Informacje na kaflach pracowników

Kafel pracownika zawiera następujące informacje:

 • Ikonę obap_rys52 zawierająca procent zrealizowanych pozycji; jej kolor określa stopień obciążenia danego pracownika wyliczany, jako stosunek ilości pozycji niezrealizowanych zadysponowanych dla pracownika do liczby pozycji niezrealizowanych zadysponowanych spośród wszystkich pracowników
 • Algorytm sprawdza, jaka jest maksymalna ilość niezrealizowanych pozycji przypisanych do jednego pracownika. Jeśli liczba niezrealizowanych pozycji dla danego operatora, podzielona przez tę maksymalną liczbę, wyrażona w procentach, zawiera się w przedziale:
  • od 0 do 33% – ikona będzie zielona,
  • powyżej 33% do 66% – ikona będzie pomarańczowa,
  • powyżej 66% – ikona będzie miała kolor czerwony.
  • obap_rys53

 • nazwę pracownika widoczną w systemie ERP,
 • ikonę obap_rys54 oznaczającą liczbę zrealizowanych dokumentów łamaną przez liczbę przypisanych do pracownika dokumentów,
 • ikonę obap_rys55 oznaczającą liczbę zrealizowanych pozycji łamaną przez liczbę pozycji przypisanych do danego pracownika.

Na każdym z widoków jest możliwość „cofnięcia” operacji przypisania, które zostało wykonane. Służy do tego „Obszar zawierający nagłówek „Dyspozycje” oraz przyciski funkcyjne” zaznaczony na (Rys. 81) w artykule Okno przydzielania dyspozycji. W celu odpięcia pracownika lub pracowników od danego dokumentu, należy przeciągnąć kafel z jego nagłówkiem na w/w obszar.

obap_rys56

Po wykonaniu tej czynności pojawi się komunikat z zapytaniem, które powiązania operatorów z danym dokumentem usunąć:

obap_rys57

Uwaga
Należy zwrócić uwagę, że powiązania operatorów, przy których pola pozostaną zaznaczone, zostaną usunięte.

Czy ten artykuł był pomocny?