Kurier Poczta Polska

Konfiguracja kuriera Poczta Polska

W celu aktywacji kuriera Poczta Polska konieczne jest uzupełnienie jego danych dostępowych do środowiska testowego lub produkcyjnego, które można uzyskać na stronie kuriera: E-nadawca dla usług Poczta Polska S.A.

Okno edycji danych logowania

Oprócz danych do logowania, w konfiguracji kuriera dostępne są pola:

 • Urząd nadania – umożliwia wybranie Urzędu, w którym nadawane będą paczki. Po wybraniu przycisku Zmień/Wybierz wyświetlane jest okno z listą dostępnych placówek pocztowych.

Uwaga
Przed wybraniem Urzędu nadania konieczne jest wprowadzenie danych dostępowych dla serwisu kuriera Poczta Polska. W przeciwnym wypadku, wyświetlony zostaje komunikat ostrzegawczy, a w wybór placówki pocztowej nie będzie możliwy.

 • Numer rachunku bankowego – umożliwia wprowadzenie jednego numeru rachunku bankowego (maksymalnie 26 cyfr), na który mają zostać zwrócone środki pieniężne związane z wysyłką za pobraniem.

Uwaga
Zmiana rachunku bankowego w trakcie pracy, dotyczy wyłącznie nowotworzonych zleceń – numer rachunku nie jest aktualizowany na zleceniach już istniejących w aplikacji).

Szablon spedycji dla kuriera Poczta Polska

Szablon spedycji

Uwaga
Większość danych na szablonie jest wyświetlana dynamicznie w zależności od wybranego Rodzaju usługi.

Na szablonie spedycji dostępne są następujące pola:

 • Nazwa szablonuSzybka paczka Poczta Polska
 • Rodzaj usługi – umożliwia wybór z listy rozwijanej domyślnej usługi przesyłki dla nowotworzonego zlecenia:
  • Paczka Pocztowa (domyślnie)
  • Pocztex
  • Pocztex Kurier 48 (przesyłka biznesowa)
  • Usługa paczkowa
  • Przesyłka polecona krajowa
  • Przesyłka polecona firmowa
 • Typ dostawy – umożliwia ustawienie serwisu dla danej usługi, który związany jest z terminem dostaw
 • Sposób dostawy –pole dostępne dla Pocztex Kurier 48 i Usługa paczkowa. Umożliwia wybór sposobu dostawy: odbiór w punkcie, listonosz
 • Domyślny rodzaj paczki – umożliwia ustawienie rodzaju paczki jaki będzie domyślnie wyświetlany na ZNP (wartości pola różnią się w zależności wybranego rodzaju usługi).
Rodzaj usługiDostępne Typy dostawySposoby dostawyDomyślny rodzaj paczki
Paczka Pocztowa• Ekonomiczna
• Priorytet (domyślna)
Pole ukryte, dostawy realizowane są wyłącznie przez listonosza• Gabaryt A (domyślnie)
• Gabaryt B
Przesyłka firmowa polecona • Ekonomiczna
• Priorytet (domyślna)
Pole ukryte, dostawy realizowane są wyłącznie przez listonosza• Gabaryt A (domyślnie)
• Gabaryt B
Pocztex• Krajowy (domyślna)
• Ekspres 24
• Kurier (domyślnie)
• Odbiór w punkcie (tylko dla typu dostawy: Ekspres 24)
• Paczka standardowa (domyślnie)
• Koperta firmowa (do 1 kg)
Pocztex Kurier 48lista nieaktywna• Listonosz (domyślnie)
• Odbiór w punkcie
• XS
• S (domyślnie)
• M
• L
• XL
• XXL
Usługa paczkowa• Paczka 24 ( domyślna)
• Paczka Ekstra 24
• Paczka 48
Pole ukryte, dostawy realizowane są wyłącznie przez listonosza• Gabaryt A (domyślnie)
• Gabaryt B
Przesyłka polecona krajowa• Ekonomiczna
• Priorytet (domyślna)
Pole ukryte, dostawy realizowane są wyłącznie przez listonosza• S (domyślnie)
• M
• L
 • Zawartość przesyłki – pole obowiązkowe, pozwala na przekazanie kurierowi opisu zawartości danej paczki. Dostępne są opcje:
  • Numer dokumentu źródłowego – po zaznaczeniu parametru w polu Zawartość przesyłki zostanie uzupełniony numer dokumentu na podstawie którego utworzono zlecenie
  • Numer dokumentów powiązanych – po zaznaczeniu parametru w polu Zawartość przesyłki zostaną uzupełnione numery dokumentów powiązanych z dokumentem na podstawie którego utworzono zlecenie
  • Zadeklarowana zawartość – po zaznaczeniu parametru należy wpisać informację o domyślnej zawartośc
Uwaga
W przypadku zleceń wielopaczkowych, po zaznaczeniu parametru Zdeklarowana zawartość, wpisane w tym polu informacje domyślne dla przesyłki są kopiowane na ZNP dla każdej z paczek w polu Zawartość.
 • Zlecenie odbioru – możliwość wyboru stałego odbioru paczki (wg ustalonego zakresu godzinowego) lub opcji: zamówienie kuriera
 • Deklarowana zawartość – pole dostępne dla usług: Paczka Pocztowa oraz Pocztex i Pocztex kurier 24 – w przypadku dwóch ostatnich, prezentowane jest okno Rodzaj ochrony przesyłki z możliwością wyboru jednego z wariantów: Ubezpieczenie przesyłki lub Deklarowana wartość z opcjami:
  • Wartości z dokumentu źródłowego
  • Stałej wartości (po zaznaczeniu tej opcji, na szablonie prezentowane jest okno z możliwością wpisana wartości wyłącznie w walucie PLN)
 • Szczegóły pobrania – sekcja prezentowana wyłącznie dla usług Pocztex, Pocztex Kurier48, Usługa Paczkowa.
 • Pobranie COD – umożliwia wybór wysokości pobranej gotówki przy doręczeniu COD jako:
  • Wartości z dokumentu źródłowego
  • Stałej wartości (po zaznaczeniu tej opcji, na szablonie prezentowane jest okno z możliwością wpisana wartości wyłącznie w walucie PLN)
 • Sposób pobraniaRachunek bankowy (domyślne) lub Przekaz pocztowy
 • Tytuł przelewu – pole wyświetlane wyłącznie przy zaznaczonym sposobie pobrania – Rachunek bankowy, z możliwością zaznaczenia (również dwóch opcji na raz):
  • Numer dokumentu źródłowego
  • Numery dokumentów powiązanych
 • Wymiary i wagi paczek – sekcja prezentuje wymiary i wagi paczek w zależności od ustawionego rodzaju usługi. Rodzaj paczki na nowo tworzonym zleceniu ustalany jest na podstawie wartości z szablonu i w niektórych przypadkach może być modyfikowany na zleceniu.
Uwaga
Po zaznaczeniu parametru Domyślne wymiary, wymiary i wagi paczek przywracane są automatycznie do wartości domyślnych opisanych w poniżej tabeli.
Rodzaj usługiRodzaj paczkiWagaWymiary w cm
(dł, wys, szer)
Paczka PocztowaGabaryt A (domyślnie)10 kg z możliwością edycji60,50,30
Gabaryt B10 kg z możliwością edycjibrak jednoznacznych wymiarów paczek. Informacje o aktualnych wymiarach dostępne są na stronie kuriera.
PocztexPaczka standardowa dla ustawionego typu dostawy Kurier Krajowy10 kg z możliwością edycji70,60,60 cm z możliwością edycji
Paczka standardowa dla ustawionego typu dostawy Kurier Ekspres 2450 kg z możliwością edycjibrak jednoznacznych wymiarów paczek. Informacje o aktualnych wymiarach dostępne są na stronie kuriera
Pocztex Kurier 48XS
20 kg z możliwością edycji25,20,10 (bez możliwości edycji)
S20 kg z możliwością edycji30,25,15 (bez możliwości edycji)
M20 kg z możliwością edycji35,30,20 (bez możliwości edycji)
L20 kg z możliwością edycji45,35,25 (bez możliwości edycji)
XL20 kg z możliwością edycji60,50,20 (bez możliwości edycji)
XXL20 kg z możliwością edycjibrak jednoznacznych wymiarów paczek. Informacje o aktualnych wymiarach dostępne są na stronie kuriera
Usługa paczkowaGabaryt A (domyślnie)
30 kg z możliwością edycji60,50,30 (bez możliwości edycji)
Gabaryt B30 kg z możliwością edycjibrak jednoznacznych wymiarów paczek. Informacje o aktualnych wymiarach dostępne są na stronie kuriera
Przesyłka polecona krajowa, niezależnie od typu dostawyS0,5 kg z możliwością edycji16,23,2 (bez możliwości edycji)
M1000gr z możliwością edycji23,32.5,2 (bez możliwości edycji)
L2000gr z możliwością edycjibrak jednoznacznych wymiarów paczek. Informacje o aktualnych wymiarach dostępne są na stronie kuriera
Przesyłka firmowa polecona Gabaryt A (domyślnie)2 kg z możliwością edycjibrak jednoznacznych wymiarów paczek. Informacje o aktualnych wymiarach dostępne są na stronie kuriera
Gabaryt B2 kg z możliwością edycjibrak jednoznacznych wymiarów paczek. Informacje o aktualnych wymiarach dostępne są na stronie kuriera
Uwaga
W przypadku kuriera Poczta polska dla usług Paczka Pocztowa, Przesyłka polecona krajowa, Przesyłka firmowa polecona oraz dla przesyłek z odbiorem w punkcie na jednym zleceniu może być tylko jedna paczka.
 • Usługi dodatkowe – pozwala na wybór usług dodatkowych według specyfiki kuriera w zależności od ustawionego rodzaju usługi
Rodzaj usługi Usługi dodatkowe (domyślnie odznaczone)
Paczka Pocztowa• Potwierdzenie odbioru
Pocztex – dla typu dostawy Kurier Ekspres 24 i Kurier• Powiadom nadawcę o doręczeniu przesyłki (SMS, email)
• Doręczenie do 8:00/9:00/12:00/17:00
• Doręczenie na wskazaną godzinę/dzień
• Doręczenie do rąk własnych
• Doręczenie w sobotę
• Sprawdzenie zawartości przed odbiorcę
• Potwierdzenie odbioru
• Ostrożnie
• Dokument zwrotny (NIE/TAK) – po wybraniu opcji TAK prezentowana jest lista z dostępnymi dokumentami zwrotu wysyłanymi do nadawcy (listy zwykły priorytetowy, list polecony priorytetowy, kurier ekspres 24)
Pocztex Kurier 48• Ostrożnie
Usługa paczkowa• Powiadom nadawcę o doręczeniu przesyłki (SMS, E-mail)
• Doręczenie do rąk własnych
• Sprawdzenie zawartości przez odbiorcę
• Potwierdzenie odbioru – po zaznaczeniu parametru użytkownik ma możliwość wyboru jednej z opcji: Paczka ekstra 24 do 1 kg, List zwykły priorytetowy
• Ostrożnie
• Dokumenty zwrotne (NIE/TAK) – po wybraniu opcji TAK prezentowana jest lista z dostępnymi dokumentami zwrotu wysyłanymi do nadawcy (Paczka ekstra 24 do 1 kg, List zwykły priorytetowy)
Przesyłka polecona krajowa;
Przesyłka firmowa polecona
• Potwierdzenie odbioru

Zlecenie nadania przesyłki

Zlecenie nadania przesyłki
 • Dane odbiorcy – dane osobowe oraz adresowe odbiorcy, pola obligatoryjne do zarejestrowania nowego zlecenia. W przypadku tworzenia ZNP na podstawie dokumentu źródłowego, pola te zostają automatycznie uzupełnione danymi ze wskazanego dokumentu.
 • Dane nabywcy – dane osobowe oraz adresowe nadawcy, domyślnie uzupełniane na podstawie informacji podanych z poziomu UstawieniaOgólneDane nadawcy.

Na dzień dzisiejszy we współpracy Comarch Shipping z Pocztą Polską zaimplementowane są wyłącznie przesyłki krajowe. Zarówno dla odbiorcy, jak i dla dostawcy, w polu kraj ustawiana jest automatycznie Polska bez możliwości zmiany.

Do zapisu ZNP konieczne jest uzupełnienie:

 • nazwy odbiorcy i nadawcy
 • adresu odbiorcy i nadawcy: ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość
 • numeru telefonu odbiorcy i nadawcy
 • adresu e-mail, jeżeli jako usługa dodatkowa wybrana została opcja powiadomienie odbiorcy e-mail

Kolejna część formularza domyślnie uzupełniana jest wartościami zdefiniowanym na szablonie spedycji wybranym na nagłówku zlecenia, z możliwością zmiany przez operatora. Zawiera takie informacje jak:

 • Szczegóły odbioru – sekcja zawiera pola: Rodzaj usługi, Typ dostawy oraz Sposób dostawy (dostępny wyłącznie dla Usługi paczkowej).

Uwaga
Wybór rodzaju usługi determinuje wartości, które są prezentowane w:

 • Polu Typ dostawy
 • Polu Sposób dostawy
 • Sekcji Szczegóły przesyłki
 • Sekcji Usługi dodatkowe.

Jeżeli wprowadzono parametry dla danej usługi, to przy próbie zmiany jej rodzaju, aplikacja wyświetli okno z informacją o usunięciu uzupełnionych wcześniej parametrów z opcjami:

 • NIE – zamyka okno i następuje powrót do szablonu bez wprowadzania zmian
 • TAK – zamyka okno i następuje powrót do szablonu, a dane zostają zaktualizowane adekwatnie do danej usługi.
 • Szczegóły przesyłki – pozwala na określenie szczegółowych informacji dotyczących zlecenia, takich jak zawartość czy ubezpieczanie przesyłki. Pole Typ przesyłki ustawiane jest automatycznie na podstawie kraju nadawcy i odbiorcy bez możliwości zmiany.
 • Deklarowana wartość – pole dostępne wyłącznie dla Paczki pocztowej z możliwością określenia kwoty w PLN
 • Pobranie COD – pole dostępne dla rodzaju usług: Pocztex, Pocztex kurier 24, Usługa paczkowa, z opcjami Rachunek bankowy lub Przekaz pocztowy z możliwością określenia kwoty w PLN.
 • Rodzaj ochrony przesyłki – pole dostępne dla rodzaju usług: Pocztex, Pocztex kurier 24, Usługa paczkowa z możliwością wyboru jednej z opcji: ubezpieczenie przesyłki lub deklarowana wartość
 • Paczki – sekcja umożliwiająca określenie takich informacji jak rodzaj oraz ilość paczek, ich waga oraz wymiary
Uwaga
Maksymalna ilość paczek na jednym zleceniu wynosi 50.
Uwaga
W przypadku wyboru jednej z usług: Paczka Pocztowa, Przesyłka polecona krajowa, Przesyłka firmowa polecona oraz dla przesyłek z odbiorem w punkcie na jednym zleceniu może być tylko jedna paczka.

Dostępne rodzaje paczek wynikają z obsługiwanych przez aplikację usług spedytora. Waga i wymiar na nowotworzonym zleceniu ustalane są na podstawie wartości z szablonu i jeżeli kurier udostępni taką opcję – mogą być modyfikowane na zleceniu.

Uwaga
W ramach jednego zlecenia możliwa jest wysyłka paczek wyłącznie tego samego rodzaju.

Dla każdej z paczek prezentowane są pola:

 • Zawartość – informacje o zawartości przygotowanej paczki. Pole uzupełniane zgodnie z parametrem Zawartość przesyłki ustawionym na szablonie z możliwością modyfikacji na ZNP lub przekazywana z systemu zewnętrznego

Uwaga
Pole Zawartość jest wymagane do wypełnienia w przypadku usług: Pocztex oraz Usługa paczkowa Poczty Polskiej.

 • Uwagi – dodatkowe informacje o przesyłce, które mogą być przenoszone na wydruk etykiety w zależności od specyfiki kuriera (np. informacje dotyczące działania podczas nieobecności adresata czy dodatkowe wskazówki dotyczące miejsca dostarczenia przesyłki)

 

 • Usługi dodatkowe – pozwala na określenie dodatkowych informacji dotyczących odbioru przesyłki.
Zlecenie nadania przesyłki

Realizacja ZNP

Po zapisaniu danego zlecenia, kolejnym krokiem jest jego rejestracja. 

Rejestrację zlecenia u kuriera można wykonać z poziomu:

 • otwartego formularza ZNP
 • listy zleceń – zaznaczając jedno lub wiele ZNP będących w stanie zapisany i wybierając dedykowany przycisk w menu nad listą
 • wskazaniu na liście ZNP w stanie zapisany, po wybraniu przycisku trzykropka

Po przejściu walidacji parametrów przesyłki w aplikacji kuriera, zostaje nadany numer listu przewozowego oraz udostępniona możliwość drukowania etykiet.

Rejestracja zostanie przerwana stosownym komunikatem, jeżeli:

 • zlecenie znajduje się w niepoprawnym statusie
 • wystąpi błąd wykonania operacji po stronie aplikacji kuriera
 • niepoprawnie skonfigurowano parametry dostępu do aplikacji kuriera
 • na zleceniu nie ma uzupełnionych wymaganych pól

Po zarejestrowaniu wysyłki u kuriera z poziomu okna ZNP wyświetlone jest okno Potwierdzenie wysyłki, prezentujące takie informacje jak: numer zlecenia, typ i status przesyłki, numer listu przewozowego oraz link do śledzenia przesyłki, który wygenerowany przez przewoźnika, kieruje do strony umożlwiającej podgląd aktualnego miejsca, w którym znajduje się przesyłka.

Dane wyświetlane w potwierdzeniu mogą różnić się w zależności od informacji zwracanych z serwisu kuriera. Dla zleceń wielopaczkowych, w polu Nr listu przewozowego prezentowany jest zawsze numer listu pierwszej paczki.

W sekcji Dokumenty wysyłki, zależności od ustawienia suwaka, użytkownik ma możliwość wyświetlenia danych Etykiet wraz z dedykowanym numerem zlecenia.

Jeżeli kurier umożliwia przekazywanie wartości z pól: Uwagi i Zawartość per paczka, będą one prezentowane na etykiecie zgodnie z ograniczeniem wynikającym z ustawień dla konkretnego kuriera. W przeciwnym wypadku, na etykiecie dostępna będzie suma tych wartości oddzielona przecinkiem, prezentowana zgodnie z kolejnością dodawania paczek.

W przypadku, gdy na potwierdzeniu wysyłki dostępnych jest kilka etykiet, wybranie przycisku Drukuj wszystkie uruchamia wydruk wszystkich etykiet w wybranym przez użytkownika formacie.

Potwierdzenie wysyłki dostępne jest również bezpośrednio z listy zleceń (pod przyciskiem trzykropka) dla pojedynczego zlecenia w stanie Potwierdzone, Zlecone lub Wysłane.

Uwaga
W przypadku usług Poczty Polskiej, jeśli użytkownik nie ma wykupionej usługi Paczka firmowa, to paczki należy dostarczyć do placówki pocztowej. Jeśli użytkownik ma wykupioną usługę Paczka firmowa to po odbiór przesyłek pojawi się kurier/listonosz o wskazanej porze wynikające z umowy podpisanej z Pocztą Polską.
 • Zarejestruj i zamów kuriera – opcja dostępna wyłącznie w przypadku wybrania rodzaju usługi Pocztex. Po wybraniu przycisku wyświetlone zostaje okno Termin przyjazdu kuriera z możliwością wskazania daty i godziny jego przyjazdu. Domyślnie data operacji ustawiana jest jako:
  • data nadania zlecenia, w przypadku zamawiania kuriera dla jednego zlecenia i gdy wybrana na zleceniu data nadania jest datą bieżącą lub przyszłą,
  • data bieżąca, w przypadku zamawiania kuriera dla wielu zleceń lub dla zlecenia, którego data nadania jest z przeszłości,
  • kolejny dzień, w przypadku, gdy zamówienie kuriera wykonywane jest po godzinie, w której dla wybranego na zleceniu kuriera możliwy jest odbiór przesyłek.
Termin przyjazdu kuriera
Uwaga
Wybranie daty przyjazdu kuriera innej niż data nadania na zleceniu spowoduje aktualizacje daty nadania na zleceniu.
Uwaga
Jeżeli na szablonie Poczty Polskiej zaznaczony został parametr Stały odbiór, to po wybraniu przycisku Zarejestruj i zamów kuriera wyświetlone zostanie dedykowane ostrzeżenie: „Dla kuriera Poczta Polska istnieje podpisana umowa stałego odbioru. Czy chcesz mimo to zamówić przyjazd kuriera?„:
Uwaga
Nie ma możliwości anulowania ZNP obsługiwanych przez Pocztę Polską.

 

Kolejnymi krokami realizacji ZNP są:

Uwaga
Wielkość wydruku dla Poczty Polskiej definiowana jest w ustawianiach E-nadawcy. Niezależnie od wybory rodzaju wydruku – wydrukowana zostanie etykieta w formacie ustawionym w portalu E-nadawca.

 • wygenerowanie protokołu odbioru, który umożliwia wygenerowanie potwierdzenia nadania dla przesyłek, dla których wydrukowane zostały już etykiety PDF/ZPL.
Okno generowania protokołu odbioru

Czy ten artykuł był pomocny?