Cenniki progowe

Cennik progowy umożliwia określenie cen dla artykułów w oparciu o zdefiniowane progi ilościowe.

W każdym momencie pracy z cennikami istnieje możliwość zaznaczenia/odznaczenia parametru Cennik progowy. Modyfikacja tego parametru możliwa jest na cenniku:

  • nieaktywnym
  • aktywnym – w przypadku, gdy operator aktualnie zalogowany do systemu należy do grupy operatorów, która ma uprawnienie do Modyfikacji zatwierdzonego cennika

W cenniku progowym dla każdego artykułu automatycznie dodawany jest próg bazowy – w kolumnie Ilość od widoczna jest wartość 0,0001. Pierwszy próg nie podlega modyfikacji, tzn. nie można zmienić jego wartości w kolumnie Ilość od ani go usunąć. Wszystkie pozostałe progi dodane przez użytkownika można dowolnie modyfikować i usuwać z uwzględnieniem, że ilość w danym progu nie może być wyższa od ilości progu następnego.

Formularz cennika progowego

W przypadku zmiany cennika z:

  • Zwykłego (nie progowego) na progowy – (zaznaczenie parametru Cennik progowy) system usunie z cennika komplety, które mają zaznaczony parametr Pobieraj składniki na dokument oraz usunięta zostanie sekcja Cennik wg cech. Dla wszystkich artykułów w cenniku dodany zostanie próg bazowy 0,0001.
  • Progowego na zwykły – (odznaczenie parametru Cennik progowy) system wyświetli odpowiednią informację dotyczącą usunięcia progów. W tym momencie użytkownik może zdecydować, czy chce kontynuować i usunąć progi, czy też nie chce zmieniać cennika progowego na zwykły. Przy takiej zmianie system zostawi cenę dla artykułu z progu bazowego, czyli 0,0001.
Uwaga
Usunięcie artykułu z cennika jest równoznaczne z usunięciem wszystkich zdefiniowanych dla niego progów.

Czy ten artykuł był pomocny?