Historia zmian w cenniku

Historia zmian cennika dostępna jest na zakładce Historia zmian na formularzu cennika. Prezentowane są tam zmiany dla:

  • Cennika – podzakładka prezentuje podstawowe informacje dotyczące zmian na cenniku takich jak zmiana statusu.
  • Elementów – podzakładka prezentuje szczegółowe dane dotyczące modyfikacji poszczególnych pozycji cennika.
Uwaga
Podzakładka Elementy w Historii zmian jest prezentowana w przypadku, gdy w konfiguracji historii parametr Historia przyrostowo dla obiektu Cennik – elementy jest zaznaczony.
cennik - hist
Zakładka Historia zmian dla elementów cennika

Czy ten artykuł był pomocny?