Lista kontrahentów

Lista kontrahentów

Wybranie kafla [Kontrahenci] z ekranu głównego lub z poziomu menu bocznego wyświetla listę aktywnych kontrahentów:

 • zdefiniowanych w aplikacji
 • zdefiniowanych w systemie ERP
 • udostępnionych w systemie ERP stanowisku POS
Kafel [Kontrahenci]
Uwaga
Do aplikacji synchronizowani są tylko ci kontrahenci, którzy mają zaznaczoną opcję Nabywca w systemie ERP.
Lista kontrahentów

Na liście dostępne są kolumny:
Ikona reprezentująca typ kontrahenta (biznesowy, detaliczny)

 • Nazwa
 • NIP
 • Kraj
 • Kod pocztowy
 • Miasto
 • Ulica

Oraz kolumny domyślnie ukryte:

 • Kod
 • REGON
 • E-mail
 • Dokument tożsamości
 • Telefon
 • odpowiadające atrybutom przypisanym do obiektu Kontrahent

Pole filtra tekstowego umożliwia wyszukiwanie/ograniczanie kontrahentów prezentowanych na liście, na podstawie widocznych domyślnie kolumn. W przypadku wyszukiwania po wartościach atrybutów nie jest wymagana widoczności takiej kolumny (możliwe przy wybraniu opcji Wszystko).

Filtr tekstowy na liście kontrahentów wraz z opcją Wszystko
Filtr tekstowy na liście kontrahentów wraz z opcją Wszystko

Istnieje możliwość wybrania konkretnej kolumny, po której ma odbywać się wyszukiwanie kontrahenta. Służy do tego pole z domyślnym ustawieniem Wszystko. Po wybraniu tego pola, zostanie wyświetlone okno z możliwością wyboru kolumn.

Uwaga
Wartość domyślną można ustawić w zarządzaniu widokiem listy kontrahentów.
Wybór konkretnej kolumny, po której ma nastąpić wyszukiwanie kontrahenta
Wybór konkretnej kolumny, po której ma nastąpić wyszukiwanie kontrahenta

Poniżej filtra tekstowego znajdują się filtry rozwijalne pozwalające na wyszukiwanie kontrahentów na podstawie:

 • Atrybutów
 • Typu kontrahenta – dostępne opcje:
  • Kontrahent detaliczny
  • Kontrahent biznesowy
 • Rodzaju – dostępne opcje
  • Nabywca
  • Dostawca (nie może zostać wybrany na dokument: paragon, faktura sprzedaży, zamówienie sprzedaży, faktura zaliczkowa, oferta sprzedaży, korekta ręczna, Tax Free)
 • Kraju
 • Kategorii podziału grup kontrahentów

Z poziomu listy można:

Wyszukiwanie kontrahentów bez uwzględnienia znaków akcentu (Comarch ERP: Enterprise)

Uwaga
Funkcja wyszukiwania bez uwzględniania znaków akcentu wymaga najpierw aktywowania parametru Wyszukiwanie klientów online, następnie aktywowania parametru Ignoruj znak akcentu podczas wyszukiwania w aplikacji Comarch POS: Stanowiska na zakładce Ogólne w sekcji Przetwarzanie dokumentów.

Znaki akcentu to znaki umieszczone nad, pod, obok lub wewnątrz liter, które zmieniają ich brzmienie (np. ą, ć, ä). Zaznaczenie parametru Ignoruj znak podczas wyszukiwania ułatwia wyszukiwanie kontrahentów. Podczas wyszukiwania kontrahentów online w bazie CEE ignorowane są znaki akcentu w nazwach kontrahentów. W przypadku aktywacji wyszukiwania z ignorowaniem znaków akcentu, wyszukiwanie jest przeprowadzane z wykorzystaniem tabeli przechowującej znormalizowane pola wyszukiwania (tzn. bez znaków akcentu), która znajduje się w bazie CEE.

Przykład

Na stanowisku POS zdefiniowany został kontrahent: Anna Sztąberska.

W przypadku gdy parametr jest nieaktywny i w polu wyszukiwania użytkownik wprowadzi wartość:

 1. szta” – efekt: kontrahent nie zostanie znaleziony w bazie
Wyszukiwanie kontrahenta przy wyłączonym parametrze Ignoruj znaki akcentu

2. „sztą” – efekt: kontrahent zostanie znaleziony w bazie

Wyszukiwanie kontrahenta przy wyłączonym parametrze Ignoruj znaki akcentu

W przypadku gdy parametr jest aktywny i w polu wyszukiwania użytkownik wprowadzi wartość:

 1. szta” lub „sztą” – efekt: kontrahent zostanie znaleziony w bazie
Wyszukiwanie kontrahenta przy włączonym parametrze Ignoruj znaki akcentu

Czy ten artykuł był pomocny?