Informacje na kaflach pracowników

Kafel pracownika zawiera ikonę profilu ustawień przypisaną do danego operatora oraz imię i nazwisko pracownika przypisanego do danego operatora.

Uwaga
By uruchomić rozszerzony widok rankingu pracowników na liście dyspozycji należy ustawić wartość Value na 1 dla parametru IsOperatorsRankingActive w tabeli WMS.Configuration.

W rozszerzonym widoku rankingu pracowników na liście dyspozycji kafel pracownika zawiera następujące informacje:

 • Ikonę obap_rys52 , zawierającą procent zrealizowanych pozycji. Kolor ikony i % w środku przedstawiają dwa różne parametry. % oznacza procent realizacji dokumentów przypisanych do danego operatora. Kolor określa stopień obciążenia danego pracownika, wyliczany jako stosunek liczby pozycji niezrealizowanych zadysponowanych dla pracownika do liczby pozycji niezrealizowanych zadysponowanych spośród wszystkich pracowników.
  Algorytm sprawdza, jaka jest maksymalna ilość niezrealizowanych pozycji przypisanych do jednego pracownika. Jeśli liczba niezrealizowanych pozycji dla danego operatora, podzielona przez tę maksymalną liczbę, wyrażona w procentach, zawiera się w przedziale:

   • od 0 do 33% – ikona będzie zielona,
   • między 33% a 66% – ikona będzie pomarańczowa,
   • powyżej 66% – ikona będzie miała kolor czerwony.obap_rys53

   

 • nazwę pracownika, widoczną w systemie ERP,
 • ikonę obap_rys54,  oznaczającą liczbę zrealizowanych dokumentów łamaną przez liczbę przypisanych do pracownika dokumentów,
 • ikonę obap_rys55 , oznaczającą liczbę zrealizowanych pozycji łamaną przez liczbę pozycji przypisanych do danego pracownika.

Na każdym z widoków jest możliwość „cofnięcia” operacji przypisania dokumentu do operatora, które zostało wykonane. Służy do tego „Obszar zawierający nagłówek „Dyspozycje” oraz przyciski funkcyjne” zaznaczony na rysunku poniżej oraz w artykule Okno przydzielania dyspozycji. W celu odpięcia pracownika lub pracowników od danego dokumentu, należy przeciągnąć kafel z jego nagłówkiem na w/w obszar.

Po wykonaniu tej czynności pojawi się komunikat z zapytaniem, które powiązania operatorów z danym dokumentem usunąć:

Uwaga
Należy zwrócić uwagę, że powiązania operatorów, przy których pola pozostaną zaznaczone, zostaną usunięte.

Czy ten artykuł był pomocny?