Różnicowanie cen względem jednostki

W cenniku istnieje możliwość różnicowania cen dla każdej z jednostek przypisanych do artykułu. Jeśli w danym cenniku dodano już pozycje ze wszystkimi jednostkami danego artykułu system nie pozwoli na ponowne dodanie takiego artykułu do tego cennika.

W trakcie dodawania artykuł do cennika system domyślnie podpowiada:

  • jednostkę podstawową – jeśli w tym cenniku nie ma jeszcze ceny dla tej jednostki artykułu (dotyczy również sytuacji, gdy w cenniku jest już cena w jednostce pomocniczej)
  • jednostkę pomocniczą – jeśli w cenniku znajduje się już artykuł w jednostce podstawowej

 

Wskazówka
Jeśli w danym cenniku mają znaleźć się ceny dla kilku jednostek artykułu, należy taki artykuł do cennika dodać określoną ilość razy wskazując odpowiednią jednostkę. Definiowanie ceny dla różnych jednostek artykułu jest dostępne również dla cennika wg cech.
Przykład

Artykuł A posiada 3 jednostki – sztuka, kilogram, opakowanie. Dodatkowo, artykuł A posiada cechę Kolor – biały i czarny, wpływającą na cennik. Zatem artykuł A może zostać dodany do cennika trzy razy – każda pozycja z inną jednostką. Oprócz tego, każda z tych trzech pozycji będzie miała swoją macierz cech, tzw. cennik wg cech. I tak:

  • dla pozycji z artykułem A i jednostką sztuka powstanie macierz cech, w której ceny określone dla koloru białego i czarnego będą dostępne tylko dla jednostki sztuka
  • dla pozycji z artykułem A i jednostką kilogram powstanie macierz, w której ceny określone dla koloru białego i czarnego będą dostępne tylko dla jednostki kilogram

Na dokument pobierana jest cena w oparciu o jednostkę znajdującą się na pozycji.

 

Czy ten artykuł był pomocny?