałą wartość dla określonej waluty lub zaznaczyć, aby wartość była pobierana z dokumentu źródłowego, na podstawie którego utworzone zostało ZNP. Jeżeli wybrana została stała wartość, zostanie ona przeniesiona na zlecenie niezależnie od sposobu jego utworzenia. W przypadku, gdy parametr zostanie odznaczony, to na ZNP tworzonych:
  • na podstawie dokumentów z zewnętrznych systemów, jako wartość ubezpieczenia zostanie uzupełniona wartość brutto dokumentu lub w przypadku braku jej przekazania – wartość uzupełniona w parametrze Ubezpieczenie przesyłki,
  • ręcznie w aplikacji, jako wartość ubezpieczenia podpowiadana jest wartość określona w parametrze niezależnie od wskazania Stała wartość/Wartość z dokumentu źródłowego.
 • Zawartość przesyłki – pole obowiązkowe, pozwala na przekazanie kurierowi opisu zawartości danej paczki. Dostępne są opcje:
  • Numer dokumentu źródłowego – po zaznaczeniu parametru w polu Zawartość przesyłki zostanie uzupełniony numer dokumentu na podstawie którego utworzono zlecenie
  • Numer dokumentów powiązanych – po zaznaczeniu parametru w polu Zawartość przesyłki zostaną uzupełnione numery dokumentów powiązanych z dokumentem na podstawie którego utworzono zlecenie
  • Zadeklarowana zawartość – po zaznaczeniu parametru należy wpisać informację o domyślnej zawartości
 • Tytuł przelewu (pobranie COD) – umożliwia ustawienie tytułu przelewu jako:
  • Numeru dokumentu źródłowego
  • Numeru dokumentów powiązanych
Uwaga
Istnieje możliwość zaznaczenia obu parametrów na raz.
 • Wymiary i wagi przesyłek – pola nieedytowane. W zależności od rodzaju paczki, dopuszczalne przez kuriera są:
  • dla paczki standardowej: 20kg oraz wymiary 20x30x50cm
  • dla mini paczki: 5kg, 20x30x50 cm
  • dla paczki S: 25 kg, 64x38x8 cm
  • dla paczki M: 25kg, 64x38x19
  • dla paczki L: 25kg, 64x38x41
Uwaga
W przypadku kuriera ORLEN Paczka na jednym zleceniu może być tylko jedna paczka.
 • Usługi dodatkowe – pozwala na włączenie opcji powiadomień odbiorcy o nadaniu przesyłki (SMS, E-mail).

Zlecenie nadania przesyłki

Zlecenie nadania przesyłki

 

 • Dane odbiorcy – dane osobowe oraz adresowe odbiorcy, pola obligatoryjne do zarejestrowania nowego zlecenia. W przypadku tworzenia ZNP na podstawie dokumentu źródłowego, pola te zostają automatycznie uzupełnione danymi ze wskazanego dokumentu. możliwości zmiany.
 • Dane nabywcy – dane osobowe oraz adresowe nadawcy, domyślnie uzupełniane na podstawie informacji podanych z poziomu UstawieniaOgólneDane nadawcy.

Uwaga
Orlen Paczka realizuje przesyłki tylko na terenie kraju, dlatego pole Kraj jest nieedytowalne

Do zapisu ZNP konieczne jest uzupełnienie:

 • nazwy odbiorcy i nadawcy
 • adresu odbiorcy i nadawcy: ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość
 • kraju odbiorcy
 • numeru telefonu odbiorcy i nabywcy oraz adresu e-mail odbiorcy, jeżeli w usłudze dodatkowej Powiadom odbiorcę o nadaniu przesyłki zaznaczono opcje e-mail

Kolejna część formularza domyślnie uzupełniana jest wartościami zdefiniowanym na szablonie spedycji wybranym na nagłówku zlecenia, z możliwością zmiany przez użytkownika. Zawiera takie informacje jak:

 • Szczegóły odbioru – umożliwia wybór punktu odbioru, do którego dostarczona będzie przesyłka. Lista punktów może zostać zawężona do obszaru z wybranym w filtrze miastem lub kodem pocztowym.
 • Szczegóły przesyłki – pozwala na określenie szczegółowych informacji dotyczących zlecenia, takich jak zawartość czy ubezpieczenie przesyłki
 • Paczki – sekcja umożliwia wybranie rodzaju paczki oraz prezentuje jej wagę oraz wymiary (bez możliwości ich modyfikacji)

Uwaga
W przypadku spedytora ORLEN paczka, każda paczka musi być rejestrowana osobnym zleceniem.

W sekcji Paczki dostępne są pola

 • Zawartość – informacje o zawartości przygotowanej paczki. Pole uzupełniane jest zgodnie z parametrem Zawartość przesyłki ustawionym na szablonie z możliwością dodania/modyfikacji na ZNP lub przekazywana z systemu zewnętrznego
 • Uwagi – dodatkowe informacje o przesyłce, które mogą być przenoszone na wydruk etykiety w zależności od specyfiki kuriera (np. informacje dotyczące działania podczas nieobecności adresata czy dodatkowe wskazówki dotyczące miejsca dostarczenia przesyłki)

 

 • Usługi dodatkowe – umożliwia włączenie opcji powiadomienia odbiorcy o nadaniu przesyłki (SMS, E-mail)
Zlecenie nadania przesyłki

Realizacja ZNP

Po zapisaniu danego zlecenia, kolejnym krokiem jest jego rejestracja.

Rejestrację zlecenia u kuriera można wykonać z poziomu:

 • otwartego formularza ZNP
 • listy zleceń – zaznaczając jedno lub wiele ZNP będących w stanie zapisany i wybierając dedykowany przycisk w menu nad listą
 • wskazaniu na liście ZNP w stanie zapisany, po wybraniu przycisku trzykropka

Po przejściu walidacji parametrów przesyłki w aplikacji kuriera, zostaje nadany numer listu przewozowego oraz udostępniona możliwość drukowania etykiet.

Rejestracja zostanie przerwana stosownym komunikatem, jeżeli:

 • zlecenie znajduje się w niepoprawnym statusie
 • wystąpi błąd wykonania operacji po stronie aplikacji kuriera
 • niepoprawnie skonfigurowano parametry dostępu do aplikacji kuriera
 • na zleceniu nie ma uzupełnionych wymaganych pól

Po zarejestrowaniu wysyłki u kuriera z poziomu okna ZNP wyświetlone jest okno Potwierdzenie wysyłki, prezentujące takie informacje jak: numer zlecenia, typ i status przesyłki oraz numer listu przewozowego.

W sekcji Dokumenty wysyłki, zależności od ustawienia suwaka, użytkownik ma możliwość wyświetlenia danych Etykiet wraz z dedykowanym numerem zlecenia.

Potwierdzenie wysyłki dostępne jest również bezpośrednio z listy zleceń (pod przyciskiem trzykropka) dla pojedynczego zlecenia w stanie Potwierdzone, Zlecone lub Wysłane.

Uwaga
Dla kuriera ORLEN Paczka przyciski Zamów kuriera oraz Zamów i zarejestruj kuriera są niedostępne, można go zamówić wyłącznie poprzez wysłanie wiadomości mailowej. W przypadku paczek nadawanych z punktów, w aplikacji należy jedynie zarejestrować przesyłkę, a następnie fizycznie dostarczyć ją do wybranego punktu nadań.

Jeżeli na zleceniu wybrana została opcja COD (przesyłka pobraniowa), to koniecznej jest uzupełnienia pola Tytuł przelewu. Zgodnie w wymaganiami spedytora, tytuł nie może zawierać znaków polskich oraz specjalnych.

 

Kolejnymi krokami realizacji ZNP są:

Okno generowania protokołu odbioru

Czy ten artykuł był pomocny?