Edycja kontrahenta

Edycja danych kontrahenta możliwa jest z poziomu:

Przycisk [Edytuj] na liście kontrahentów
Modyfikacja danych kontrahenta wymaga:

 • odpowiednich uprawnień operatora (Dodawanie i edycja kontrahenta)
 • centrum, do którego podpięte jest stanowisko POS posiadające uprawnienie do modyfikowania danego kontrahenta
Uwaga
Szczegółowa historia zmian kontrahenta jest przechowywana w bazie danych i synchronizowana do systemu ERP.

Okno Edycja kontrahenta biznesowego/detalicznego podzielone jest na dwie zakładki:

 • Szczegóły kontrahenta
 • Adresy
 • Grupy
Uwaga
Zakładka Grupy dostępna jest wyłącznie we współpracy z Comarch ERP Enterprise.
Zakładka Szczegóły kontrahenta w oknie Edycja kontrahenta biznesowego

W zakładce Szczegóły kontrahenta prezentowane są pola:

 • Kod – pole obowiązkowe
 • Tytuł – dotyczy kontrahenta detalicznego
 • Imię – pole obowiązkowe. Dotyczy kontrahenta detalicznego.
 • Nazwisko – pole obowiązkowe. Dotyczy kontrahenta detalicznego.
 • Nazwa – pole obowiązkowe. Dotyczy kontrahenta biznesowego.
 • Odbiór faktur przez KSeF – jeżeli w systemie ERP uruchomiona jest obsługa systemu KSeF. Dotyczy kontrahenta biznesowego.
 • Data urodzenia – dotyczy kontrahenta detalicznego
 • NIP – dotyczy kontrahenta biznesowego. Dla wybranego kodu kraju PL aplikacja weryfikuje sumę kontrolną oraz unikalność numeru. Jeżeli w bazie istnieje kontrahent o takim samym numerze NIP, użytkownik zostanie o tym poinformowany i będzie musiał zdecydować, czy pomimo to system ma zapisać takiego kontrahenta na liście.
  Organ wydający – dotyczy kontrahenta biznesowego
 • Telefon
 • Adres e-mail
 • Atrybuty
 • Zgody
 • Odwrotne obciążenie – jeżeli uruchomiona jest taka funkcjonalność w systemie ERP

Oraz domyślnie ukryte pola:

 • Kod kraju
 • PESEL – dla wybranego kodu kraju PL aplikacja kontroluje ilość wprowadzanych cyfr oraz poprawność cyfry kontrolnej numeru.
 • REGON
 • Dokument tożsamości – pole wymagane w przypadku generowania dokumentu TAX FREE
 • Opis
Zakładka Adresy w oknie Edycja kontrahenta biznesowego

W zakładce Adresy prezentowane są pola:

 • Kraj
 • Kod pocztowy
 • Miasto
 • Lokalna nazwa
 • Ulica
 • Nr domu
 • Uzupełnienie adresu 1
 • Uzupełnienie adresu 2
 • Pozostałe adresy
 • Zgody – dotyczące kanału komunikacji

Oraz pola domyślnie ukryte:

 • Typ adresu
 • Nr mieszkania
 • Gmina
 • Powiat
 • Poczta
 • Województwo
Przykład
Pani Iwona przeprowadziła się do większego mieszkania, w tym samym mieście. W związku z tym, przy wykonywaniu kolejnych zakupów w sklepie meblowym prosi obsługującego transakcję o zmianę swojego adresu dostawy. Operator wyszukuje na liście kontrahentów Panią Iwonę i wybiera przycisk [Edytuj]. Następnie przechodzi na zakładkę Adresy oraz naciska dotychczasowy adres dostawy klienta. W formularzu wprowadza odpowiednie zmiany i zatwierdza.

Zakładka Grupy prezentuje przyporządkowane grupy kontrahentów. W celu umożliwienia nadawania kontrahentom specjalnych rabatów i bonusów przypisanych w systemie Comarch ERP Enterprise do grup kontrahentów z poziomu stanowiska POS istnieje możliwość przyporządkowania kontrahenta do konkretnej grupy klientów.

W systemie Comarch ERP Enterprise należy określić, które klasyfikacje i grupy kontrahentów są dostępne do wyboru na stanowisku POS. Dostępność do podglądu lub edycji danej grupy określana jest w aplikacji Comarch POS: Uprawnienia operatorów na zakładce Obiekty.

Przykład

Firma przygotowała specjalne promocje dla klientów należących do grupy Gold-20% na nową kolekcję. Natomiast dla klientów z grupy VIP dostępny jest rabat: -50% na cały asortyment. Firma na poziomie systemu ERP decyduje o tym, że grupa VIP zarządzana będzie tylko przez centralę, a pracownicy sklepów będą mogli przypisać klientów tylko do grupy Gold. Grupa VIP jest dostępna tylko do podglądu.

 

W oknie Edycja kontrahenta biznesowego/Edycja kontrahenta detalicznego dostępne są przyciski:

 

 • [Szukaj w GUS] (dostępny dla kontrahenta biznesowego) – umożliwia weryfikacją kontrahenta na podstawie numeru identyfikacji podatkowej oraz pobranie danych adresowych z rejestru GUS
 • [Szukaj w VIES] (dostępny dla kontrahenta biznesowego) – umożliwia weryfikację kontrahenta na podstawie numeru identyfikacji podatkowej oraz pobranie danych adresowych z unijnej bazy danych VIES

 • [Dodaj kartę klienta] – umożliwia dodanie numeru karty klienta
 • [Drukuj formularz] – drukuje formularz zgód
 • [Zapisz] – po wprowadzeniu wszystkich obowiązkowych pól, system zapisuje zmiany wprowadzone w karcie kontrahenta

Wykrywanie duplikatów kontrahentów (ERP: Enterprise)

Uwaga
W systemie Comarch ERP Enterprise należy aktywować parametr: Wykrywaj duplikaty w celu aktywowania funkcjonalności na stanowisku Comarch POS. Parametr dostępny jest z poziomu aplikacji Kanały sprzedaży → zakładka Comarch POS → sekcja Ogólne.

Podczas tworzenia lub aktualizacji danych kontrahenta na stanowisku POS możliwa jest weryfikacja czy nie istnieje zduplikowany kontrahent o tych samych danych, które mają być weryfikowane w systemie. W systemie Comarch ERP Enterprise należy określić jakie pola mają być walidowane przy wykrywaniu duplikatów kontrahentów i czy mają tworzyć komunikat ostrzegający czy blokujący możliwość dodania/aktualizacji kontrahenta.

Dla kontrahenta detalicznego jako pola walidowane można wybrać:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Telefon
 • E-mail

Dla kontrahenta biznesowego można wybrać pole:

 • NIP
Komunikat prezentowany na stanowisku POS w przypadku wykrycia duplikatu kontrahenta według pól: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail
Uwaga
Wykrywanie duplikatów rozpoczyna się zawsze w bazie lokalnej POS, następnie w przypadku nie odnalezienia duplikatów następuję weryfikacja, z systemem Comarch ERP Enterprise.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?