Różnicowanie cen względem partii

Aby możliwe było określanie cen względem partii konieczne jest wskazanie, które z cech przypisanych do artykułu mają brać udział w różnicowaniu ceny. Z poziomu karty artykułu zakładka Parametry -> podzakładka Cechy należy zaznaczyć parametr Cennik dla wybranych cech.

Oznaczenie cech różnicujących ceny danego artykułu
Uwaga
Tylko cechy wpływające na partię (zaznaczony parametr Wpływa na partię) mogą zostać oznaczone jako różnicujące cenę (zaznaczony parametr Cennik).

W cenniku można określić ceny tylko dla tych wartości cech, które zostały przypisane do artykułu i są składową przynajmniej jednej partii widocznej na zakładce Parametry -> Kody. System tworzy w cenniku macierz według tych właśnie cech, traktując je jako jedyne możliwe warianty do określenia cen. Tworzenie partii oraz wiązanie jej z kodem kreskowym opisane zostało w artykule Definiowanie artykułu.

Uwaga
Sekcja Cennik wg cech nie jest dostępna dla artykułu o typie komplet.
Wskazówka
Macierz cech w cenniku budowana jest w oparciu o ustawienia i dane na karcie artykułu dostępne w momencie tworzenia cennika. Jeśli po dodaniu artykułu do cennika zmodyfikowano listę cech wpływającą na cennik lub listę partii na zakładce Kody kreskowe, zmiany te nie są uwzględniane w cenniku. By uaktualnić dane, należy usunąć artykuł z cennika i dodać go ponownie.
Zakładka Artykuły na cenniku z sekcją Elementy kompletu

Wartość cechy w macierzy może przyjąć wartość „pustą”. Taka sytuacja ma miejsce, gdy wśród partii dostępnych na zakładce Kody kreskowe jest taka partia, dla której nie podano wartości cech oznaczonych parametrem Cennik.

Uwaga
Przy włączonej funkcji ukrywania cen zakupu dla cenników przychodowych ukryte są kolumny Cena z cennika, Cena netto, Cena brutto oraz Marża %. W macierzy cech w sekcji Cenniki wg cech, komórki są puste.
Przykład

Artykuł BZKD ma przypisane cechy Kolor, Rozmiar i Data ważności. Cechy Kolor i Rozmiar mają zaznaczony parametr Cennik. Na zakładce Kody kreskowe widnieją partie:

  • biały/S/2015-03-31
  • biały/M
  • biały/2015-04-15
  • czarny/M/2015-05-01

W macierzy cech uwzględnione zostaną tylko wartości dla cech Kolor i Rozmiar. W efekcie powstanie również komórka, która dla cechy Rozmiar posiada wartość pustą. Będzie wyglądała następująco:

Z uwagi na to, że parametr Cennik dla cech na karcie artykułu można dowolnie zaznaczać i odznaczać, może dojść do sytuacji, w której cechy pierwotnie miały zaznaczony parametr Cennik (na karcie artykułu) i został stworzony odpowiedni cennik, a następnie parametr został odznaczony. W takim przypadku system w dalszym ciągu uwzględnia w macierzy tego cennika również tę cechę.

Przykład

Operator_1 zaznaczył, na karcie artykułu A, parametr Cennik dla cech Kolor i Rozmiar. Na zakładce Kody kreskowe istnieją trzy partie tego artykułu: biały/L, czarny/M, biały/S.

W kolejnym kroku, operator_1 utworzył cennik, w którym dodał cenę dla artykułu A o cechach: kolor – biały, rozmiar – L.

Następnie operator_2 odznaczył parametr Cennik dla cechy Kolor na karcie artykułu A.

Mimo to, system w dalszym ciągu w tym cenniku będzie uwzględniał w macierzy cech również cechę Kolor.

Uwaga
Po usunięciu pozycji z tabeli Artykuły, usunięte zostaną również elementy w sekcji Cennik wg cech odnoszące się do tej pozycji cennika.

Czy ten artykuł był pomocny?