Inwentaryzacja po kodzie jednostki logistycznej

Inwentaryzacja po kodzie jednostki logistycznej pozwala na pobieranie ilości oraz numerów partii na odczyt inwentaryzacji po zeskanowaniu kodu jednostki logistycznej. Funkcjonalność dostępna jest po zaznaczeniu opcji „Podpowiadanie ilości oraz partii na odczycie po zeskanowaniu jednostki logistycznej” w Ustawieniach ogólnych Comarch WMS Zarządzanie.

Po aktywowaniu parametru, należy również zaktualizować widoki na profilu operatora w Konfiguratorze interfejsu WMS Magazynier.

Uwaga
Funkcjonalność dostępna tylko gdy włączona jest „Obsługa jednostek logistycznych” w Ustawieniach ogólnych Comarch WMS Zarządzanie.
Uwaga
Opcja „Podpowiadania ilości oraz partii na odczycie po zeskanowaniu jednostki logistycznej” dostępna jest tylko dla inwentaryzacji porównawczej.

Po zaznaczeniu opcji „Podpowiadanie ilości oraz partii na odczycie po zeskanowaniu jednostki logistycznej” pozycje na odczycie inwentaryzacji prezentowane są w sposób przedstawiony na rysunku poniżej. Zasoby znajdujące się według systemu na jednostkach logistycznych prezentowane są na liście jako element zbiorczy co ułatwia inwentaryzację. Dla takich pozycji na liście wyświetlane są: typ jednostki logistycznej, kod jednostki logistycznej, położenie oraz liczba pozycji przypisanych do tej jednostki. Zasoby bez przypisanej jednostki logistycznej wyświetlane są standardowo.

Na liście jednostek operator ma możliwość filtrowania poprzez wybór na przycisku w dolnej belce. Dostępne możliwości to:

    • Wszystkie – prezentowane są jednostki logistyczne z odczytanymi pozycjami i do odczytu jednocześnie,
    • Do odczytu – prezentowane są tylko jednostki logistyczne, na których żadna z pozycji nie została odczytana,
    • Odczytane – prezentowane są jednostki logistyczne, które zostały odczytane w całości lub w większej ilości niż była systemowo (znaleziono nowy zasób na jednostce),
    • Częściowo odczytane – prezentowane są jednostki logistyczne, na których przynajmniej jedna pozycja została odczytana, ale nie zostały odczytane wszystkie.

Szczegóły co znajduje się na danej jednostce logistycznej operator może sprawdzić wybierając pozycję z listy lub skanując kod jednostki logistycznej.

1. Inwentaryzacja jednostek jednorodnych
Jednorodne jednostki logistyczne z zasobami z jednej partii, które np. schodzą z produkcji są łatwo identyfikowane przez operatorów – czy jakieś zasoby były z nich pobierane. Po zeskanowaniu kodu takiej jednostki lub wybraniu jej z listy, wyświetlony zostanie widok z kodem jednostki oraz pozycją, która się na niej znajduje z uzupełnioną ilością na podstawie ilości systemowej.

Inwentaryzacja jednostki jednorodnej sprowadza się do tego, że użytkownik potwierdza odczytanie tej jednostki, bez przeliczania ilości towaru. Jeżeli operator uzna, że jednak należy przeliczyć ilość na jednostce, możliwa jest edycja ilości podpowiedzianej na odczycie.

2. Inwentaryzacja jednostek niejednorodnych
W przypadku inwentaryzowania jednostek niejednorodnych, na których znajdują się zasoby o różnych partiach, po zeskanowaniu kodu lub wybraniu jednostki z listy, wyświetlona zostanie lista prezentująca zasoby znajdujące się na danej jednostce logistycznej oraz te, które zostały odczytane, ale nie znajdowały się na niej systemowo. W nagłówku listy zaprezentowane są kod jednostki logistycznej, położenie oraz liczba pozycji odczytanych na danej jednostce.

Każda z pozycji początkowo ma wartość zero, operator na każdej z nich musi uzupełnić ilość. Pozycja zatwierdzona z niezmienioną ilością 0 również traktowana jest jako odczytana.

Czy ten artykuł był pomocny?