Przewoźnik Raben Logistics Polska

Konfiguracja przewoźnika Raben Logistics Polska

W celu aktywacji przewoźnika Raben Logistics Polska konieczne jest uzupełnienie jego danych dostępowych do środowiska testowego lub produkcyjnego, które można uzyskać na stronie kuriera: Web Service API dla Raben Logistics Polska.

Okno edycji danych logowania
Uwaga
Firma Raben Logistics Polska każdorazowo przeprowadza proces weryfikacji, czy potencjalny użytkownik integracji spełnia warunki do rozpoczęcia nadawania przesyłek via integrację Comarch – Raben Logistics Polska. Prosimy o kontakt z opiekunem Raben Logistics Polska.
Uwaga
Raben Logistics Polska ma możliwość odmowy integracji z poszczególnym Klientem
Uwaga
Integracja z przewoźnikiem Raben Logistics Polska może zostać wyłączona z uwagi na decyzję podmiotów trzecich, tj. firmy przewozowej, na co firma Comarch nie ma wpływu i za co nie ponosi odpowiedzialności.
Parametry przewoźnika

Oprócz wprowadzenia danych do logowania, przewoźnik Raben Logistics Polska wymaga uzupełnienia dodatkowych pól:

 • Oddział Raben, w którym użytkownik powinien wskazać z listy rozwijanej numer oddziału, do którego kierowane jest dane zlecenie. Numer ten przekazywany jest bezpośrednio przez przewoźnika po podpisaniu umowy z klientem.
 • Akronim nadawcy – parametr automatycznie uzupełniany na nowo tworzonym zleceniu, odpowiednik ID miejsca nadania
 • Identyfikator klienta – identyfikator otrzymany od przewoźnika po podpisaniu umowy
 • Numer relacji klienta – numer otrzymany od przewoźnika po podpisaniu umowy

Szablon spedycji dla przewoźnika Raben Logistics Polska

Szablon spedycji

Na szablonie spedycji dostępne są następujące pola:

 • Nazwa szablonuSzybka paczka Raben Logistics Polska
 • Rodzaj usługi – możliwość wyboru jednej z opcji:
  • Cargo Classic (domyślnie) – zapewnia dostarczenie towaru w 48h od nadania przesyłki
  • Cargo Premium – zapewnia dostarczenie towaru w przeciągu 24h od nadania przesyłki
 • Domyślna jednostka transportowa – umożliwia wybór nośnika, na którym będzie transportowany towar:
  • ½ palety 60cm x 80 cm
  •  ¼ palety 40cm x 60cm 
  • Paleta blokowa 100cm x 120cm
  • Paleta jednorazowa 80cm x 120cm
  • Paleta MAX 120cm x 120cm
  • Europaleta 80cm x 120cm (domyślnie)

Uwaga
Wybrana jednostka transportowa będzie domyślnie podpowiadana na nowotworzonym zleceniu.

 • Zawartość przesyłki – pole obowiązkowe, pozwala na przekazanie kurierowi opisu zawartości danej paczki. Dostępne są opcje:
  • Numer dokumentu źródłowego – po zaznaczeniu parametru w polu Zawartość przesyłki zostanie uzupełniony numer dokumentu na podstawie którego utworzono zlecenie
  • Numer dokumentów powiązanych – po zaznaczeniu parametru w polu Zawartość przesyłki zostaną uzupełnione numery dokumentów powiązanych z dokumentem na podstawie którego utworzono zlecenie
  • Zadeklarowana zawartość – po zaznaczeniu parametru należy wpisać informację o domyślnej zawartośc

Sekcja Informacje o towarze umożliwia wprowadzenie dodatkowych informacji o przewożonym towarze, które są wymagane do określenia przez przewoźnika. Zawiera następujące pola:

 • Charakterystyka towaru z opcjami:
  • Artykuły przemysłowe neutralne
  • Artykuły chemiczne bez temperatury kontrolowanej
  • Artykuły chemiczne w temperaturze dodatniej
  • Artykuły spożywcze neutralne
  • Artykuły spożywcze w izotermie
  • Artykuły spożywcze w temperaturze 14-18st
  • Artykuły gospodarstwa domowego
  • Artykuły przemysłowe neutralne w temperaturze dodatniej
  • Artykuły przemysłowe neutralne w temperaturze 14-18st

Uwaga
Aktualnie w Comarch Shipping nie ma możliwości realizowania ZNP z towarami niebezpiecznymi.

 • Domyślne zabezpieczenie towaru – umożliwia określenie formy zabezpieczenia przesyłki:
  • Folia przeźroczysta (domyślnie)
  • Folia zwykła + taśma firmowa
  • Folia kolorowa
  • Folia przeźroczysta + taśma zwykła
  • Folia barwna + taśma firmowa
  • Czarna folia + taśma firmowa
  • Binda
  • Folia barwna + taśma zwykła
  • Czarna folia + taśma zwykła
  • Taśma zwykła
  • Taśma firmowa
  • Brak zabezpieczeń
  • Plomba
  • Karton + binda
  • Kaptur tektura + binda
  • Folia termokurczliwa
  • Rodzaj towaru– umożliwia wybór z listy rozwijanej rodzaju przewożonego towaru zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od przewoźnika Raben Logistics Polska oraz kwalifikacją dostępną w serwisie informacyjnym taryfy celnej (ISZTAR4).
 • Wymiary i wagi przesyłek – sekcja składa się z tabeli zawierającej informacje o rodzaju jednostki transportowej, jej wadze [kg] oraz wymiarach [cm]. Po zaznaczeniu parametru Domyślne wymiary, system uzupełnia pola maksymalnymi wartościami dostępnymi dla danego nośnika, z możliwością ich dalszej edycji przez użytkownika.

Sekcja Instrukcje transportowe – zawiera podstawowe informacje jakie muszą być przestrzegane podczas załadunku i rozładunku danego towaru:

 • Instrukcje transportowe – odbiór:
  • Numer ref. Wymagany przy odbiorze
  • Odbiór autem z windą
  • Odbiór autem z windą i paleciakiem
  • Wjazd w miejscu odbioru do 3,5t
  • Instrukcje transportowe – dostawy:
  • Dokumenty w przyldze
  • Dostawa autem z windą
  • Dostawa autem z windą i paleciakiem
  • Numer ref. wymagany przy dostawie
  • Towar delikaty, ostrożnie!
  • Towar niepiętrowalny
  • Towar piętrowalny
  • Wyjazd w miejscu dostawy do 3,5t
Uwaga
Wszystkie powyższe wartości są domyślnie odznaczone. Użytkownik ma możliwość wyboru kilku wartość jednocześnie
 • Usługi dodatkowe – dostępność usług dodatkowych uzależniona jest od zapisów w umowie z przewoźnikiem Raben Logistics Polska oraz od wybranego rodzaju usługi. Udostępnione zostały następujące opcje:
  • SMS powiadamiający odbiorcę o odbiorze i dostawie (ISMS) – Cargo Classic / Cargo Premium
  • Pobranie od Odbiorcy do 48 palet EUR i zwrot do Nadawcy (ROP48) – Cargo Classic / Cargo Premium (dostępne wyłącznie dla europalety)
  • Wymiana i zwrot palet EUR przy dostawie (ROP) – Cargo Classic / Cargo Premium (dostępne wyłącznie dla europalety)
  • Telefoniczne powiadomienie Odbiorcy przez kierowcę o planowanej dostawie przesyłki (CALL) – Cargo Premium
  • Telefoniczna awizacja planowanej dostawy (ADV) – Cargo Premium
  • Ręczny rozładunek (HUN) – Cargo PremiumRęczny załadunek (HLO) – Cargo Premium
 • Dokument zwrotny (eROD) – zaznaczenie pola aktywuje usługę w ramach której kurier dostarczający przesyłkę zabezpieczy zwrot podpisanych dokumentów

Zlecenie nadania przesyłki

Zlecenie nadania przesyłki
 • Dane odbiorcy – dane osobowe oraz adresowe odbiorcy, pola obligatoryjne do zarejestrowania nowego zlecenia. W przypadku tworzenia ZNP na podstawie dokumentu źródłowego, pola te zostają automatycznie uzupełnione danymi ze wskazanego dokumentu.
 • Dane nabywcy – dane osobowe oraz adresowe nadawcy, domyślnie uzupełniane na podstawie informacji podanych z poziomu Ustawienia → Ogólne → Dane nadawcy. W polu kraj ustawiana jest automatycznie Polska bez możliwości zmiany.

Do zapisu ZNP konieczne jest uzupełnienie wszystkich powyższych pól, włącznie z akronimem odbiorcy i nadawy, który jest powiązany z numerem ID dostawy i odbioru po stronie serwisu Raben Logistics Polska. W przypadku powtórnego wysyłania towaru pod ten sam adres należy użyć tego samego akronimu nadawcy/odbiorcy.

 

Kolejna część formularza domyślnie uzupełniana jest wartościami zdefiniowanym na szablonie spedycji wybranym na nagłówku zlecenia, z możliwością zmiany przez operatora. Zawiera takie informacje jak:

 • Szczegóły przesyłki – pozwala na określenie szczegółowych informacji dotyczących zlecenia, takich jak zawartość czy pobranie COD (dostępne dla dostawy przez kuriera).
Uwaga
Aktualnie w aplikacji Comarch Shipping można realizować zlecenia nadań przesyłki tylko na terenie kraju (bez obsługi przesyłek międzynarodowych).

Data nadania jest datą sugerowaną – w przypadku ZNP obsługiwanych przez przewoźnika Raben Logistics Polska, należy zmienić datę nadania na zgodną z zapisami w umowie świadczenia usług z przewoźnika. Jako waluta Pobrania COD ustawiana jest waluta PLN bez możliwości zmiany.

Zlecenie nadania przesyłki
 • Informacje o towarze – zawiera pola opisujące charakterystykę towaru, jego zabezpieczenie i rodzaj.
 • Podsumowanie zlecenia – prezentuje dane o całkowitej wadze i objętości przesyłki, ilości miejsc paletowych, ilości jednostek transportowych oraz metrów ładowanych. Informacje są wyliczane automatycznie na podstawie jednostek transportowych bez możliwości edycji.
 • Jednostki transportowe – sekcja umożlwiająca określenie takich informacji jak rodzaj oraz jednostki paczek, ich waga oraz wymiary
Uwaga
W ramach jednego zlecenia możliwa jest wysyłka paczek wyłącznie tego samego rodzaju.

Dla każdej z jednostek prezentowane są pola:

 • Zawartość – informacje o zawartości przygotowanej paczki. Pole uzupełniane zgodnie z parametrem Zawartość przesyłki ustawionym na szablonie z możliwością modyfikacji na ZNP lub przekazywana z systemu zewnętrznego
 • Uwagi – dodatkowe informacje o przesyłce, które mogą być przenoszone na wydruk etykiety w zależności od specyfiki kuriera (np. informacje dotyczące działania podczas nieobecności adresata czy dodatkowe wskazówki dotyczące miejsca dostarczenia przesyłki)

 

 • Instrukcje transportowe – umożliwiają zaznaczenie instrukcji odbioru i dostawy, które muszą być przestrzegane podczas załadunku i rozładunku danego towaru (domyślnie pobierane z szablonu)
 • Usługi dodatkowe – pozwalają na określenie dodatkowych informacji dotyczących odbioru przesyłki, ich dostępność zależy od wybranego rodzaju jednostki logistycznej i rodzaju usługi.
Zlecenie nadania przesyłki

Realizacja ZNP

Po zapisaniu danego zlecenia, kolejnym krokiem jest jego rejestracja.

Rejestrację zlecenia u kuriera można wykonać z poziomu:

 • otwartego formularza ZNP
 • listy zleceń – zaznaczając jedno lub wiele ZNP będących w stanie zapisany i wybierając dedykowany przycisk w menu nad listą
 • wskazaniu na liście ZNP w stanie zapisany, po wybraniu przycisku trzykropka

Po przejściu walidacji parametrów przesyłki w aplikacji kuriera, zostaje nadany numer listu przewozowego oraz udostępniona możliwość drukowania etykiet.

Rejestracja zostanie przerwana stosownym komunikatem, jeżeli:

 • zlecenie znajduje się w niepoprawnym statusie
 • wystąpi błąd wykonania operacji po stronie aplikacji kuriera
 • niepoprawnie skonfigurowano parametry dostępu do aplikacji kuriera
 • na zleceniu nie ma uzupełnionych wymaganych pól

Po zarejestrowaniu wysyłki u kuriera z poziomu okna ZNP wyświetlone jest okno Potwierdzenie wysyłki, prezentujące takie informacje jak: numer zlecenia, typ i status przesyłki oraz numer listu przewozowego.

Dane wyświetlane w potwierdzeniu mogą różnić się w zależności od informacji zwracanych z serwisu kuriera. Dla zleceń wielopaczkowych, w polu Nr listu przewozowego prezentowany jest zawsze numer listu pierwszej paczki.

W sekcji Dokumenty wysyłki, zależności od ustawienia suwaka, użytkownik ma możliwość wyświetlenia danych etykiet wraz z dedykowanym numerem zlecenia. Jeżeli kurier umożliwia przekazywanie wartości z pól: Uwagi i Zawartość per paczka, będą one prezentowane na etykiecie zgodnie z ograniczeniem wynikającym z ustawień dla konkretnego kuriera. W przeciwnym wypadku, na etykiecie dostępna będzie suma tych wartości oddzielona przecinkiem, prezentowana zgodnie z kolejnością dodawania paczek

W przypadku, gdy na potwierdzeniu wysyłki dostępnych jest kilka etykiet, wybranie przycisku Drukuj wszystkie uruchamia wydruk wszystkich etykiet w wybranym przez użytkownika formacie.

Potwierdzenie wysyłki dostępne jest również bezpośrednio z listy zleceń (pod przyciskiem trzykropka) dla pojedynczego zlecenia w stanie Potwierdzone, Zlecone lub Wysłane.

Uwaga
W przypadku kuriera Raben Logistics Polska, z poziomu potwierdzenia wysyłki możliwe jest wydrukowanie lub pobranie dokumentu WZ.
Uwaga
Przyciski Zamów kuriera oraz Zarejestruj i zamów kuriera nie są dostępne na zleceniach dla przewoźnika Raben Logistics Polska – przesyłki odbierane są w godzinach umownych w oparciu o umowy biznesowe zawarte z Klientami.

 

Kolejnymi krokami realizacji ZNP są:

Okno generowania protokołu odbioru
Uwaga
W Comarch Shipping nie ma możliwości anulowania lub usuwania ZNP obsługiwanych przez przewoźnika Raben Logistics Polska. W przypadku, gdy zlecenie powinno zostać anulowane, należy kontaktować się bezpośrednio z przewoźnikiem.

Dokument WZ dla ZNP realizowanych przez przewoźnika Raben Logistics Polska

Przewoźnik Raben Logistics Polska wymaga, aby do zleconej przesyłki dodatkowo rejestrowane było zestawienie informacji o towarach znajdujących się na zleceniu w formie dokumentu WZ. Jest on obowiązkowy jeżeli:

 • przesyłka posiada serwis zwrotu podpisanych dokumentów (eROD) – w takim przypadku konieczne jest również podanie numerów załączonych dokumentów w instrukcji transportowej
 • odbiorca wymaga okazania dokumentów przez kierowcę

Po zaznaczeniu ZNP na liście zleceń, pod ikoną drukarki dostępna są dwie dodatkowe opcje:

 • Drukuj WZ
 • Pobierz WZ

Czy ten artykuł był pomocny?