Dodawanie kontrahenta

Nowego kontrahenta można dodać z poziomu listy kontrahentów przy pomocy przycisku: [Dodaj] -> [Kontrahent detaliczny]/[Kontrahent biznesowy].

Przycisk [Dodaj] na liście kontrahentów
Uwaga
Dodawanie nowego kontrahenta wymaga odpowiednich uprawnień (Dodawanie i edycja kontrahenta) operatora.

Okno definiowania nowego kontrahenta prezentuje w zakładce Szczegóły kontrahenta pola:

 • Kod – pole obowiązkowe
 • Tytuł – dotyczy kontrahenta detalicznego
 • Tytuł naukowy – na przykład profesor, doktor
 • Imię – pole obowiązkowe. Dotyczy kontrahenta detalicznego.
 • Nazwisko – pole obowiązkowe. Dotyczy kontrahenta detalicznego.
 • Nazwa – pole obowiązkowe. Dotyczy kontrahenta biznesowego.
 • Odbiór faktur przez KSeF – jeżeli w systemie ERP uruchomiona jest obsługa systemu KSeF. Dotyczy kontrahenta biznesowego.
 • Data urodzenia – dotyczy kontrahenta detalicznego
 • NIP – dotyczy kontrahenta biznesowego. Dla wybranego kodu kraju PL aplikacja weryfikuje sumę kontrolną oraz unikalność numeru. Jeżeli w bazie istnieje kontrahent o takim samym numerze NIP, użytkownik zostanie o tym poinformowany i będzie musiał zdecydować, czy pomimo to system ma zapisać takiego kontrahenta na liście.
 • Organ wydający – dotyczy kontrahenta biznesowego
 • Telefon
 • Telefon dodatkowy
Uwaga
W przypadku korzystania z dodatkowego telefonu komórkowego wymagane jest uwzględnienie zmian w zgodach na przetwarzanie danych osobowych (RODO).

Oraz domyślnie ukryte pola:

 • Kod kraju
 • PESEL – dla wybranego kodu kraju PL aplikacja kontroluje ilość wprowadzanych cyfr oraz poprawność cyfry kontrolnej numeru.
 • REGON
 • Dokument tożsamości – pole wymagane w przypadku generowania dokumentu TAX FREE
 • Opis – zawiera dodatkowe informacje dotyczące klienta

Na zakładce Adres dostępne są pola:

 • Kraj
 • Kod pocztowy
 • Miasto
 • Lokalna nazwa
 • Ulica
 • Nr domu
 • Uzupełnienie adresu 1
 • Uzupełnienie adresu 2

Oraz domyślnie ukryte:

 • Typ adresu
 • Gmina
 • Powiat
 • Województwo
 • Nr mieszkania
 • Poczta

Zakładka Grupy prezentuje przyporządkowane grupy kontrahentów, posiadając odpowiednie uprawnienia, operator jest w stanie przyporządkować w oknie dodawania kontrahenta konkretne grupy. Specjalne rabaty i bonusy są przypisywane w systemie Comarch ERP Enterprise do grup kontrahentów. W systemie ERP należy określić, które klasyfikacje i grupy kontrahentów są dostępne do wyboru na stanowisku POS. Możliwość dodania kontrahenta do grupy z poziomu stanowiska POS walidowane jest poprzez parametr Przyporządkowanie klientów do grup klientów. Parametr dostępny jest w aplikacji Comarch POS: Uprawnienia -> zakładka Uprawnienia POS -> sekcja Dostęp do danych i modyfikacja.

Uwaga
Zakładka Grupy dostępna jest tylko we współpracy z Comarch ERP Enterprise.
Przykład

Firma przygotowała specjalne promocje dla klientów należących do grupy Gold-20% na nową kolekcję. Natomiast dla klientów z grupy VIP dostępny jest rabat: -50% na cały asortyment. Firma na poziomie systemu ERP decyduje o tym, że grupa VIP zarządzana będzie tylko przez centralę, a pracownicy sklepów będą mogli przypisać klientów tylko do grupy Gold. Grupa VIP jest dostępna tylko do podglądu.

Formularz dodawania nowego kontrahenta biznesowego

W oknie Dodaj kontrahenta biznesowego/Dodaj kontrahenta detalicznego dostępne są przyciski:

 • [Szukaj w GUS] (dostępny dla kontrahenta biznesowego) – umożliwia weryfikacją kontrahenta na podstawie numeru identyfikacji podatkowej oraz pobranie danych adresowych z rejestru GUS
 • [Szukaj w VIES] (dostępny dla kontrahenta biznesowego) – umożliwia weryfikację kontrahenta na podstawie numeru identyfikacji podatkowej oraz pobranie danych adresowych z unijnej bazy danych VIES
Uwaga
Przyciski [Szukaj w GUS] i [Szukaj w VIES] dostępne są wyłącznie we współpracy z Comarch EPR Altum.
 • [Dodaj kartę klienta] – umożliwia dodanie numeru karty klienta
 • [Drukuj formularz] – drukuje formularz zgód
 • [Zapisz] – po wprowadzeniu wszystkich obowiązkowych pól, system zapisuje nowo utworzonego kontrahenta

Z poziomu aplikacji nie ma możliwości zaznaczenia/odznaczenia parametru Najniższa cena dla kontrahenta. Domyślna wartość  parametru zależy od typu dodawanego kontrahenta (biznesowy, detaliczny) oraz parametrów definiowanych z poziomu systemu ERP w ramach centrum:

 • Najniższa cena dla nowego kontrahenta biznesowego
 • Najniższa cena dla nowego kontrahenta detalicznego
Uwaga
We współpracy z Comarch ERP Altum, funkcjonalność określenia domyślnej wartości parametru Najniższa cena dla kontrahenta  dla kontrahentów rejestrowanych na stanowisku POS nie jest dostępna.

W przypadku, gdy operator nie uzupełni któregoś z obowiązkowych pól bądź istnieje w systemie kontrahent o takim samym kodzie, pojawi się odpowiedni komunikat informujący o tym oraz dane pole zostanie podświetlone na czerwono.

Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych, kontrahent zostaje dodany do listy.

Przykład
W aplikacji nie ma możliwości zatwierdzenia FS, jeżeli nie został wskazany kontrahent na dokumencie.
W sklepie XYZ klient chce otrzymać fakturę sprzedaży za zakupy. Operator sprawdza na liście kontrahentów, czy istnieje już konto klienta. Ponieważ nie ma utworzonego takiego konta, wybiera przycisk [Dodaj] -> [Dodaj kontrahenta detalicznego]. Uzupełnia dane zgodnie z podanymi przez klienta informacjami i zatwierdza. Karta nowo dodanego kontrahenta pojawia się na liście i można ją wskazać na FS.

Jeżeli w trybie pracy offline zostanie dodany kontrahent o istniejącym w bazie systemu ERP kodzie, to po ponownym uzyskaniu połączenia z usługą synchronizacji danych do kodu kontrahenta zostanie dodany prefiks (seria tego stanowiska POS).

Wykrywanie duplikatów kontrahentów (ERP: Enterprise)

Uwaga
W systemie Comarch ERP Enterprise należy aktywować parametr: Wykrywaj duplikaty w celu aktywowania funkcjonalności na stanowisku Comarch POS. Parametr dostępny jest z poziomu aplikacji Kanały sprzedaży → zakładka Comarch POS → sekcja Ogólne.

Podczas tworzenia lub aktualizacji danych kontrahenta na stanowisku POS możliwa jest weryfikacja czy nie istnieje zduplikowany kontrahent o tych samych danych, które mają być weryfikowane w systemie. W systemie Comarch ERP Enterprise należy określić jakie pola mają być walidowane przy wykrywaniu duplikatów kontrahentów i czy mają tworzyć komunikat ostrzegający czy blokujący możliwość dodania/aktualizacji kontrahenta.

Dla kontrahenta detalicznego jako pola walidowane można wybrać:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Telefon
 • E-mail

Dla kontrahenta biznesowego można wybrać pole:

 • NIP

 

Komunikat prezentowany na stanowisku POS w przypadku wykrycia duplikatu kontrahenta według pól: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail
Uwaga
Wykrywanie duplikatów rozpoczyna się zawsze w bazie lokalnej POS, następnie w przypadku nie odnalezienia duplikatów następuję weryfikacja, z systemem Comarch ERP Enterprise.

Czy ten artykuł był pomocny?