Lista kontrahentów

Wybranie kafla [Kontrahenci] z ekranu głównego lub z poziomu menu bocznego wyświetla listę aktywnych kontrahentów:

 • zdefiniowanych w aplikacji
 • zdefiniowanych w systemie ERP
 • udostępnionych w systemie ERP stanowisku POS
Kafel [Kontrahenci]
Uwaga
Do aplikacji synchronizowani są tylko ci kontrahenci, którzy mają zaznaczoną opcję Nabywca w systemie ERP.
Lista kontrahentów

Na liście dostępne są kolumny:
Ikona reprezentująca typ kontrahenta (biznesowy, detaliczny)

 • Nazwa
 • NIP
 • Kraj
 • Kod pocztowy
 • Miasto
 • Ulica

Oraz kolumny domyślnie ukryte:

 • Kod
 • REGON
 • E-mail
 • Dokument tożsamości
 • Telefon
 • odpowiadające atrybutom przypisanym do obiektu Kontrahent

Pole filtra tekstowego umożliwia wyszukiwanie/ograniczanie kontrahentów prezentowanych na liście, na podstawie widocznych domyślnie kolumn. W przypadku wyszukiwania po wartościach atrybutów nie jest wymagana widoczności takiej kolumny (możliwe przy wybraniu opcji Wszystko).

Filtr tekstowy na liście kontrahentów wraz z opcją Wszystko
Filtr tekstowy na liście kontrahentów wraz z opcją Wszystko

Istnieje możliwość wybrania konkretnej kolumny, po której ma odbywać się wyszukiwanie kontrahenta. Służy do tego pole z domyślnym ustawieniem Wszystko. Po wybraniu tego pola, zostanie wyświetlone okno z możliwością wyboru kolumn.

Uwaga
Wartość domyślną można ustawić w zarządzaniu widokiem listy kontrahentów.
Wybór konkretnej kolumny, po której ma nastąpić wyszukiwanie kontrahenta
Wybór konkretnej kolumny, po której ma nastąpić wyszukiwanie kontrahenta

Poniżej filtra tekstowego znajdują się filtry rozwijalne pozwalające na wyszukiwanie kontrahentów na podstawie:

 • Atrybutów
 • Typu kontrahenta – dostępne opcje:
  • Kontrahent detaliczny
  • Kontrahent biznesowy
 • Rodzaju – dostępne opcje
  • Nabywca
  • Dostawca (nie może zostać wybrany na dokument: paragon, faktura sprzedaży, zamówienie sprzedaży, faktura zaliczkowa, oferta sprzedaży, korekta ręczna, Tax Free)
 • Kraju
 • Kategorii podziału grup kontrahentów

Z poziomu listy można:

Czy ten artykuł był pomocny?