Domyślny kontrahent (Altum)

Domyślny kontrahent (Altum)

Kontrahent domyślny to kontrahent wprowadzany automatycznie na dokumentach dodawanych w aplikacji Comarch POS. Istnieje możliwość ustawienia konkretnego kontrahenta domyślnego w danym centrum POS. Ustawienia dokonuje się w systemie Comarch ERP Altum na zakładce Dostępność na karcie kontrahenta. Zakładka jest dostępna w centrum, które jest właścicielem lub posiada uprawnienia do wybranego kontrahenta.

Wybrany kontrahent domyślny dla centrum SKLEP CB Kraków

Kontrahent domyślny jest automatycznie wprowadzany na poniższych typach dokumentów pierwotnych (tj. niewygenerowanych z innych dokumentów):

  • Paragon
  • Faktura sprzedaży
  • Zamówienie sprzedaży
  • Oferta sprzedaży
  • Ręczna korekta faktury sprzedaży
  • Ręczna korekta paragonu
  • Reklamacja
  • Ręczne dokumenty KP/KW
Domyślny kontrahent wprowadzany na dokumentach na stanowisku POS

Karta kontrahenta domyślnego może być edytowana wyłącznie w systemie Comarch ERP Altum. Nie ma możliwości edycji karty kontrahenta domyślnego na stanowisku Comarch POS

 

Czy ten artykuł był pomocny?